ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ СУЧАСНИХ ЕНЕРГОСИСТЕМ

  • В. А. Баженов Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут»
Ключові слова: електрична мережа, енергосистема, оптимізація розвитку, технічні та ресурсні обмеження, елементи мережі

Анотація

Розглянуті питання розробки методів та алгоритмів оптимізації розвитку електричних мереж сучасних енергосистем, що забезпечують ефективний розв’язок поставленої задачі розвитку, виконання технічних та ресурсних обмежень у вигляді рівностей та нерівностей. Запропонований алгоритм вибору оптимальної конфігурації електричних мереж, який використовує метод економічних потенціалів, має досить високий рівень збіжності, стійкість до вибору початкових наближень.

Біографія автора

В. А. Баженов, Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут»
канд. техн. наук, доцент кафедри електричних мереж та систем

Посилання

1. Арзамасцев Д. А. Модели оптимизации развития энергосистем : учебн. пос. / Д. А. Арзамасцев, А. В. Липес,
А. Л. Мизин. — М. : Высш. школа, 1987. — 272 с.
2. Баженов В. А. Модели оптимального развития энергосистем : учеб. пос. / В. А. Баженов. — К. : КПИ, 1984. — 100 с.
3. Баженов В. А. Моделювання електричної мережі при оптимізації розвитку енергосистем / В. А. Баженов // Технічна електродинаміка : тематичний вип. «Проблеми сучасної електротехніки». Частина 5. — К. : Ін-т електродинаміки НАН України. — 2006. — С. 9—12.
4. Дале В. А. Динамическое программирование в расчетах развития сетей энергосистем : моногр. / В. А. Дале,
З. П. Кришан, О. Г. Паэгле. — Рига : Зинатне, 1979. — 260 с.
5. Кацадзе Т. Л. Моделі та методи оптимізації розвитку основних мереж енергосистем в умовах ринкових відносин / Т. Л. Кацадзе, В. Н. Сулейманов, В. А. Баженов // Енергетика: економіка, технології, екологія. — 2014. — № 4. —
С. 58—66.
6. Кузнецов В. Г. Оптимизация режимов электрических сетей / В. Г. Кузнецов, Ю. И. Тугай, В. А. Баженов. — К. : Наукова думка, 1992. — 216 с.
7. Моцкус Н. Б. О покоординатном методе оптимизации развития электрических сетей / Н. Б. Моцкус // Изв. АН УССР. Энергетика и транспорт. — 1969. — Т. 1. — С. 46—53.
8. Моцкус И. Б. Многоэкстремальные задачи в проектировании / И. Б. Моцкус. — М. : Наука, 1967. — 315 с.
9. Применение цифровых вычислительных машин в электроэнергетике / О. В. Щербачев, А. Н. Зейлигер, К. П. Ка-домская и др. — Л. : Энергия, 1980. — 240 с.
10. Химмельблау Д. Прикладное нелинейное программирование / Д. Химмельблау. — М. : Мир, 1975. — 534 с.
Переглядів анотації: 95 Завантажень PDF: 34
Опубліковано
2016-05-13
Як цитувати
[1]
В. Баженов, ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ СУЧАСНИХ ЕНЕРГОСИСТЕМ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 93-97, Трав 2016.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.