АДАПТАЦІЯ ГЛОБАЛЬНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ МОДЕЛІ ЛІСУ G4M ДЛЯ УКРАЇНИ

  • О. В. Турковська Національний університет «Львівська політехніка»; Міжнародний інститут прикладного системного аналізу, Лаксенбург, Австрія
  • М. І. Густі Національний університет «Львівська політехніка»; Міжнародний інститут прикладного системного аналізу, Лаксенбург, Австрія
Ключові слова: ЗЗЗЛГ, моделювання, G4M, посткіотська угода, адаптація моделі

Анотація

Представлено один з можливих інструментів, який можна використати для підготовки зобов’я­зань у секторі землекористування, зміни землекористування та лісового господарства України у рамках посткіотської угоди. Глобальна комп’ютерна модель лісу G4M реалістично відображає сектор землекористування, зміни землекористування та лісового господарства. Проте її застосування для України вимагає деяких удосконалень, а саме: деталізації вхідних даних, поліпшення алгоритму лісокористування та розробки сценаріїв, адаптованих до економічної ситуації в Україні.

Біографії авторів

О. В. Турковська, Національний університет «Львівська політехніка»; Міжнародний інститут прикладного системного аналізу, Лаксенбург, Австрія
аспірант кафедри міжнародної інформації
М. І. Густі, Національний університет «Львівська політехніка»; Міжнародний інститут прикладного системного аналізу, Лаксенбург, Австрія
канд. техн. наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри міжнародної інформації

Посилання

1. United Nations Framework Convention on Climate Change [Електронний ресурс] // United Nations Framework Convention on Climate Change. — 2015. = Режим доступу : http://unfccc.int/2860.php.
2. Строчило М. Огляд 20-ї Конференції Сторін Рамкової Конвенції ООН та Кіотського протоколу [Електронний ресурс] / М. Строчило // Робоча група неурядових екологічних організацій України з питань зміни клімату. — 2014. — Режим доступу до ресурсу : http://climategroup.org.ua/wp-content/uploads/2015/01/lima_review_climategroup.pdf.
3. Lima call for climate action [Електронний ресурс] // United Nations Framework Convention on Climate Change. — 2014. — Режим доступу : https://unfccc.int/files/meetings/lima_dec_2014/application/pdf/auv_cop20_lima_call_for_climate_action.pdf.
4. Gusti M. An approach to modeling landuse change and forest management on a global scale / M. Gusti, G. Kindermann // SIMULTECH-2011 : Proceedings of 1st Intern. Conf. on Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications, 29—31 July 2011 — Noordwijkerhout, 2011. — P. 180—185.
5. Gusti M. I. An algorithm for simulation of forest management decisions in the Global Forest Model / M. I. Gusti // Штучний інтелект. — 2010. — № 4. — С. 45—49.
6. Eliasch review. Climate change: financing global forests — Richmond : The Stationery Office Limited, 2008. — 273 p.
7. Projection of the future EU forest CO2 sink as affected by recent bioenergy policies using two advanced forest management models / [H. Bottcher, P. J. Verkerk, M. I. Gusti et al.]. // GCB Bioenergy. — 2012. — V. 4. — P. 773—783.
8. Enhanced policy scenarios for major emitting countries / [M. Elzen, H. Fekete, A. Admiraal et al.]. — Hague : PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, 2015. — 48 p.
9. Национальный кадастр антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями ПГ в Украине за 1990—2012 гг. — Киев : Государственное агентство экологических инвестиций Украины, 2014. — 577 с.
10. Predicting the deforestation-trend under different carbon prices [Електронний ресурс] / G. Kindermann, M. Obersteiner, E. Rametsteiner, I. McCallum // Carbon Balance and Management. — 2006. — Режим доступу до ресурсу : http://www.cbmjournal.com/content/1/1/15.
11. Global land-use implications of first and second generation biofuel targets / [P. Havlik, U. A. Schneider, E. Schmid et al.] // Energy Policy. — 2011. — V. 39. — P. 5690—5702.
12. Турковська О. В. Оцінювання ефективності політики зменшення викидів СО2 лісами України при різних соціально-економічних сценаріях / О. В. Турковська, І. А. Охремчук, М. І. Густі // Науковий вісник НЛТУ України. — 2015. — № 25.4. — С. 98—104.
13. Загальна характеристика лісів України [Електронний ресурс] // Державне агентство лісових ресурсів України. — 2015. — Режим доступу : http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=62921&cat_id=32867.
14. Побудова карти лісів України за даними глобальних цифрових карт земельного покриву / М. Ю. Лесів, Д. Г. Щепащенко, А. З. Швіденко, Р. А. Бунь // Науковий вісник НЛТУ України. — 2012. — № 23. — С. 24—30.
15. Звіт про НДР «Геоінформаційні технології аналізу стоку та емісії парникових газів у лісовому господарстві для підтримки прийняття рішень» / Національний університет Львівська політехніка — Львів, 2014. — 213 с.
Переглядів анотації: 90 Завантажень PDF: 31
Опубліковано
2015-12-18
Як цитувати
[1]
О. Турковська і М. Густі, АДАПТАЦІЯ ГЛОБАЛЬНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ МОДЕЛІ ЛІСУ G4M ДЛЯ УКРАЇНИ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 9-15, Груд 2015.
Номер
Розділ
Екологія, екологічна кібернетика та хімічні технології

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.