ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ СУЧАСНИХ ЕНЕРГОСИСТЕМ

  • В. А. Баженов Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Ключові слова: електрична мережа, енергосистема, оптимізація функціонування, технічні та ресурс¬ні обмеження, елементи мережі

Анотація

Розглянуто питання розробки та використання методів оптимізації усталених режимів електрич­них мереж сучасних енергосистем за реактивною потужністю і напругою, що забезпечують ефективне розв’язання поставленої задачі, виконання технічних та ресурсних обмежень у вигляді рівностей та нерівностей. Запропонований алгоритм, який використовує метод сполучених градієнтів, має досить високий рівень збіжності, стійкість до вибору початкових наближень.

Біографія автора

В. А. Баженов, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

канд. техн. наук, доцент кафедри електричних мереж та систем

Посилання

1. Баженов В. А. Модели и методы оптимизации установившихся режимов сложных электрических систем : учеб. пос. / В. А. Баженов. — Киев : КПИ, 1981. — 111 с.
2. Баженов В. А. Модели оптимального развития энергосистем : учеб. пос. / В. А. Баженов. — Киев : КПИ, 1984. — 100 с.
3. Методы оптимизации режимов энергосистем / под ред. В. М. Горнштейна. — М. : Энергия, 1981. — 336 с.
4. Крумм Л. А. Методы приведенного градиента при управлении электроэнергетическими системами / Л. А. Крумм. — Новосибирск : Наука, 1977. — 368 с.
5. Кацадзе Т. Л. Моделі та методи оптимізації розвитку основних мереж енергосистем в умовах ринкових відносин / Т. Л. Кацадзе, В. А. Сулейманов, В. А. Баженов // Енергетика: економіка, технології, екологія. — 2014. — № 4. — С. 58—66.
6. Кузнецов В. Г. Оптимизация режимов электрических сетей / В. Г. Кузнецов, Б. И. Тугай, В. А. Баженов. — Киев : Наукова думка, 1992. — 216 с.
7. Полак Э. Численные методы оптимизации. Единый подход / Э. Полак. — М. : Мир, 1974. — 375 с.
8. Тьюарсон Р. Разреженные матрицы / Р. Тьюарсон. — М. : Мир, 1977. — 189 с.
9. Химмельблау Д. Прикладное нелинейное программирование / Д. Химмельблау. — М. : Мир, 1975. — 534 с.
Опубліковано
2017-12-26
Як цитувати
[1]
В. Баженов, ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ СУЧАСНИХ ЕНЕРГОСИСТЕМ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 48-53, Груд 2017.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка