МОНІТОРИНГ ПАРАМЕТРІВ ВТОРИННИХ КІЛ ТРАНСФОРМАТОРІВ СТРУМУ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

  • Б. С. Стогній Інститут електродинаміки НАН України
  • М. Ф. Сопель Інститут електродинаміки НАН України
  • Є. М. Танкевич Інститут електродинаміки НАН України
  • Г. М. Варський Інститут електродинаміки НАН України
  • І. В. Яковлєва Інститут електродинаміки НАН України
Ключові слова: трансформатор струму, система моніторингу, параметри вторинного кола

Анотація

Розглянуто високовольтні трансформатори струму як об’єкт моніторингу, визначені чинники, які впливають на технічний стан трансформатора. Доведена необхідність безперервного контролю параметрів їх вторинних кіл. Запропоновано структуру системи моніторингу параметрів вторинних кіл трансформаторів струму, визначено вимоги до вхідних перетворювачів струму та напруги для таких систем. 

Біографії авторів

Б. С. Стогній, Інститут електродинаміки НАН України
академік НАН України, д-р техн. наук, професор, завідувач відділу автоматизації електричних систем
М. Ф. Сопель, Інститут електродинаміки НАН України
канд. техн. наук, старший наук. співробітник, пров. наук. співробітник відділу автоматизації електричних систем
Є. М. Танкевич, Інститут електродинаміки НАН України
д-р техн. наук, старший наук. співробітник, пров. наук. співробітник відділу автоматизації електричних систем
Г. М. Варський, Інститут електродинаміки НАН України
канд. техн. наук, старший наук. співробітник відділу автоматизації електричних систем
І. В. Яковлєва, Інститут електродинаміки НАН України
канд. техн. наук, старший наук. співробітник, старший наук. співробітник відділу автоматизації електричних систем

Посилання

1. Московский блэкаут. Кто виноват и что делать? [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.nkj.ru/archive/articles/6345/.
2. Аппаратно-программный комплекс непрерывного диагностирования основной изоляции трансформаторов тока и высоковольтных вводов силовых трансформаторов / Б. С. Стогний, Ю. В. Пилипенко, М. Ф. Сопель, В. Л. Тутик // Праці Інституту електродинаміки НАН України : зб. наук. пр.. — 2010. — Вип. 26. — С. 38—46.
3. Бажанов С. А. Маслонаполненные трансформаторы тока / С. А. Бажанов — Москва. : Энергоатомиздат, 1983. — 80 с.
4. Варский Г. М. Влияние межобмоточной емкости на точность работы высоковольтного трансформатора тока // Технічна електродинаміка. — 2014. — № 4. — С. 58—60.
5. Система збору та обробки інформації, що реєструється комплексами «Регіна-Ч» / [Б. С. Стогній, О. В. Кириленко, О. Ф. Буткевич та ін.] // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України : зб. наук. пр. — 2011. — Вип 29. — С. 35—46. — Бібліогр. : 12 назв. — укр.
Переглядів анотації: 64 Завантажень PDF: 84
Опубліковано
2016-02-01
Як цитувати
[1]
Б. Стогній, М. Сопель, Є. Танкевич, Г. Варський, і І. Яковлєва, МОНІТОРИНГ ПАРАМЕТРІВ ВТОРИННИХ КІЛ ТРАНСФОРМАТОРІВ СТРУМУ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 57-62, Лют 2016.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.