МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПРОЦЕСІВ В ГРУПАХ ВИСОКОВОЛЬТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ СТРУМУ

  • Б. С. Стогній Інститут електродинаміки НАН України
  • М. Ф. Сопель Інститут електродинаміки НАН України
  • В. І. Паньків Інститут електродинаміки НАН України
  • Є. М. Танкевич Інститут електродинаміки НАН України
Ключові слова: група трансформатор струму, математичне моделювання, перехідні процеси, гістерезис, залишкова індукція

Анотація

Подано короткий аналіз недоліків існуючих математичних моделей трансформаторів струму для захисту та досліджень електромагнітних перехідних процесів в їх групах. Розроблено і представлено комп’ютерну модель таких процесів в програмному середовищі Matlab Simulink, в якій використано модель трансформатора струму, що побудована на основі теорії феромагнітного гістерезису Джайлса–Атертона і удосконалена авторами гнучкішим і точнішим способом апроксимації основної характеристики намагнічування. Подано результати розрахунку за розробленою моделлю перехідних електромагнітних процесів в групі трансформаторів струму типу ТФНК-330 зі з’єднанням їх вторинних навантажень за схемою «зірка». Розрахунок виконаний для випадку міжфазного пошкодження ЛЕП та різних комбінацій значень і знаків залишкової індукції в магнітопроводах трансформаторів, а його результати представлені у вигляді осцилограм їх струмів усіх фаз.

Біографії авторів

Б. С. Стогній, Інститут електродинаміки НАН України
д-р техн. наук, професор, академік НАН України, завідувач відділу автоматизації електричних систем
М. Ф. Сопель, Інститут електродинаміки НАН України
д-р техн. наук, старш. наук. співроб., провідний науковий співробітник
В. І. Паньків, Інститут електродинаміки НАН України
інженер відділу автоматизації електричних систем
Є. М. Танкевич, Інститут електродинаміки НАН України
д-р техн. наук, старш. наук. співроб., провідний науковий співробітник

Посилання

1. Аллилуев В. А. Моделирование переходных процессов в дифференциальных токовых защитах / В. А. Аллилуев // Электричество. — 1996. — № 6. — С. 39—41.
2. Аналитическое исследование переходных процессов в схеме «звезда» трансформаторов тока при значительной ак-тивной нагрузке / [Л. В. Багинський, В. М. Лещенко, А. Ф. Саломатин, И. П. Тимофеев] // Изв. ВУЗ Электромеханика. — 1982. — № 2. — С. 211—217.
3. Взаимодействие трансформаторов тока в схеме «звезда» при значительной активной нагрузке в режиме трехфазных коротких замыканий / [Л. В. Багинський, В. М. Лещенко, И. П. Тимофеев и др.] // Изв. ВУЗ Энергетика. — 1984. —
№ 4. — С. 49—53.
4. Дмитриев К. С. Динамическое моделирование групп защитных трансформаторов тока / К. С. Дмитриев // Изв. ВУЗ Электромеханика. — 1976. — № 7. — С. 711—718.
5. Дроздов А. Д. Исследование формы вторичного тока защитных трансформаторов тока в переходных и установив-шихся режимах / А. Д. Дроздов, C. Л. Кужеков // Электричество. — 1971. — № 1. — С. 27—32.
6. Новаш В. И. Расчет переходных процессов в токовых цепях многоплечевых дифференциальных защит / В. И. Но-ваш, В. Х. Сопьяник // Электричество. — 1982. — № 7. — С. 74—76.
7. Паньків В. І. Апроксимація характеристик намагнічування трансформаторів струму / В. І. Паньків, Є. М. Танкевич, М. М. Лутчин // Праці інституту електродинаміки. — 2014. — Вип. 37. — С. 82—90.
8. Стогний Б. С. О характере влияния остаточной индукции на роботу трансформатора тока / Б. С. Стогний. — К. : Труди ИЭД АН УССР. — 1963. — Вып. 20. — С. 44—59.
9. A current transformer model based on the Jiles-Atherton theory of ferromagnetic hysteresis / U. D. Annakkage,
P. G. McLaren, R. P. Jayasinghe, A. D. Parker // IEEE Transaction on power delivery. — 2000. — Vol. 15. — № 1. — P. 57—61.
Переглядів анотації: 142 Завантажень PDF: 100
Опубліковано
2016-03-16
Як цитувати
[1]
Б. Стогній, М. Сопель, В. Паньків, і Є. Танкевич, МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПРОЦЕСІВ В ГРУПАХ ВИСОКОВОЛЬТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ СТРУМУ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 91-95, Бер 2016.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.