РОЗРОБКА МОДЕЛЕЙ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ГРОМАД ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ З УРАХУВАННЯМ ФАКТОРА КОНФЛІКТНОСТІ

  • T. M. Боровська Вінницький національний технічний університет
  • O. O. Мороз Вінницький національний технічний університет
  • О. В. Лазарчук Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: територіальна громада, сільськогосподарське підприємство, математична модель, розвиток, оптимізація

Анотація

Поставлено і розв’язано задачу побудови моделі розвитку аграрного соціуму: сільських громад і сільськогосподарських підприємств на території останніх. Виконано декомпозицію моделі на функціональні моделі і відповідні мережі — матеріальні, фінансові, соціальні та ін. Для окремих функцій територіальної структури побудовано робочі моделі з урахуванням конфліктності складових. За результатами моделювання сформульована концепція збалансованого і оптимального розвитку.

Біографії авторів

T. M. Боровська, Вінницький національний технічний університет
доцент кафедри комп’ютерних систем управління
O. O. Мороз, Вінницький національний технічний університет
завідувач кафедри підготовки менеджерів
О. В. Лазарчук, Вінницький національний технічний університет
аспірантка кафедри менеджменту та моделювання в економіці

Посилання

1. Мороз О. О. Інституціональна система аграрної економіки України : монографія / О. О. Мороз. — Вінниця: УНІ-ВЕРСУМ–Вінниця, 2006. — С. 174—253. — ISBN 966-641-180-6.
2. Моделирование сигналов и систем : пер. с нем. / Манфред Пешель. — М. : Мир, 1981. —300 с.
3. Робертс. Ф. С. Дискретные математические модели с приложениями к социальным, биологическим и экологическим задачам / Ф. С. Робертс. — М. : Наука, 1986. — 500 с.
4. Стрелец И. А. Новая экономика и информационные технологии / И. А. Стрелец. — М. : Экзамен, 2003. — 254 с. — ISBN 5-94692-216-5.
5. Опойцев В. И. Равновесие и устойчивость в моделях коллективного поведения / В. И Опойцев. — М. : Наука, 1977. — 311 с.
6. Форрестер Дж. Динамика города / Дж. Форрестер. — М. : Прогресс, 1974. — 276 с.
7. Экланд И. Элементы математической экономики / И. Экланд. — М. : Мир, 1983. — 248 с.
8. Robert R. Conquer the Crash. You can survive and prosper in deflationary depression / R. Robert Jr. Prechter. — John Willey&sons, LTD, — 2002 — P. 278. — ISBN: 978-047-087-090-7.
9. Robert R. Prechter. Jr The wave principle of human social behavior and the new science of socionomics / R. Robert Jr. Prechter. — John Willey&sons, LTD. — 1999. — P. 345. — ISBN 0-932750-49-4.
10. Боровская Т. Н. Декомпозиционные методы конструирования рабочих моделей процессов инновационного раз-вития / Т. Н. Боровская // Інтернет—Освіта—Наука—2008 : шоста міжнародна конференція, ІОН : збірн. матер. конф. Том 1. Вінниця: УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2008. —  С. 227—232. — ISBN: 978-966-641-268-6.
11. Боровская Т. Н. Моделирование бизнес-единицы «на фоне» системы бизнес-единиц сегмента рынка / Т. Н. Боро-вская, В. А. Северилов // Інтернет–Освіта–Наука–2008 : шоста міжнародна конференція, ІОН : збірн. матер. конф. Том 1. — Вінниця: УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2008, С. 233—239. — ISBN: 978-966-641-268-6.
Переглядів анотації: 51 Завантажень PDF: 1
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
БоровськаT. M., МорозO. O., і О. В. Лазарчук, РОЗРОБКА МОДЕЛЕЙ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ГРОМАД ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ З УРАХУВАННЯМ ФАКТОРА КОНФЛІКТНОСТІ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 44-49, Лис 2010.
Номер
Розділ
Економіка, менеджмент та екологія

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)