ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ АКТИВНОГО НАПОВНЮВАЧА НА ВЛАСТИВОСТІ СИЛІКАТНИХ КОМПОЗИЦІЙ

  • О. О. Харченко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
  • І. В. Глуховський Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
  • В. А. Свідерський Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Ключові слова: силікатна фарба, гідросилікат кальцію, лакофарбові матеріали, контактно-конденсаційні в’яжучі матеріали

Анотація

В умовах зменшення об’ємів виробництва органорозчинних лакофарбових матеріалів і переходу на використання водорозчинних плівкоутворювачів запропоновано застосування екологічних силікатних лакофарбових матеріалів, які містять в дисперсній частині складу низькоосновний гідросилікат кальцію 0,8CaO·SiO2·nH2O. Цей матеріал має розвинену питому поверхню, високу білизну і може застосовуватись як білий пігмент і наповнювач у водорозчинних фарбах. Такий компонент, отриманий в нестабільному субмікрокристалічному стані, активно впливає на фізико-механічні характеристики покриття, оскільки проявляє властивості в’яжучих матеріалів контактно-конденсаційного тверднення.

Біографії авторів

О. О. Харченко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
аспірант кафедри хімічної технології композиційних матеріалів
І. В. Глуховський, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
канд. техн. наук, доцент кафедри хімічної технології композиційних матеріалів
В. А. Свідерський, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри хімічної технології композиційних матеріалів

Посилання

1. Братчун В. И. Обзор рынка лакокрасочных материалов Украины / В. И. Братчун, Р. С. Ермолюк // Лакокрасочные материалы и их применение. — 2014. — № 5. — С. 16—21.
2. Орлова Н. А. Гранулометрический состав волластонита и его влияние на свойства полимерных композиций /
Н. А. Орлова, Т. С. Коробщикова // Лакокрасочные материалы и их применение. — 2010. — № 5. — С. 26—29.
3. Полуэктова Е. А. Волластонит — уникальный наполнитель ЛКМ / Е. А. Полуэктова // Лакокрасочные материалы и их применение. — 2012. — № 6. — С. 24—26.
4. Майстренко А. А. Окрасочные материалы на основе дисперсных гидросиликатов кальция : автореф. дис. на соискание науч. степ. канд. техн. наук: спец. 05.23.05 «Строительные материалы и изделия» / А. А Майстренко. — К., 1990. — 21 с.
5. Харченко О. О. Особливості синтезу і застосування в’яжучих матеріалів контактного твердіння / О. О. Харченко,
В. А. Свідерський, І. В. Глуховський // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. — 2014. — № 53. — С. 14—19.
6. Глуховский В. Д. Вяжущие и композиционные материалы контактного твердения / В. Д. Глуховский, Р. Ф. Рунова, С. Е. Максунов. — К. : Вища школа, 1991. — 243 с.
7. Композиційні матеріали на основі в’яжучих контактно-конденсаційного твердіння (Хімічна технологія виробництва неорганічних в’яжучих на основі промислових відходів) [Текст] : навч. посіб. / [ В. А. Свідерський, В. В. Глуховський, І. В Глуховський, Т. С. Дашкова]. — К. : НТУУ «Київський політехнічний інститут», 2013. — 47 с.
Переглядів анотації: 140 Завантажень PDF: 110
Опубліковано
2015-12-18
Як цитувати
[1]
О. Харченко, І. Глуховський, і В. Свідерський, ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ АКТИВНОГО НАПОВНЮВАЧА НА ВЛАСТИВОСТІ СИЛІКАТНИХ КОМПОЗИЦІЙ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 22-25, Груд 2015.
Номер
Розділ
Екологія, екологічна кібернетика та хімічні технології

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.