ДИНАМІКА УТВОРЕННЯ ВІДХОДІВ БУДІВНИЦТВА I ЗНЕСЕННЯ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Автор(и)

  • О. В. Березюк Вінницький національний технічний університет
  • М. С. Лемешев Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/1997-9266-2021-154-1-37-41

Ключові слова:

динаміка, утворення відходів, відходи будівництва i знесення, тверді промислові відходи, регресійний аналіз

Анотація

Тверді промислові відходи можуть бути широко застосовані у будівництві для одержання таких цінних матеріалів як: наповнювач та в’яжуче для виробництва бетонів, сухих будівельних сумішей та інших будівельних матеріалів, для виробництва будівельних матеріалів із захисними властивостями від електромагнітних випромінювань та статичної електрики, для виготовлення анодних заземлювачів тощо. Тому визначення регресійної залежності, що описує динаміку утворення відходів будівництва i знесення у Вінницькій області для вирішення проблеми поводження з твердими промисловими відходами, є актуальною науково-технічною задачею. Метою дослідження є визначення за допомогою регресійного аналізу залежності, що описує динаміку утворення відходів будівництва i знесення у Вінницькій області для вирішення проблеми поводження з твердими промисловими відходами. Під час дослідження використано метод регресійного аналізу результатів однофакторних експериментів та інших парних залежностей з вибором кращого виду функції з 16 найпоширеніших варіантів за критерієм максимального коефіцієнта кореляції. Регресія проводилась на основі лінеаризувальних перетворень, які дозволяють звести нелінійну залежність до лінійної. Визначення коефіцієнтів рівняння регресії здійснювалось методом найменших квадратів за допомогою розробленої комп’ютерної програми "RegAnaliz", яка захищена свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір. Отримано адекватну регресійну залежність, що описує динаміку утворення відходів будівництва i знесення у Вінницькій області. Побудовано графічну залежність, що описує динаміку утворення відходів будівництва i знесення у Вінницькій області та дозволяє наочно проілюструвати цю динаміку, показати достатню збіжність теоретичних та фактичних результатів. Встановлено, що у Вінницькій області протягом 2014—2018 рр. утворення маси відходів будівництва i знесення спадало гіперболічно. Спрогнозовано утворення такої маси відходів будівництва i знесення у Вінницькій області: у 2025 році — 331 т, а у 2030 році — 223 т.

Біографії авторів

О. В. Березюк, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки

М. С. Лемешев, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри будівництва, міського господарства та архітектури

Посилання

O. Berezyuk, and V. Savulyak, «Approximated mathematical model of hydraulic drive of container upturning during loading of solid domestic wastes into a dustcart, »Technical Sciences, no. 20 (3), 2017, рp. 259-273.

В. В. Попович, О. В. Придатко, М. І. Сичевський, Н. П. Попович, і М. А. Панасюк, «Ефективність експлуатації сміттєвозів у середовищі "місто-сміттєзвалище",» Науковий вісник НЛТУ України, т. 27, № 10, с. 111-116, 2017.

O. V. Bereziuk, M. S. Lemeshev, V. V. Bohachuk, and M. Duk, «Means for measuring relative humidity of municipal solid wastes based on the microcontroller Arduino UNO R3,» Proc. SPIE, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments 2018, vol. 10808, no. 108083G, 2018, https://doi.org/10.1117/12.2501557 .

В. І. Савуляк, і О. В. Березюк, Технічне забезпечення збирання, перевезення та підготовки до переробки твердих побутових відходів, моногр. Вінниця, Україна: ВНТУ, 2006, 217 с.

О. В. Березюк, «Експериментальне дослідження процесів зневоднення твердих побутових відходів шнековим пресом,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 18-24, 2018. https://doi.org/10.31649/1997-9266-2018-140-5-18-24 .

O. V. Berezyuk, and V. I. Savulyak, «Dynamics of hydraulic drive of hanging sweeping equipment of dust-cart with extended functional possibilities,» TEHNOMUS – New Technologies and Products in Machine Manufacturing Technologies, no 22, pр. 345-351, 2015.

O. Bereziuk, M. Lemeshev, V. Bogachuk, W. Wójcik, K. Nurseitova, and A. Bugubayeva, “Ultrasonic microcontroller device for distance measuring between dustcart and container of municipal solid wastes,” Przeglad Elektrotechniczny, no. 4, рp. 146-150, 2019. http://dx.doi.org/10.15199/48.2019.04.26 .

І. В. Коц, і О. В. Березюк, «Вібраційний гідропривод для пресування промислових відходів,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 146-149, 2006.

В. П. Ковальський, і А. В. Бондарь, «Шламозолокарбонатий прес-бетон на основі відходів промисловості,» на XХІV Міжнар. наук.-практ. конф. Інформаційні технології : наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я, Харків, 2015, с. 209.

М. С. Лемешев, «В’яжучі з використанням промислових відходів Вінниччини,» на ХXІV Міжнар. наук.-практ. конф. Інформаційні технології : наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я, Харків, 2016, с. 381.

М. С. Лемешев, «В’яжуче на основі промислових відходів» на Междунар. науч.-практ. Интернет-конф. Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития ‘2017. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/18481/statya_doclad_oct%20.doc .

В. П. Ковальський, В. П. Очеретний, М. С. Лемешев, і А. В. Бондар, «Обґрунтування доцільності використання золошламового в’яжучого для приготування сухих будівельних сумішей,» Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди, вип. 26, с. 186-193, 2013.

В. П. Ковальський, і О. С. Сідлак, «Використання золи виносу ТЕС у будівельних матеріалах,» Сучасні технології, матеріали і конструкції у будівництві, № 1 (16), с. 35-40, 2014.

О. Р. Попович, Я. М. Захарко, і М. С. Мальований, «Проблеми утилізації та переробки будівельних відходів,» Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Теорія і практика будівництва, вип. 755, с. 321-324, 2013.

М. С. Лемешев, і А. В. Христич, «Электротехнические материалы для защиты от электромагнитного загрязнения окружающей среды,» на 4-й Междунар. науч.-практ. конф. Инновационное развитие территорий, Череповец, 2016, с. 78-83.

М. С. Лемешев, «Металлонасыщенные бетоны для защиты от электромагнитного излучения,» Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури, № 33, с. 253-256, 2013.

М. С. Лемешев, «Електропровідні бетони для захисту від статичної електрики,» на наук. симпоз. Перспективні досягнення сучасних вчених, Одеса, 2017. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.sworld.education/index.php/ ru/c217-14/29403-%D1%81217-032 .

М. С. Лемешев, і О. В. Березюк, «Електротехнічний бетон для виготовлення анодних заземлювачів,» на Міжнародній. наук.-практ. Інтернет-конференції. Інтелектуальний потенціал XXI століття ‘2017, Одеса, 2017. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.sworld.education/index.php/ru/arts-architecture-and-construction-u7-317/modern-construction-technologies-u7-317/29688 .

В. Р. Сердюк, і О. В. Христич, «Використання Бетелу-М для іммобілізації рідких радіоактивних відходів,» Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві, № 1 (5), с. 50-54, 2008.

Вінницька обласна державна адміністрація (2018, Берез. 15). Регіональний план управління відходами Вінницької області на період до 2030 року. [Электронный ресурс]. Режим доступу: http://www.vin.gov.ua/images/UPRTER/oholoshennia/20200715_2.pdf .

О. В. Березюк, «Комп’ютерна програма "Планування експерименту" ("PlanExp"),» Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 46876, Київ: Державна служба інтелектуальної власності України, дата реєстрації: 21.12.2012.

О. В. Березюк, «Определение регрессии коэффициента уплотнения твердых бытовых отходов от высоты полигона на основе компьютерной программы "RegAnaliz",» Автоматизированные технологии и производства, № 2 (8), с. 43-45, 2015.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 186

Опубліковано

2021-02-26

Як цитувати

[1]
О. В. Березюк і М. С. Лемешев, «ДИНАМІКА УТВОРЕННЯ ВІДХОДІВ БУДІВНИЦТВА I ЗНЕСЕННЯ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ», Вісник ВПІ, вип. 1, с. 37–41, Лют. 2021.

Номер

Розділ

Екологія та екологічна безпека

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >>