МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГІВ ПРОДУКУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ВІДХОДІВ В РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ

Автор(и)

  • О. В. Березюк Вінницький національний технічний університет
  • М. С. Лемешев Вінницький національний технічний університет
  • С. В. Королевська Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/1997-9266-2021-156-3-41-46

Ключові слова:

математичне моделювання, планування експерименту, прогнозування обсягів, будівельні відходи

Анотація

Будівельні відходи можуть широко використовуватись у будівництві: як наповнювач та в’яжуче для виробництва бетонів, сухих будівельних сумішей та інших будівельних матеріалів, для виробництва будівельних матеріалів із захисними властивостями тощо. Проведено дослідження обсягів продукування будівельних відходів в різних країнах світу, використовуючи планування експерименту другого порядку методом Бокса–Уілсона за допомогою ротатабельного центрального композиційного планування, застосовуючи розроблене програмне забезпечення, захищене свідоцтвом на твір. Метою дослідження є визначення за допомогою планування експерименту регресійної моделі прогнозування обсягів продукування будівельних відходів в різних країнах світу від основних параметрів впливу. Отримано регресійну залежність прогнозування обсягів продукування будівельних відходів в різних країнах світу від основних параметрів впливу: щільність населення країни, величина валового внутрішнього продукту на душу населення, індекс розвитку людського потенціалу, середня географічна широта країни. Встановлено, що за критерієм Фішера гіпотезу про адекватність отриманої регресійної моделі можна вважати правильною з 95 %-ю достовірністю. Коефіцієнт кореляції склав 0,99475, що свідчить про достатню достовірність одержаних результатів. Отримана регресійна залежність може бути використана під час розробки стратегії поводження з будівельними відходами. Встановлено, що серед факторів впливу, які розглядалися, найбільше на обсяги продукування будівельних відходів впливає величина валового внутрішнього продукту на душу населення, а найменше — індекс розвитку людського потенціалу. Побудовано поверхні відгуків цільової функції — обсягів продукування будівельних відходів в різних країнах світу та їхні двомірні перерізи в площинах параметрів впливу.

Біографії авторів

О. В. Березюк , Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки

М. С. Лемешев , Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри будівництва, міського господарства та архітектури

С. В. Королевська, Вінницький національний технічний університет

завідувач лабораторіями кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки

Посилання

O. V. Bereziuk, M. S. Lemeshev, V. V. Bohachuk, and M. Duk, «Means for measuring relative humidity of municipal solid wastes based on the microcontroller Arduino UNO R3», Proc. SPIE, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments 2018, vol. 10808, no. 108083G, 2018. https://doi.org/10.1117/12.2501557.

В. В. Попович, О. В. Придатко, М. І. Сичевський, Н. П. Попович, і М. А. Панасюк, «Ефективність експлуатації сміттєвозів у середовищі "місто–сміттєзвалище",» Науковий вісник НЛТУ України, т. 27, № 10, с. 111-116, 2017.

O. Berezyuk, and V. Savulyak, «Approximated mathematical model of hydraulic drive of container upturning during loading of solid domestic wastes into a dustcart,» Technical Sciences, no. 20 (3), рp. 259-273, 2017.

В. І. Савуляк, та О. В. Березюк, Технічне забезпечення збирання, перевезення та підготовки до переробки твердих побутових відходів, моногр., Вінниця: ВНТУ, 2006, 217 с.

О. А. Сагдєєва, Г. В. Крусір, і А. Л. Цикало, «Оцінка рівня екологічної небезпеки звалищ твердих муніципальних відходів,» Екологічна безпека, № 1, с. 75-83, 2018.

O. Bereziuk, M. Lemeshev, V. Bogachuk, W. Wójcik, K. Nurseitova, and A. Bugubayeva, «Ultrasonic microcontroller device for distance measuring between dustcart and container of municipal solid wastes,» Przeglad Elektrotechniczny, no. 4, рp. 146-150, 2019, http://dx.doi.org/10.15199/48.2019.04.26 .

