НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕХНОПАРКІВ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • І. В. Романець Вінницький національний технічний університет
  • О. О. Мороз Вінницький національний технічний університет
  • І. І. Захаренкова Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

технологічний парк, технопарк, інноваційна інфраструктура, регіональний інноваційний розвиток

Анотація

Розглянуто проблеми забезпечення діяльності технопарків в Україні. Завданням статті є узагальнення нормативно-правового та організаційно-методичного забезпечення створення та функціонування технопарків; оцінка їх бюджетної ефективності та соціально-економічних наслідків в умовах чинного законодавства. Результатами дослідження є узагальнення преференцій технопарків в Україні, визначення недоліків та формування пропозицій щодо його удосконалення.

Біографії авторів

І. В. Романець, Вінницький національний технічний університет

аспірантка

О. О. Мороз, Вінницький національний технічний університет

завідувач кафедри

І. І. Захаренкова, Вінницький національний технічний університет

студентка

Посилання

1. Протокол засідання Громадської ради з питань науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної вла-сності при Міністерстві освіти і науки України від 15 липня 2008 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу до документу : http://www.mon.gov.ua/gr_rada/15_07_08.doc.
2. Васильєва Н. В. Нормативно-правове регулювання інноваційної діяльності технопарків в Україні / Н. В. Васильєва // Інвестиції: практика та досвід. — 2008. — № 14. — С. 21—23.
3. Закон України «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності технологічних парків «Напівпровідникові техноло-гії і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка», «Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона», «Інститут монок-ристалів» від 16 липня 1999р. № 991-XIV // Відомості Верховної Ради України. —1999. — № 40. — С. 363.
4. Постанова КМУ «Про затвердження Положення про порядок створення і функціонування технопарків та іннова-ційних структур інших типів» від 22 травня 1996 року № 549 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 199 від 04.03.1997 р., № 1308 від 22.08.2000 р., № 961 від 09.08.2001 р.
5. Закон України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» від 12 січня 2006 р № 3333—IV. [Електронний ресурс]. — Режим доступу до документу : www.tp.paton.kiev.ua/laws/laws.../law3333.php.
6. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002р. № 40—ІУ// Відомості Верховної Ради. — 2002. —
№ 36. — С. 266.
7. Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» від 16.01.2003 р. № 433-ІУ // Голос України. — 2003. — № 28.
8. Василенко М. Регіональний розвиток: взаємодія органів влади з інноваційними структурами / М. Василенко // Управляння сучасним містом — 2003. — № 7—9. — С. 41—51.
9. Про схвалення Концепції створення індустріальних (промислових) парків : розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 р. № 447-р // Урядовий кур’єр — 2006. — № 147.
10. Про деякі питання організації діяльності технологічних парків : постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 р. № 1657 // Урядовий кур'єр. — 2006 — № 235.
11. Про затвердження Порядку зарахування сум ввізного мита на спеціальні рахунки технологічного парку, його учасників та спільних підприємств, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням : постанова Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. N 118 // Урядовий кур'єр № 44 вiд 11.03.2011.
12. Про затвердження Порядку зарахування сум податку на прибуток підприємств на спеціальні рахунки технологіч-ного парку, його учасників і спільних підприємств, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням : постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 р. № 1643 [Електронний ресурс] //
Офіційний вісник України, 2006р., — № 47, ст. 3136. — Режим доступу до документу :
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg =1643-2006-%EF.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 122

Опубліковано

2010-11-12

Як цитувати

[1]
І. В. Романець, О. О. Мороз, і І. І. Захаренкова, «НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕХНОПАРКІВ В УКРАЇНІ», Вісник ВПІ, вип. 3, с. 29–36, Листоп. 2010.

Номер

Розділ

Економіка та менеджмент

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають