МОДЕЛЮВАННЯ ПОШИРЕНОСТІ CПОСОБІВ УТИЛІЗАЦІЇ ЗВАЛИЩНОГО ГАЗУ ДЛЯ РОЗРОБКИ ОБЛАДНАННЯ ТА СТРАТЕГІЇ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ

  • О. В. Березюк Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: математичне моделювання, комплекс машин та обладнання, утилізація, звалищний газ, тверді побутові відходи

Анотація

Виявлено параметри, які впливають на поширеність способів утилізації видобутого звалищного газу в різних країнах. Розроблено математичні моделі прогнозування поширеності способів утилізації видобутого звалищного газу.

Біографія автора

О. В. Березюк, Вінницький національний технічний університет
канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності

Посилання

1. Березюк О. В. Розробка математичної моделі прогнозування питомого потенціалу звалищного газу / О. В. Березюк
// Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2013. — № 2. — С. 39—42.
2. Минько О. И. Экологические и геохимические характеристики свалок твердых бытовых отходов / О. И. Минько,
А. Б. Лифшиц // Экологическая химия, 1992. — № 2. — С. 37—47.
3. Гелетуха Г. Г. Обзор технологий добычи и использования биогаза на свалках и полигонах твердых бытовых отхо-
дов и перспективы их развития в Украине / Г. Г. Гелетуха, З. А. Марценюк // Экотехнологии и ресурсосбережение. —
1999. — № 4. — С. 6—14.
4. Березюк О. В. Виявлення параметрів впливу на питомий об’єм видобування звалищного газу / О. В. Березюк // Ві-
сник Вінницького політехнічного інституту. — 2012. — № 3. — С. 20—23.
5. Березюк О. В. Моделювання ефективності видобування звалищного газу для розробки обладнання та стратегії по-
водження з твердими побутовими відходами / О. В. Березюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2013. —
№ 6. — С. 21—24.
6. Березюк О. В. Комп’ютерна програма «Планування експерименту» («PlanExp») / О. В. Березюк // Свідоцтво про
реєстрацію авторського права на твір № 46876. — К. : Державна служба інтелектуальної власності України. — Дата
реєстрації: 21.12.2012.
Переглядів анотації: 58 Завантажень PDF: 29
Як цитувати
[1]
О. Березюк, МОДЕЛЮВАННЯ ПОШИРЕНОСТІ CПОСОБІВ УТИЛІЗАЦІЇ ЗВАЛИЩНОГО ГАЗУ ДЛЯ РОЗРОБКИ ОБЛАДНАННЯ ТА СТРАТЕГІЇ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 65-68, 1.
Номер
Розділ
Екологія, екологічна кібернетика та хімічні технології

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

1 2 > >>