Аналіз результатів діяльності технологічних парків в Україні

Автор(и)

  • О. О. Мороз Вінницький національний технічний університет
  • І. В. Романець Проаналізовано результати діяльності технологічних парків, умови спеціального режиму іннова-ційної діяльності та особливості його реалізації в Україні протягом 2000—2013 рр. Визначено внесок технологічних парків у виробництво інноваційної продукції в Україні. Розроблено методичний підхід до визначення ефективності бюджетних витрат на створення та підтримку діяльності технологічних парків, здійснено його апробацію за результатами діяльності українських технологічних парків. Соціально-економічний ефект від підтримки технологічних парків визначається створенням нових робочих місць, збільшенням обсягів інноваційної продукції, зростанням надходжень до бюджету за рахунок податків і зборів. Аргументовано, що ефективність бюджетних витрат на підтримку функціонування діяльності технологічних парків, стимулювання виробництва та реалізації інноваційної продукції забезпечується в тому числі шляхом зниження податкового навантаження для виконавців проектів технологічних парків.

Ключові слова:

технологічний парк, економічна ефективність бюджетних витрат, ефективність технологічних парків, математичні методи економічної статистики, кореляційно-регресійний аналіз

Анотація

Проаналізовано результати діяльності технологічних парків, умови спеціального режиму інноваційної діяльності та особливості його реалізації в Україні протягом 2000—2013 рр. Визначено внесок технологічних парків у виробництво інноваційної продукції в Україні. Розроблено методичний підхід до визначення ефективності бюджетних витрат на створення та підтримку діяльності технологічних парків, здійснено його апробацію за результатами діяльності українських технологічних парків. Соціально-економічний ефект від підтримки технологічних парків визначається створенням нових робочих місць, збільшенням обсягів інноваційної продукції, зростанням надходжень до бюджету за рахунок податків і зборів. Аргументовано, що ефективність бюджетних витрат на підтримку функціонування діяльності технологічних парків, стимулювання виробництва та реалізації інноваційної продукції забезпечується в тому числі шляхом зниження податкового навантаження для виконавців проектів технологічних парків.

Біографії авторів

О. О. Мороз, Вінницький національний технічний університет

д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри підготовки менеджерів

І. В. Романець, Проаналізовано результати діяльності технологічних парків, умови спеціального режиму іннова-ційної діяльності та особливості його реалізації в Україні протягом 2000—2013 рр. Визначено внесок технологічних парків у виробництво інноваційної продукції в Україні. Розроблено методичний підхід до визначення ефективності бюджетних витрат на створення та підтримку діяльності технологічних парків, здійснено його апробацію за результатами діяльності українських технологічних парків. Соціально-економічний ефект від підтримки технологічних парків визначається створенням нових робочих місць, збільшенням обсягів інноваційної продукції, зростанням надходжень до бюджету за рахунок податків і зборів. Аргументовано, що ефективність бюджетних витрат на підтримку функціонування діяльності технологічних парків, стимулювання виробництва та реалізації інноваційної продукції забезпечується в тому числі шляхом зниження податкового навантаження для виконавців проектів технологічних парків.

аспірантка кафедри підготовки менеджерів

Посилання

1. Семиноженко В. Виступ на науково-практичній конференції «Стратегія сталого розвитку та структурно-іннова-
ційної перебудови української економіки (2004—2015)» 21 квітня 2004 року [Електронний ресурс] / В. Семиноженко.
Персональний сайт. — Режим доступу: http://www.semynozhenko.net. — Назва з екрану.
2. Сімсон О. Е. Інноваційне і креативне право: право знань і творчості : моногр. / О. Е. Сімсон. — К. : Ін Юре, 2006.
— 264 с.
3. Федчук, С. Фінансово-правове регулювання державного сприяння інноваційній діяльності технологічних парків в
Україні [Електронний ресурс] / С. Федчук // Юридичний журнал. — 2010. — № 5. — Режим доступу:
http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3506. — Назва з екрану.
4. Мазур А. А. Технологічні парки України: цифри, факти, проблеми / А. А. Мазур, С. В. Пустовойт // Наука та інно-
вації. — 2013. — Т. 9. — № 3.— С. 59—72.
5. Про затвердження Методики оцінки ефективності виконання інноваційних проектів та діяльності технологічних
парків / [Міністерство економіки України, Міністерство освіти і науки України, Міністерство промислової політики
України]. — Наказ № 434/668/442 від 21.11.2005 р.
6. Поліщук, Н. В. Математичні методи економічного аналізу: теорія і практика : навч. посіб. / Н. В. Поліщук,
Ю. Ю. Бурєнніков. — Вінниця : ФОП Барановська Т. П., 2013. — 292 с. — ISBN 978-966-97244-6-5.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 125

Як цитувати

[1]
О. О. Мороз і І. В. Романець, «Аналіз результатів діяльності технологічних парків в Україні», Вісник ВПІ, вип. 6, с. 69–75, Груд. 2014.

Номер

Розділ

Економіка та менеджмент

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають