ДИНАМІКА ОХОПЛЕННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ВПРОВАДЖЕННЯМ РОЗДІЛЬНОГО ЗБИРАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

Автор(и)

  • О. В. Березюк Вінницький національний технічний університет
  • М. С. Лемешев Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/1997-9266-2021-155-2-32-36

Ключові слова:

динаміка, населений пункт, роздільне збирання, тверді побутові відходи, регресійний аналіз

Анотація

З метою зменшення темпів зростання площ земельних ділянок під захоронення твердих побутових відходів у розвинутих країнах поширено диференційоване їхнє збирання, що полягає у збиранні однорідних компонентів (папір, скло, метал, органіка тощо) у окремі контейнери. Тому визначення регресійної залежності, що описує динаміку охоплення населених пунктів Вінницької області впровадженням роздільного збирання ТПВ, для вирішення проблеми поводження з твердими побутовими відходами є актуальною науково-технічною задачею. В дослідженні використано метод регресійного аналізу результатів однофакторних експериментів та інших парних залежностей з вибором адекватнішого виду функції з шістнадцяти найпоширеніших варіантів за критерієм максимального коефіцієнту кореляції. Регресія проводилась на основі лінеаризувальних перетворень, які дозволяють звести нелінійну залежність до лінійної. Визначення коефіцієнтів рівняння регресії здійснювалось методом найменших квадратів за допомогою розробленої комп’ютерної програми «RegAnaliz», яка захищена свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір. Отримано адекватну регресійну залежність та побудовано графічну залежність, що описують динаміку охоплення населених пунктів Вінницької області впровадженням роздільного збирання твердих побутових відходів, дозволяють наочно проілюструвати цю динаміку, показати достатню збіжність теоретичних та фактичних результатів. Встановлено, що у Вінницькій області протягом 2014—2019 років охоплення населених пунктів впровадженням роздільного збирання твердих побутових відходів зростало за степеневою залежністю. Спрогнозовано, що повне охоплення населених пунктів Вінницької області впровадженням роздільного збирання ТПВ припадатиме на середину 2025 року.

Біографії авторів

О. В. Березюк, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки

М. С. Лемешев, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри будівництва, міського господарства та архітектури

Посилання

В. И. Колесников, К. Ш. Казеев, и В. Ф. Вальков, «Влияние загрязнения тяжелыми металлами на эколого-биологические свойства чернозема обыкновенного,» Экология, № 3, с. 193-201, 2000.

В. П. Ковальський, і А. В. Бондарь, «Шламозолокарбонатий прес-бетон на основі відходів промисловості,» на XХІV Міжнар. наук.-практ. конф. Інформаційні технології : наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. Харків, 2015, с. 209.

В. П. Ковальський, і О. С. Сідлак, «Використання золи виносу ТЕС у будівельних матеріалах», Сучасні технології, матеріали і конструкції у будівництві, № 1 (16), с. 35-40, 2014.

O. Berezyuk, and V. Savulyak, «Approximated mathematical model of hydraulic drive of container upturning during loading of solid domestic wastes into a dustcar,t» Technical Sciences, no. 20 (3), рp. 259-273, 2017.

В. В. Попович, О. В. Придатко, М. І. Сичевський, Н. П. Попович, і М. А. Панасюк, «Ефективність експлуатації сміттєвозів у середовищі "місто–сміттєзвалище",» Науковий вісник НЛТУ України, т. 27, № 10, с. 111-116, 2017.

O. V. Bereziuk, M. S. Lemeshev, V. V. Bohachuk, and M. Duk, «Means for measuring relative humidity of municipal solid wastes based on the microcontroller Arduino UNO R3,» Proc. SPIE, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments 2018, vol. 10808, no. 108083G, 2018. https://doi.org/10.1117/12.2501557.

В. І. Савуляк, і О. В. Березюк, Технічне забезпечення збирання, перевезення та підготовки до переробки твердих побутових відходів, моногр. Вінниця: ВНТУ, 2006, 217 с.

O. Bereziuk, M. Lemeshev, V. Bogachuk, W. Wójcik, K. Nurseitova, and A. Bugubayeva, «Ultrasonic microcontroller device for distance measuring between dustcart and container of municipal solid wastes,» Przeglad Elektrotechniczny, no. 4, рp. 146-150, 2019. http://dx.doi.org/10.15199/48.2019.04.26 .

М. С. Лемешев, «В’яжучі з використанням промислових відходів Вінниччини», на ХXІV Міжнар. наук.-практ. конф. Інформаційні технології : наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я, Харків, 2016, с. 381.

О. В. Березюк, «Моделювання ефективності видобування звалищного газу для розробки обладнання та стратегії поводження з твердими побутовими відходами,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 21-24, 2013.

В. Р. Сердюк, і О. В. Христич, «Використання Бетелу-М для іммобілізації рідких радіоактивних відходів,» Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві, № 1 (5), с. 50-54, 2008.

І. В. Корнієнко, і А. І. Кошма, «Моделювання обмежень розташування контейнерних майданчиків роздільного збору твердих побутових відходів,» Технічні науки та технології, № 2 (2), с. 136-140, 2015.

І. В. Корнієнко, і А. І. Кошма, «Декомпозиція задачі формування просторової структури мережі збору побутових відходів,» Технічні науки та технології, № 1 (1), с. 113-117, 2015.

В. Сеньків, і Л. Слободян, «Особливості агітаційної роботи з організації роздільного збору твердих побутових відходів», Актуальні питання гуманітарних наук, № 8, с. 409-412, 2014.

Я. В. Радовенчик, В. В. Гончар, і В. М. Радовенчик, «Поверхова система роздільного збирання твердих побутових відходів,» Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут. Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, № 1, с. 73-77, 2017.

О. А. Карлова, Організація виробництва на підприємствах міського господарства, навч. посіб., Харків: ХНАМГ, 2006, 385 с.

Мінрегіон (2016, Січн. 1). Впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів (ТПВ) станом на 01.01.2016. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2016/05/Ukrayina_Rozdilniy-zbir-tpv-po-oblastyah_stanom-na-01.01.2016_Luganska.xlsx .

О. В. Березюк, і М. О. Олексин, «Фактори впливу на процентну частку диференційовано зібраних твердих побутових відходів,» на XL регіон. наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, співроб. та студ. ВНТУ. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://conf.vntu.edu.ua/allvntu/2011/inmt/txt/oleksyn.pdf .

О. В. Березюк, «Визначення параметрів впливу на частку диференційовано зібраних твердих побутових відходів,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 154-156, 2011.

О. В. Березюк, «Усовершенствование прогностической модели распространенности дифференцированного сбора твердых бытовых отходов,» на XVI Междунар. науч.-практ. конф. Стратегические направления развития АПК стран СНГ, Барнаул, 2017, т. 1. с. 193-195.

Вінницька обласна державна адміністрація (2018, Берез. 15). Регіональний план управління відходами Вінницької області на період до 2030 року. [Електронний ресурс]. Режим доступу:

http://www.vin.gov.ua/images/UPRTER/oholoshennia/20200715_2.pdf .

О. В. Березюк, «Комп’ютерна програма "Регресійний аналіз" ("RegAnaliz"),» Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 49486, Київ: Державна служба інтелектуальної власності України, дата реєстрації: 03.06.2013.

О. В. Березюк, «Определение регрессии коэффициента уплотнения твердых бытовых отходов от высоты полигона на основе компьютерной программы "RegAnaliz",» Автоматизированные технологии и производства, № 2 (8), с. 43-45, 2015.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 103

Опубліковано

2021-04-30

Як цитувати

[1]
О. В. Березюк і М. С. Лемешев, «ДИНАМІКА ОХОПЛЕННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ВПРОВАДЖЕННЯМ РОЗДІЛЬНОГО ЗБИРАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ», Вісник ВПІ, вип. 2, с. 32–36, Квіт. 2021.

Номер

Розділ

Екологія та екологічна безпека

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>