ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАЛЬНИХ КАНАЛІВ НАПРУГИ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

  • Є. М. Танкевич Інститут електродинаміки НАН України
  • І. В. Яковлєва Інститут електродинаміки НАН України
  • Г. М. Варський Інститут електродинаміки НАН України
Ключові слова: вимірювальний канал, вектор напруги, математична модель, трансформатор напруги, корекція похибок вимірювання

Анотація

Запропоновано і експериментально перевірено цифрову технологію підвищення точності вимірювання векторів напруги шляхом введення поправок, які виключають систематичні похибки вимірювальних каналів. Розроблено методику підготовки вхідної інформації для коректувального модуля.

Біографії авторів

Є. М. Танкевич, Інститут електродинаміки НАН України
д-р техн. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу автоматизації електричних систем
І. В. Яковлєва, Інститут електродинаміки НАН України
канд. техн. наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу автоматизації електричних систем
Г. М. Варський, Інститут електродинаміки НАН України
канд. техн. наук, старший науковий співробітник відділу автоматизації електричних систем

Посилання

1. Стогний Б. С. Мониторинг электроэнергетических объектов и режимов работы электроэнергетических систем /
Б. С. Стогний, М. Ф. Сопель, Ю. В. Пилипенко // Праці ІЕД НАНУ : спецвипуск. — 2010. — С. 53—56.
2. Танкевич Є. М. Вплив компонентів вимірювального каналу на похибки вимірювання векторів напруги /
Є. М. Танкевич, Г. М. Варський, І. В. Яковлєва // Технічна електродинаміка. — 2011. — № 6. — С. 41—47.
3. Wide area monitoring in the Italian power system: architecture, functions and experiences / D. Cirio, D. Lucarella, G. Giannuzzi and F. Tuosto // European Transactions on Electrical Power, Euro. Trans. Electr. Power 2011; 21:1541—1556 Pub-lished online 30 December 2010 in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com).
4. Яковлєва І. В. Математичне моделювання каналів вимірювання векторів напруги в системах керування електрое-нергетичних об’єктів / І. В. Яковлєва, Є. М. Танкевич, Г. М. Варський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2012. — № 1. — С. 58—61.
5. Копшин В. В. Определение погрешностей нагруженных трансформаторов напряжения / В. В. Копшин // Измери-тельная техника. — 1978. — № 211. — С. 53—54.
Переглядів анотації: 55 Завантажень PDF: 22
Опубліковано
2016-03-16
Як цитувати
[1]
Є. Танкевич, І. Яковлєва, і Г. Варський, ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАЛЬНИХ КАНАЛІВ НАПРУГИ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 79-84, Бер 2016.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.