ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В УПРАВЛІННІ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

  • І. В. Романець Вінницький національний технічний університет
  • О. О. Мороз Вінницький національний технічний університет
  • Т. В. Гончаренко Вінницький коледж будівництва і архітектури Київського національного університету будівництва і архітектури
Ключові слова: державно-приватне партнерство, інноваційна діяльність, наукові і технологічні парки, дослідження і розробки, фінансування науки

Анотація

Розглянуті актуальні питання удосконалення фінансування інноваційної діяльності. Авторами запропоновано створення гібридних структур інтеграції науки та виробництва у формі наукових і тех­нологічних парків за участі науково-дослідних установ та університетів, удосконалення управління інноваційним процесом шляхом запровадження у практику механізмів державно-приватного партнерства.

Біографії авторів

І. В. Романець, Вінницький національний технічний університет
асистент кафедри підготовки менеджерів
О. О. Мороз, Вінницький національний технічний університет
д-р. екон. наук, професор, завідувач кафедри підготовки менеджерів
Т. В. Гончаренко, Вінницький коледж будівництва і архітектури Київського національного університету будівництва і архітектури
викладач, голова циклової комісії економічних дисциплін

Посилання

1. Аналіз законодавства України у сфері досліджень, розробок та інноваційної діяльності та пропозиції щодо доповнень до законодавства. Проект ЄС «Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні». У 2 т. — К. : Фенікс, 2011. — Т. 2 «Інноваційна політика: Європейський досвід та рекомендації для України».
2. Аналітична довідка: Стан розвитку науки і техніки, результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій за 2012 рік / Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, Український інститут науково-технічної і економічної інформації. — Київ, 2013. — 216 с.
3. Орлова І. Фінансування системи вищої освіти: світова практика і українське сьогодення // Популярна економіка: моніторинг реформ. — 2013. — № 13. Місячний звіт CASE Україна [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.case-ukraine.com.ua/index.php?mode=news&act=view&newsid=371&miid=1.
4. Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2013 році. Державна служба статистики України. Статистичний збір¬ник. — Київ, 2014. — 314с.
5. Etzkowitz, H. (2002), The Triple Helix of University-Industry-Government : Implications for Policy and Evaluation, Working Paper 2002 : 11, Science Policy Institute.
6. Современные инновационные структуры и коммерциализация науки. — 2-е изд. перераб. и доп. / [А. А. Мазур, Г. С. Маринский, Г. И. Жовнир, и др.]; под редакцией А. Мазура — Харьков : «Институт монокристаллов». — 2000. — 256 с.
7. Про державно-приватне партнерство : Закон України № 2404-VI вiд 01.07.2010 р. / Верховна Рада України. —Офіц. вид. — К. : Парлам вид-во, 2010.
8. Литвин О. І. Підприємницькі ВНЗ: сутність та особливості розвитку / І. В. Литвин, О. І. Бала // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури : ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. : тези доп. — Львів : вид-во Львівської політехніки, 2013. — 436 c.
9. Monck, C. Science Parks as an Instrument of Regional Competitiveness: Measuring Success and Impact [Електронний ресурс] / Charles Monck, Kathrin Peters. IASP 2009 Conference. — Режим доступу : http://www.sqw.co.uk/files/8113/8712/8061/57.pdf.
10. Романовський О. О. Дослідницькі підприємницькі ВНЗ США як прискорювачі економічного розвитку країни / О. О. Романовський // Ефективна економіка. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу до журналу : http://economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1591.
Переглядів анотації: 181 Завантажень PDF: 159
Опубліковано
2015-12-18
Як цитувати
[1]
І. Романець, О. Мороз, і Т. Гончаренко, ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В УПРАВЛІННІ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 50-56, Груд 2015.
Номер
Розділ
Економіка та менеджмент

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.