До питання залежності між розмірами підприємств та соціально-економічними показниками їхнього функціонування

Автор(и)

  • О. В. Мороз Вінницький національний технічний університет
  • Н. П. Карачина Вінницький національний технічний університет
  • В. М. Семцов Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економіного університету, Вінниця
  • С. К. Марченко Вінницький національний аграрний університет, Вінниця
  • О. Ю. Федоришина Вінницький національний аграрний університет, Вінниця

Ключові слова:

підприємство, соціально-економічні показники, кількість робочих місць, податкові відрахування, розмір заробітної плати

Анотація

Оцінено зміни соціально-економічних показників щодо обсягів землекористування сільськогосподар-ськими підприємствами під впливом ринкового реформування. Досліджено характер залежності між розмірами сільськогосподарських угідь та чисельністю персоналу, розміру окремих податкових нара-хувань, розміру середньої заробітної плати на прикладі підприємств Вінницької області. Особливу увагу приділено оцінкам процесів концентрації землі та їх наслідків щодо кількості робочих місць на прикладі діяльності великих агрохолдингів. Результати досліджень засвідчили відсутність негатив-ного впливу на сукупність названих показників зі збільшенням обсягів земельних активів. Акцентова-но увагу на необхідності аналізування прикладів конкретних підприємств, тобто врахування факто-рів корпоративної культури, інтересів і типів поведінки власників та менеджменту підприємств. Перспективи подальших досліджень полягають в аналізуванні існуючої регулятивної політики та її модернізації з огляду на наявність чітких, суспільно схвалених та економічно обґрунтованих орієнти-рів для стимулювання поведінки підприємств, яка б передбачала стратегію розвитку із створенням додаткових робочих місць.

Біографії авторів

О. В. Мороз, Вінницький національний технічний університет

Д-р екон. наук, професор, професор кафедри менеджменту та моделювання в економіці

Н. П. Карачина, Вінницький національний технічний університет

Д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та моделювання в економіці

В. М. Семцов, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економіного університету, Вінниця

Канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів та кредиту

С. К. Марченко, Вінницький національний аграрний університет, Вінниця

Асистент кафедри фінансів та кредиту

О. Ю. Федоришина, Вінницький національний аграрний університет, Вінниця

Аспірант кафедри міжнародної економіки

Посилання

1. Саблук П. Т. Аграрним реформам — усвідомлений розвиток / П. Т. Саблук // Економіка АПК. — 2012. — № 6. —
С. 3—62.
2. Амбросов В. Я. Информация о проведении регионального собрания Всеукраинского конгресса ученых экономи-
стов-аграрников северо-восточного региона / В. Я. Амбросов // Економіка АПК. — 2009. — № 3. — С. 35—38.
3. Юрчишин В. В. До проблеми доведення до логічного завершення земельних та всіх інших сучасних аграрних пе-
ретворень / В. В. Юрчишин // Економіка АПК. — 2009. — № 3. — C. 90—91.
4. Пасхавер Б. Й. Ринок землі: світовий досвід та національна стратегія // Економіка АПК. — 2009. — № 3. — С. 47—53.
5. Геєць В. М. Перспективи аграрних трансформацій та їх вплив на розвиток подій в економіці України / В. М. Геєць
// Економіка АПК. — 2006. — № 7. — С. 11—14.
6. Проценко В. О. Організація корпоративних форм господарювання як фактор зростання економічної ефективності
сільськогосподарського виробництва / В. О. Проценко // Економіка АПК. — 2003. — № 10. — С. 11—17.
7. Горпинич О. В. Напрями розвитку організаційно-правових форм господарювання в сільському господарстві /
О. В. Горпинич // Економіка АПК. — 2003. — № 5. — С. 45—51.
8. Скальський В. В. Реформування сільськогосподарського виробництва на Хмельниччині / В. В. Скальський // Еко-
номіка АПК. — 2008. — № 4. — С. 38—41.
9. Захарченко В. І. Ринкові перетворення і формування територіально-галузевих корпоративних структур / В. І. Заха-
рченко // Економіка АПК. — 2004. — № 2. — С. 113—118.
10. Розвиток аграрних холдингових формувань та заходи з посилення соціальної спрямованості їхньої діяльності / [за
ред. М. Ф. Кропивка]. — К. : ННЦ ІАЕ, 2013. — 38 с.
11. Ткач Є. І. Загальна теорія статистики : підруч. / Є. І. Ткач, В. П. Сторожук. — К. : Центр учбової літератури, 2009.
— 442 с.
12. Статистика : навч. посіб. / С. О. Матковський, Л. І. Гальків, О. С. Гринькевич, О. З. Сорочак. — Львів : Новий
Світ–2000, 2009. — 430 с.
13. Мороз О. О. Контракти в аграрній економіці: реальність і перспективи : моногр. / О. О. Мороз, В. М. Семцов. —
Вінниця. — ВНТУ, 2011. — 188 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 93

Опубліковано

2015-03-24

Як цитувати

[1]
О. В. Мороз, Н. П. Карачина, В. М. Семцов, С. К. Марченко, і О. Ю. Федоришина, «До питання залежності між розмірами підприємств та соціально-економічними показниками їхнього функціонування», Вісник ВПІ, вип. 1, с. 34–42, Берез. 2015.

Номер

Розділ

Економіка та менеджмент

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>