ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Автор(и)

  • О. О. Мороз Вінницький національний технічний університет
  • В. М. Семцов Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

АПК, соціально-економічний розвиток, аграрний соціум, тіньова економіка

Анотація

Здійснено оцінку основних соціально-економічних показників, які характеризують сучасний стан АПК Вінниччини та її аграрного соціуму. Зазначено проблемні аспекти розвитку галузі з огляду на перебіг ринкових реформ. Розглянуто негативний вплив тіньової економіки на розвиток аграрного сектора.

Біографії авторів

О. О. Мороз, Вінницький національний технічний університет

завідувач кафедри підготовки менеджерів

В. М. Семцов, Вінницький національний технічний університет

асистент кафедри підготовки менеджерів

Посилання

1. Саблук П. Стан і перспективи розвитку агропромислового комплексу України / П. Саблук // Економіка України. — 2008. — № 12. — С. 4—18.
2. Справочник экономиста-аграрника [Текст] / Н. П. Кононенко, Н. Я. Кушвид, П. Т. Саблук и др.; под ред. Н. П. Ко-ноненко, Н. Я. Кушвида. — К. : Урожай, 1991. — 520 с.
3. Статистичний щорічник Вінничини за 2010 рік / Державний комітет статистики України, Головне управління ста-тистики у Вінницькій області. — Вінниця : ГУС, 2011. — 652 с.
4. Экономика, организация и планирование агропромышленного комплекса / [В. Н. Нелеп, В. Г. Андрийчук,
Н. И. Хорунжий и др.] ; под ред. В. Н. Нелепа — К. : Вища шк., 1989. — 528 с.
5. Економіка виробництва зерна (з основами організації і технології виробництва): моногр. / [Бойко В. І., Лебідь Є. М., Рибка В. С. та ін.] ; за ред. В. І. Бойка. — К. : ННЦ ІАЕ, 2008. — 400 с.
6. Никитин С. Теневая экономика и налогообложение / С. Никитин, М. Степанова, Е. Глазова // Мировая экономика и международные отношения. — 2005. — № 2. — С. 24—30.
7. Про захист економічної конкуренції : Закон України, чинний від 11.01.2001 р. № 2210-III (зі змінами та доповнен-нями) [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. — Режим доступу :
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2210-14.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 163

Опубліковано

2010-11-12

Як цитувати

[1]
О. О. Мороз і В. М. Семцов, «ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ», Вісник ВПІ, вип. 4, с. 56–61, Листоп. 2010.

Номер

Розділ

Економіка та менеджмент

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>