O. V. Berezyuk, and V. I. Savulyak, «Dynamics of hydraulic drive of hanging sweeping equipment of dust-cart with extended functional possibilities,» TEHNOMUS – New Technologies and Products in Machine Manufacturing Technologies, no. 22, рp. 345-351, 2015.

І. В. Коц, і О. В. Березюк, «Вібраційний гідропривод для пресування промислових відходів,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 146-149, 2006.

В. П. Ковальський, і А. В. Бондарь, «Шламозолокарбонатий прес-бетон на основі відходів промисловості,» на XХІV Міжнар. наук.-практ. конф. Інформаційні технології : наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я, Харків, 2015, с. 209.

М. С. Лемешев, «В’яжучі з використанням промислових відходів Вінниччини,» на ХXІV Міжнар. наук.-практ. конф. Інформаційні технології : наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я, Харків, 2016, с. 381.

В. П. Ковальський, В. П. Очеретний, М. С. Лемешев, і А. В. Бондар, «Обґрунтування доцільності використання золошламового в’яжучого для приготування сухих будівельних сумішей,» Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди, вип. 26, с. 186-193, 2013.

М. С. Лемешев, «В’яжуче на основі промислових відходів,» на Междунар. науч.-практ. Интернет-конф. Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития ‘2017. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/18481/statya_doclad_oct%20.doc .

В. П. Ковальський, і О. С. Сідлак, «Використання золи виносу ТЕС у будівельних матеріалах,» Сучасні технології, матеріали і конструкції у будівництві, № 1 (16), с. 35-40, 2014.

О. Р. Попович, Я. М. Захарко, і М. С. Мальований, «Проблеми утилізації та переробки будівельних відходів,» Вісник Національного університету Львівська політехніка. Теорія і практика будівництва, вип.755, с. 321-324, 2013.

М. С. Лемешев, і А. В. Христич, «Электротехнические материалы для защиты от электромагнитного загрязнения окружающей среды,» на 4-й Междунар. науч.-практ. конф. Инновационное развитие территорий, Череповец, 2016, с. 78-83.

М. С. Лемешев, «Металлонасыщенные бетоны для защиты от электромагнитного излучения,» Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури, № 33, с. 253-256, 2013.

М. С. Лемешев, «Електропровідні бетони для захисту від статичної електрики,» на наук. симпоз. Перспективні досягнення сучасних вчених, Одеса, 2017. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.sworld.education/index.php/ru/c217-14/29403-%D1%81217-032.

М. С. Лемешев, і О. В. Березюк, «Електротехнічний бетон для виготовлення анодних заземлювачів,» на Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. Інтелектуальний потенціал XXI століття '2017, Одеса, 2017. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.sworld.education/index.php/ru/arts-architecture-and-construction-u7-317/modern-construction-technologies-u7-317/29688.

В. Р. Сердюк, і О. В. Христич, «Використання бетелу-М для іммобілізації рідких радіоактивних відходів,» Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві, № 1 (5), с. 50-54, 2008.

Г. Я. Якимечко, і О. Р. Попович, «Аспекти рециклінгу будівельних відходів,» Вісник Національного університету «Львівська політехніка», № 700, с. 279-282, 2011.

О. В. Березюк, і М. С. Лемешев, «Динаміка утворення відходів будівництва i знесення у Вінницькій області,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 37-41, 2021.

О. В. Березюк, «Комп’ютерна програма "Планування експерименту" ("PlanExp"),» Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 46876, Київ: Державна служба інтелектуальної власності України, дата реєстрації: 21.12.2012.

О. В. Березюк, «Моделювання компресійної характеристики твердих побутових відходів у сміттєвозі на основі комп’ютерної програми “PlanExp”,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 23-28, 2016.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 273

Опубліковано

2021-06-29

Як цитувати

[1]
О. В. Березюк, М. С. Лемешев, і С. В. Королевська, «МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГІВ ПРОДУКУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ВІДХОДІВ В РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ», Вісник ВПІ, вип. 3, с. 41–46, Черв. 2021.

Номер

Розділ

Екологія та екологічна безпека

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >>