ДИНАМІКА ПОТРЕБИ У НОВИХ ПОЛІГОНАХ ЗАХОРОНЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • О. В. Березюк Вінницький національний технічний університет
  • М. С. Лемешев Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/1997-9266-2023-168-3-6-10

Ключові слова:

динаміка, тверді побутові відходи, потреба у нових полігонах, сміттєзвалище, регресійний аналіз

Анотація

Згідно зі статистичними даними, протягом 2013—2021 років в Україні поступово зменшувалась потреба у нових полігонах твердих побутових відходів. Тому визначення регресійної залежності, що описує динаміку потреби у нових полігонах твердих побутових відходів у нашій країні, з метою вирішення проблеми поводження з такими відходами є актуальною науково-технічною задачею. Мета дослідження — визначення з використанням регресійного аналізу залежності, яка описує динаміку потреби у нових полігонах твердих побутових відходів у нашій країні, для вирішення проблеми поводження з такими відходами. Для дослідження використано відомий метод регресійного аналізу отриманих результатів проведених однофакторних експериментів та інших парних закономірностей з вибором найадекватнішого виду функції із шістнадцяти найпоширеніших варіантів за допомогою критерію максимального значення коефіцієнта кореляції. Ця регресія проводилась з використанням лінеаризувальних перетворень, що дають змогу звести нелінійну залежність до лінійної. Встановлення значень коефіцієнтів рівняння регресії здійснене методом найменших квадратів за використання розробленої комп’ютерної програми "RegAnaliz", захищеної свідоцтвом, яке засвідчує реєстрацію авторського права на твір. Отримано адекватну регресійну залежність, яка здатна описати динаміку потреби у нових полігонах твердих побутових відходів у нашій країні. Побудовано графічну залежність, яка описує динаміку потреби у нових полігонах твердих побутових відходів у нашій країні та дозволяє наочно проілюструвати таку динаміку, довести достатню збіжність фактичних і теоретичних результатів. Встановлено, що в Україні потреба у нових полігонах твердих побутових відходів у 2013—2021 рр. спадала за степеневою залежністю. Спрогнозовано, що, за існуючих темпів спадання, потреба у нових полігонах твердих побутових відходів в Україні може зникнути до 2031 року.

Біографії авторів

О. В. Березюк, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, доцент, професор кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки

М. С. Лемешев, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри будівництва, міського господарства та архітектури

Посилання

О. М. Синюк, «Наукові основи проектування обладнання для переробки полімерних відходів у вироби легкої промисловості.» дис. д-ра техн. наук, фак-т інформ., Хмельн. нац. ун-т, Хмельницький, 2018.

О. В. Березюк, «Динаміка зношеності сміттєвозів у Вінницькій області,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 16-21, 2022. https://doi.org/10.31649/1997-9266-2022-164-5-16-21 .

S. Chao, L. Q. Jiang, and W. J. Zhang, “A review on heavy metal contamination in the soil worldwide: Situation, impact and remediation techniques,” Environmental Skeptics and Critics, no. 3(2), pp. 24-38, 2014.

О. В. Березюк, «Моделювання питомих енерговитрат очищення ґрунтів полігонів твердих побутових відходів від забруднення важкими металами,» Комунальне господарство міст. Серія: безпека життєдіяльності людини — освіта, наука, практика, № 1 (120), с. 240-242, 2015.

Т. В. Воронкова, и С. Ю. Чудинов, «Теоретические аспекты водного баланса полигонов захоронения твердых бытовых отходов с системой рециркуляции фильтрата,» Теоретическая и прикладная экология, № 1, с. 13-16, 2013.

В. В. Попович, «Екологічна небезпека фільтрату сміттєзвалищ,» Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи, ІI Міжнародна науково-практична конференція (4–6 листопада 2015 р.), Львів, 2015, с. 165-166.

А. М. Гайдін, В. О. Дяків, В. Д. Погребенник, і А. В. Пашук, «Хімічний склад фільтрату Львівського полігону твердих побутових відходів,» Природа Західного Полісся та прилеглих територій, № 10, с. 43-49, 2013.

О. В. Березюк, «Удосконалення математичної моделі концентрацій забруднювальних речовин у фільтраті полігонів твердих побутових відходів,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, с. 28-31, 2016.

О. В. Березюк, і М. С. Лемешев, «Динаміка кількості полігонів твердих побутових відходів в Україні, які не відповідають нормам,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 18-22, 2022. https://doi.org/10.31649/1997-9266-2022-161-2-18-22 .

О. В. Березюк, і М. С. Лемешев, «Динаміка кількості перевантажених полігонів твердих побутових відходів в Україні,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 13-17, 2022. https://doi.org/10.31649/1997-9266-2022-165-6-13-17 .

Мінрегіон, Стан сфери поводження з побутовими відходами в Україні за 2013 рік. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/rozdil-4_oblasti.pdf .

Мінрегіон, Стан сфери поводження з побутовими відходами в Україні за 2016 рік. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2017/03/TPV-4-20161.pdf .

O. M. Kлимчик, і О. В. Горобець, «Сфера поводження з твердими побутовими відходами в Україні: проблеми та перспективи,» Publishing House “Baltija Publishing”, 2021, с. 18-36, https://doi.org/10.30525/978-9934-26-086-5-15 .

Мінрегіон, Стан сфери поводження з побутовими відходами в Україні за 2020 рік. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/rozdil-4-2020_oblasti.pdf .

Мінрегіон, Стан сфери поводження з побутовими відходами в Україні за 2021 рік. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2022/05/rozdil-4-_oblasti-2021.xls .

О. В. Березюк, «Комп’ютерна програма "Регресійний аналіз" ("RegAnaliz"),» Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 49486, Київ: Державна служба інтелектуальної власності України, дата реєстрації: 03.06.2013.

О. В. Березюк, «Определение регрессии коэффициента уплотнения твердых бытовых отходов от высоты полигона на основе компьютерной программы "RegAnaliz",» Автоматизированные технологии и производства, № 2 (8), с. 43-45, 2015.

Верховна Рада України, Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом та його державами-членами, з іншої сторони, 2015, Лист. 30. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011/page .

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 81

Опубліковано

2023-06-30

Як цитувати

[1]
О. В. Березюк і М. С. Лемешев, «ДИНАМІКА ПОТРЕБИ У НОВИХ ПОЛІГОНАХ ЗАХОРОНЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ В УКРАЇНІ», Вісник ВПІ, вип. 3, с. 6–10, Черв. 2023.

Номер

Розділ

Екологія та екологічна безпека

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >>