БІНОМІАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В ФОРМУВАННІ УЗАГАЛЬНЕНОЇ ЗАДАЧІ КОШІ

  • Ю. Г. Ведміцький Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: динамічна система, дійсна та комплексна форми узагальненої задачі Коші, диференціальне рівняння руху, число ступенів вільності, електричне коло, перехідний процес

Анотація

Розкрито прямий та зворотний закони відповідності між множиною дійсних і множиною комплексних коефіцієнтів двох взаємопов’язаних лінійних диференціальних рівнянь довільного порядку, кожне з яких у самостійний і незалежний спосіб здатне описувати неперервний рух узагальненої за числом ступенів вільності динамічної системи із зосередженими параметрами в фундаментальній задачі Коші, яку сформульовано в першому випадку в термінах дійсних функцій часу, а в другому — їх комплексних зображень, що дозволяє безпосередньо здійснювати постановку однієї із зазначених форм задачі Коші на основі іншої як в узагальненому за порядком диференціального рівняння вигляді, так і в окремому за заданих конкретних умов, незалежно від фізичної природи досліджуваної системи.

Біографія автора

Ю. Г. Ведміцький, Вінницький національний технічний університет
канд. техн. наук, доцент кафедри теоретичної електротехніки та електричних вимірювань

Посилання

1. Електроніка і мікросхемотехніка. У 4-х т. — Том 4. Книга 1. Силова електроніка / за ред. В. І. Сенька. — К. : Кара-
вела, 2013. — 640 с.
2. Анго А. Математика для электро- и радиоинженеров / А. Анго. — М. : Наука, 1965. — 780 с.
3. Теоретичні основи електротехніки. У 3-х т. : підруч. для студ. техн. спец. вищ. навч.закл. — Т. 2. Перехідні проце-
си у лінійних колах із зосередженими параметрами. Нелінійні та магнітні кола / [В. С. Бойко та ін.] ; заг. ред.
І. М. Чиженко, В. С. Бойко. — К. : НТУУ «КПІ», 2008. — 224 с.
4. Gardner M. F. Transients in linear systems / M. F. Gardner, J. L. Barnes. — New York: John Wiley & Sons, Inc., 1942. — 552 p.
5. Рютенберг Р. Переходные процессы в электроэнергетических системах / Р. Рютенберг. — М. : Изд. иностр. литер.,
1955. — 716 с.
6. Теоретичні основи електротехніки. Перехідні процеси в лінійних колах. Синтез лінійних кіл. Електричні та магні-
тні нелінійні кола : підруч. для студ. вищ. техн. навч. закл. / Ю. О. Карпов, Ю. Г. Ведміцький, В. В. Кухарчук,
С. Ш. Кацив , за ред. проф. Ю. О. Карпова — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. — 456 с.
7. Ведміцький Ю. Г. Узагальнені електричні схеми-аналоги неперервних динамічних систем довільного порядку /
Ю. Г. Ведміцький // Вісник Інженерної академії України. — 2010. — Вип. 2. — С. 63 — 69.
8. Ведміцький Ю. Г. Символьно-класичний метод аналізу перехідних процесів в електричних колах / Ю. Г. Ведміць-
кий // Вісник Інженерної академії України. — 2014. — Вип. 2. — С. 42 — 48.
Переглядів анотації: 55 Завантажень PDF: 9
Опубліковано
2015-06-25
Як цитувати
[1]
Ю. Ведміцький, БІНОМІАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В ФОРМУВАННІ УЗАГАЛЬНЕНОЇ ЗАДАЧІ КОШІ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, с. 91-95, Чер 2015.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.