МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА РІЗНИХ РІВНЯХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

  • О. В. Мороз Вінницький національний технічний університет
  • Д. В. Стасенко Вінницький національний аграрний університет
Ключові слова: конкурентоспроможність, мікрорівень, мезорівень, макрорівень, класифікаційні показники, оціночні показники, галузеві ринки, регіональна конкуренція, національна економіка

Анотація

Розглянуто види і фактори конкурентних відносин у сфері економіки. Охарактеризовані показники та параметри конкурентоспроможності товару, підприємства, галузі. Визначені основні рушії конкурентоспроможності на різних рівнях конкурентних відносин.

Біографії авторів

О. В. Мороз, Вінницький національний технічний університет
д-р екон. наук, професор, професор кафедри менеджменту та моделювання в економіці
Д. В. Стасенко, Вінницький національний аграрний університет
аспірантка

Посилання

1. Шніцер М. Порівняння економічних систем : пер. з англ. / М. Шніцер. — К. : Основи, 1997. — 519 с.
2. Юданов А. Ю. Конкуренция: теория и практика : учеб. пос. / А. Ю. Юданов. — М. : ТАНДЕМ, 1996. — 272 с.
3. Семів С. Р. Теоретико-методичні аспекти оцінки інвестиційної привабливості регіонів і галузей економіки // Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків та залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект : зб. наук. пр. / С. Р. Семів. — Донецьк. : Дон ДУ, 2001. С. 467—469.
4. Портер М. Стратегія конкуренції / М. Портер ; пер. з англ. А. Олійник, Р. Сільський. — К. : Основи, 1998. — 390 с.
5. Портер М. Конкуренция : пер. с англ. / М. Портер. — М. : Издательский дом «Вильямс», 2005. — 608 с.
6. Конкурентоспроможність: країна, регіон, підприємство / Рада конкурентоспроможності України ; за ред. Полунєєва Ю. В. — К. : ЛАТ & К, 2006. — 176 с.
7. Павлова В. А. Матричні методи моделювання конкурентоспроможності підприємства / В. А. Павлова // Академічний огляд. — 2005. — № 2. — с. 48
8. Статистичний щорічник Вінниччини за 2012р. / за ред. С. Ігнатова. — Вінниця : Головне Управління статистики у Вінницькій області. — 2013. — 618 с.
Переглядів анотації: 140 Завантажень PDF: 346
Опубліковано
2015-12-18
Як цитувати
[1]
О. Мороз і Д. Стасенко, МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА РІЗНИХ РІВНЯХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 35-40, Груд 2015.
Номер
Розділ
Економіка та менеджмент

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.