РЕТРОСПЕКТИВА ТА МАТЕМАТИЧНИЙ ОПИС ОСНОВНИХ КОНЦЕПЦІЙ ТЕОРІЇ КОНФЛІКТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

  • О. В. Лазарчук Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: корпоративний конфлікт, теорія конфліктів, економічні агенти

Анотація

Розглянуто ретроспективу та логічний алгоритм формування загальної теорії економічних конфліктів, обґрунтовано поняття «корпоративний конфлікт», охарактеризовані основні форми впливу економічних агентів-учасників конфлікту на прикладі сучасних підприємств.

Біографія автора

О. В. Лазарчук, Вінницький національний технічний університет
аспірантка кафедри менеджменту та моделювання в економіці

Посилання

1. Томас Шеллинг Стратегия конфликта / Т. Шелинг. — ИРИСЭН, 2007. — 376 с.
2. Нейман Дж., фон Моргенштейн О. Теория игр и экономическое поведение / Нейман Дж., фон Моргенштейн О. — М : Наука, 1970 — 425 с.
3. Підвищення ефективності управлінської праці у корпоративних структурах, Автореф. дис… док. екон. наук: 08.09.01 / Мороз О. С; Інститут економіко-правових досліджень НАН України — Донецьк. — 2005. — 21 с.
4. Формування механізму стратегічного управління соціально-економічним розвитком акціонерного товариства : ав-тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.06.01 / Леонова Ю. А. — Харків : Харківський національний економічний університет — 2005. — 19 с.
5. Обґрунтування економіко-організаційних передумов ефективного функціонування акціонерних товариств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.06.01 / А. Б. Педько ; Нац. металург. акад. України. — Д., 2004. — 19 с.
6. Вебер М. Хозяйство и общество / Вебер М. ; пер. с нем. ; под науч. ред. Л. Г. Ионина. — М. : ГУ ВШЭ, 2007. — 239 с.
Переглядів анотації: 37 Завантажень PDF: 8
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
О. В. Лазарчук, РЕТРОСПЕКТИВА ТА МАТЕМАТИЧНИЙ ОПИС ОСНОВНИХ КОНЦЕПЦІЙ ТЕОРІЇ КОНФЛІКТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, с. 39-44, Лис 2010.
Номер
Розділ
Економіка, менеджмент та екологія

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.