ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ВИМІРЮВАЛЬНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ МОМЕНТУ ІНЕРЦІЇ. ПЕРША ТА ДРУГА ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНІ МОДЕЛІ

Автор(и)

  • Ю. Г. Ведміцький Вінницький національний технічний університет
  • В. В. Кухарчук Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

момент інерції, вимірювальне перетворення і контроль, узагальнений перетворювач моменту інерції, електродинамічна модель, диференціальні рівняння лагранжа другого роду і лагранжа-максвелла

Анотація

Розроблено першу й другу електродинамічні моделі системи узагальненого перетворювача моменту інерції (УПМІ), побудовано їх структурні та електричні схеми, отримано диференціальні рівняння руху в формі рівнянь Лагранжа–Максвела, а також досліджено питання адекватності цих моделей процесу перетворення моменту інерції та визначено область їх застосування.

Біографії авторів

Ю. Г. Ведміцький, Вінницький національний технічний університет

асистент кафедри теоретичної електротехніки та електричних вимірювань

В. В. Кухарчук, Вінницький національний технічний університет

завідувач кафедри теоретичної електротехніки та електричних вимірювань

Посилання

1. Ведміцький Ю. Г. Елементи теорії електродинамічного моделювання вимірювального перетворення і контролю моменту інерції. Проблематика, динамічні аналогії та принцип дуальності / Ю. Г. Ведміцький, В. В. Кухарчук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2008. — № 5(80). — С. 25—30.
2. Перхач В. С. Теоретична електротехніка : підруч. / В. С. Перхач. — К. : Вища школа, 1992. — 439 с. —
ISBN 5-11-003873-2.
3. Карпов Ю. О. Теоретичні основи електротехніки. Перехідні процеси в лінійних електричних колах / Ю. О. Карпов, Т. Є. Магас, Ю. Г. Ведміцький. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. — 159 с. — ISBN 966-641-077-Х.
4. Карпов Ю. О. Теоретичні основи електротехніки. Електромагнітне поле: підруч. / Ю. О. Карпов, Ю. Г. Ведміцький, В. В. Кухарчук. — Вінниця : УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2008. — 407 с. — ISBN 978-966-641-236-5.
5. Кухарчук В. В. Елементи теорії контролю динамічних параметрів електричних машин : моногр. / В. В. Кухарчук. — Вінниця : УНІВЕРСУМ–Вінниця, 1998. — 125 с. — ISBN 966-7199-29-0.
6. Гернет М. М. Определение моментов инерции / М. М. Гернет, В. Ф. Ратобыльский. — Москва : Машиностроение, 1969. — 248 с.
7. Ведміцький Ю. Г. До питання розв’язку проблеми систематизації математичних моделей і методів перетворення моменту інерції. Огляд та перспектива / Ю. Г. Ведміцький, В. В. Кухарчук // Вісник Кременчуцького державного полі-технічного університету. — 2006. — ¹ 3/2006(38), Ч. 1. — С. 130—133.
8. Ведміцький Ю. Г. Узагальнений перетворювач моменту інерції / Ю. Г. Ведміцький, В. В. Кухарчук // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М. Остроградського. — 2008. — ¹ 3/2008(50), Ч. 1. — С. 113—118.
9. Павловський М. А. Теоретична механіка : підруч. / М. А. Павловський. — 2-ге вид., стер. — К. : Техніка, 2004. — 512 с. — ISBN 966-575-002-Х.
10. Olson H. F. Dynamical Analogies / H. F. Olson. — New York : D. Van Nostrand company, 1943. — 197 c.
11. Фурдуев В. В. Электроакустика / В. В. Фурдуєв. — М.–Л. : Гос. изд-во техн. лит-ры, 1948. — 515 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 156

Опубліковано

2010-11-12

Як цитувати

[1]
Ю. Г. Ведміцький і В. В. Кухарчук, «ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ВИМІРЮВАЛЬНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ МОМЕНТУ ІНЕРЦІЇ. ПЕРША ТА ДРУГА ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНІ МОДЕЛІ», Вісник ВПІ, вип. 1, с. 7–12, Листоп. 2010.

Номер

Розділ

Автоматика та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.