ЗМІСТ ТА РОЛЬ НЕФОРМАЛІЗОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ АНАЛІЗУ

  • О. В. Мороз Вінницький національний технічний університет
  • І. Ю. Чухрій Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: неформалізована економіка, тіньова економіка, неформальний сектор економіки, підпільна економіка, неформальна економіка «виживання», неформальна економіка «залежної експлуатації», неформальна економіка «зростання», неформальна зайнятість

Анотація

Розглянуто відомі підходи до визначення неформалізованої економіки, згруповано окремі її різновиди, уточнено необхідні терміни, визначення, поняття.

Біографії авторів

О. В. Мороз, Вінницький національний технічний університет
професор кафедри менеджменту та моделювання в економіці
І. Ю. Чухрій, Вінницький національний технічний університет
студентка Інституту менеджменту, економічної та екологічної кібернетики

Посилання

1. Roberts B. R. Employement Structure, Life Cycle, and Life Chances: Formal and Informal Sectors in Guadalajara /
B. R. Roberts; ed. by A. Portes, M. Castells, and L. A. Benton. // The Informal Economy : Studies in Advanced and Less Developed Countries. — Baltimore (MD): Johns Hopkins University, 1989. — P. 41—59.
2. Portes A. The Informal Economy and Its Paradoxes / A. Portes; ed. by N. J. Smelser and R. Swedberg // The Handbook of Economic Sociology. — Princeton (NJ): Princeton University, 1994. — P. 429.
3. Castells M. World Underneath: The Origins, Dynamics, and Effects of the Informal Economy; ed. by A. Portes,
M. Castells, L. A. Benton / Castells M., Portes A. // The Informal Economy: Studies in Advanced and Less Developed Countries. — Baltimore, 1989. — P. 14.
4. Feige E. L. Defining and Estimating Underground and Informal Economies : The New Institutional Economics Approach / E. L. Feige // World Development. — 1990. — V. 18. — P. 993.
5. Hart K. The Idea of Economy: Six Modern Dissenters / K. Hart; ed. by R. Friedland and A. F. Robertson // Beyond the Market-place: Rethinking Economy and Society. — New York: Aldine de Gruyter, 1990. — P. 158.
6. Hart K. Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana / K. Hart // Journal of Modem African Studies. — 1973. — V. 11. — P. 68.
7. Барсукова С. Ю. Неформальная экономика: понятие, структура / С. Ю. Барсукова // Экономическая социология, 2003. — Т. 4. — № 4. — С. 15—37.
8. Портес. А. Неформальная экономика и ее парадоксы / Алехандро Портес // Экономическая социология, 2003. —
Т. 4. — № 5. — С. 34—54.
9. Улыбин К. Теневая экономика / К. Улыбин. — М. : Экономика, 1991. — С. 180.
10. Ткаченко Л. Г. Зайнятість у неформальному секторі економіки України: методологія, аналіз, напрями регулювання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.09.01 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / Ткаченко Лідія Григорівна; рада по вивч. продукт. сил України НАН України. — К., 2001. — 19 с.
11. Попович В. М. Тіньова економіка як предмет економічної кримінології / В. М. Попович. — К. : Правові джерела, 1998. — 448 с.
12. Ткаченко Л. Г. Неформальний сектор економіки: підходи до визначення поняття / Лідія Ткаченко // Економіка України. — 1999. — № 4. — С. 33—39.
13. Мандебура В. О. Рівень життя населення та механізми його регулювання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.09.01 / Мандебура Віктор Омельянович; Ін-т економіки НАН України. — К., 1999. — 36 с.
14. Делас У. Самозайнятість як джерело доходів населення / У. Делас // Економіст. — 2007. — № 3. — С. 22—24.
15. Попович В. М. Тіньова економіка як предмет економічної кримінології / В. М. Попович. — К. : Правові джерела, 1998. — С. 361 — 362.
16. Бєляєв О. О. Політична економія : навч. посіб. / О. О. Беляєв, А. С. Бебело. — К. : КНЕУ, 2001. — 328 с.
17. Булатов А. С. Мировая экономика / А. С. Булатов. — М. : Юристъ, 2002. — С. 234—238.
18. Э. де Сото. Загадка капитала / Эрнандо де Сото. — М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004. — 272 с.
19. Бест М. Новая конкуренция / М. Бест // Институты промышленного развития. — М. : ТЕИС, 2002. — 356 с.
Переглядів анотації: 115 Завантажень PDF: 230
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
О. В. Мороз і І. Ю. Чухрій, ЗМІСТ ТА РОЛЬ НЕФОРМАЛІЗОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ АНАЛІЗУ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 23-28, Лис 2010.
Номер
Розділ
Економіка, менеджмент та екологія

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.