МОТИВАЦІЯ ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ ЯК ВАГОМИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ

Автор(и)

  • О. М. Хомік ПВНЗ «Академія рекреаційних технологій і права»

Ключові слова:

мотивація, управлінська культура, майбутні економісти

Анотація

Обґрунтовано значення мотивації для формування управлінської культури майбутніх економістів. З’ясовано сутність понять «управлінська культура» та «мотивація». Подано процедуру проведення педагогічного експерименту для визначення рівня сформованості мотивації студентів-економістів. Описано зміст тесту для визначення рівня мотивації студентів на досягнення успіху в управлінській діяльності. Наведено динаміку рівнів сформованості мотивації на досягнення успіху у діяльності, пов’язаній з формуванням культури управління та безпосередньо в управлінській діяльності.

Біографія автора

О. М. Хомік, ПВНЗ «Академія рекреаційних технологій і права»

канд. пед. наук, доцент кафедри фінансів та кредиту

Посилання

1. Поздняков А. П. Формирование управленческой культуры будущего специалиста социальной работы в вузе : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / А. П. Поздняков. — Тамбов, 2007. — 40 с.
2. Якібчук М. І. Формування управлінської культури керівників профспілкових організацій у системі післядипломної освіти : автореф. дис. на здобуття ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою» /
М. І. Якібчук ; Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Луганськ, 2010. — 20 с.
3. Медведь В. В. Розвиток управлінської культури професійно-технічного навчального закладу : автореф. дис. на здобуття ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Валерій Володимирович Медведь ; Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Луганськ, 2007. — 20 с.
4. Товажнянський Л. Керівник — професіонал нової формації (нові аспекти удосконалення вищої технічної освіти на сучасному етапі) / Л. Товажнянський, О. Романовський // Вища освіта України. — 2002. — № 1. — С. 34—38.
5. Гребенюк О. С. Общие основы педагогики : учеб. для студ. высш. учеб. завед. / О. С. Гребенюк, М. И. Рожков. — М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. — 160 с.
6. Немов Р. С. Психология : учеб. для студ. высш. пед. учеб. завед. / Р. С. Немов. — 4-е изд. — М. : ВЛАДОС, 2003. — Кн. 1. — 688 с.
7. Шестак Н. В. Высшая школа: технология обучения / Н. В. Шестак. — М. : Вузовская книга, 2000. — 80 с.
8. Занюк С. С. Психологія мотивації : навч. посіб. / С. С. Занюк. — К. : Либідь, 2002. — 304 с.
9. Тільна О. С. Мотивація, контроль та оцінка діяльності педагогів у шкільному менеджменті : метод. зб. / О. С. Тільна. —
Обухів, 2012. — 111 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 161

Опубліковано

2016-07-12

Як цитувати

[1]
О. М. Хомік, «МОТИВАЦІЯ ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ ЯК ВАГОМИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ», Вісник ВПІ, вип. 3, с. 131–135, Лип. 2016.

Номер

Розділ

Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.