АПАРАТНО-ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ ЛАБОРАТОРНИХ ПРАКТИКУМІВ ВІДДАЛЕНОГО ДОСТУПУ

  • А. О. Рогач Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • Л. О. Сав’юк Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Ключові слова: дистанційне навчання, автоматизований лабораторний практикум, віддалений доступ, апаратні засоби, програмне забезпечення, логічний контролер, база даних

Анотація

В статті розглянуто способи організації автоматизованих лабораторних практикумів з використанням віддаленого доступу в структурі систем дистанційного навчання інженерного рівня. Обґрунтовано економічну та практичну доцільність використання вибраних апаратно-програмних засобів реалізації практикумів такого призначення. Наведені практичні результати апробації практикумів віддаленого доступу на прикладі Web-орієнтованого лабораторного стенда вивчення режимів роботи та динамічної ідентифікації термодинамічного об’єкта з розподіленими параметрами. Зроблені висновки щодо необхідності апаратної і програмної модернізації розробленого інструментального засобу.

Біографії авторів

А. О. Рогач, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
аспірант кафедри комп’ютерних технологій в системах управління та автоматики
Л. О. Сав’юк, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
канд. техн. наук, доцент кафедри комп’ютерних технологій в системах управління та автоматики

Посилання

1. Pascale Coquard, Mady Guillemot, Arnaud Leleve, Didier Noterman, Hcene Benmohamed. Remote Laboratories: AIP-Primeca RAO Platform // IEEE/ACM. 2nd International Conference on Digital Information Management (ICDIM ‘07) — Workshop on Remote control of Devices (WoRD), Oct 2007, Lyon, France. IEEE/ACM, 2, Pp. 762—767, <10.1109/ICDIM.2007.4444316>.
2. Roger Watson, Aaron Coble, Amit Bhave, Andreas Braumann, Andrew Smallbone & Markus Kraft: Collaborative Sustainability Strategies for Online Laboratories, in: Internet Accessible Remote Laboratories, November, 2011.
3. Lutfi Al-Sharif : Teaching Control System Principles Using Remote Laboratories over the Internet. Proceedings of the World Congress on Engineering 2011 Vol II WCE 2011, July 6—8, 2011, London, U.K.
4. Рогач А. О. Стендове обладнання для дистанційних курсів технічного спрямування / Сучасні інформаційні технології в дистанційній освіті : матер. 2-го Всеукраїнського Науково-практичного семінару. — Івано-Франківськ, 2013. — С. 67—69.
5. Рогач А. О. Комплексний підхід апаратно-програмної реалізації віртуальних лабораторних практикумів / А. О. Рогач, Сав’юк Л. О. // Нові інформаційні технології в освіті для всіх: безперервна освіта : восьма Міжнародна конференція : зб. пр. — Київ. — 2013. — С. 305—308.
6. Офіційний сайт компанії NI [Електронний ресурс] — Режим доступу до ресурсу : http://russia.ni.com/.
7. Віртуальна лабораторія для дистанційного навчання на базі платформи NI ELVIS II+. // Сучасні інформаційні технології в дистанційній освіті : ІІІ Всеукраїнський семінар : зб. тез доп. — Івано-Франківск. — 2014. — С. 187—190.
8. Константиновская Л. В. Дистанционные методы контроля [Электронный ресурс] / Л. В. Константиновская — Режим доступа к ресурсу : http://www.astronom2000.info/%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B0/dmk/.
9. Rogach A. Automated remote laboratory practices is innovative base of engineers education’s transformation / Artur Rogach. // Modern Sciens : Scentific Journal, Prague. — 2015. — № 2. — С. 202—211.
10. Рогач А. О. Проектування віртуальних лабораторних практикумів в структурі системи дистанційного навчання / А. О. Рогач, Л. О. Сав’юк // Сучасні інформаційні системи та технології : матер. першої Міжнародної конференції науково-практичної конференції. — Суми. — 2012. — С. 118—119.
11. Рогач А. О. Проектування та практична реалізація лабораторних практикумів у структурі систем дистанційного навчання технічного спрямування «Нові інформаційні технології в освіті для всіх : безперервна освіта» / А. О. Рогач,
Л. О. Сав’юк. — Київ. — 2011. — С. 161—169.
Переглядів анотації: 207 Завантажень PDF: 76
Опубліковано
2015-12-18
Як цитувати
[1]
А. Рогач і Л. Сав’юк, АПАРАТНО-ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ ЛАБОРАТОРНИХ ПРАКТИКУМІВ ВІДДАЛЕНОГО ДОСТУПУ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 152-159, Груд 2015.
Номер
Розділ
Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.