ПРОЕКТУВАННЯ ПРОСТОРОВОЇ КРИВОЇ З УРАХУВАННЯМ КРИВИНИ ТА СКРУТУ У ВУЗЛАХ ІНТЕРПОЛЯЦІЇ

Автор(и)

  • Ю. І. Бадаєв Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
  • І. М. Ганношина Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

Ключові слова:

просторова крива, кривина, скрут

Анотація

озглянуто побудову поліноміальної просторової кривої, заданою двома точками і заданими в них величинами кривини і скруту.

Біографії авторів

Ю. І. Бадаєв, Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

д-р. техн. наук, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій

І. М. Ганношина, Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

старший викладач кафедри інформаційних технологій

Посилання

1. Погорелов А. В. Геометрия / А. В. Погорелов. — М. : Наука, Физматгиз, 1983. —288 с.
2. Фокс А. Вычислительная геометрия. Применение в проектировании и на производстве / Фокс А., Пратт М. : пер. с англ. — М. : Мир, 1982. — 304 с.
3. Бадаєв Ю. І. Керування кривиною NURBS-кривої 3-го порядку за допомогою ваги контрольних вектор-точок / Ю. І . Бадаєв, А. О. Блиндарук [Електронний ресурс] // Водний транспорт : зб. наук. праць Київської державної академії водного транспорту. — 2014. — № 3 (21). — С. 103—105. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vodt_2014_3_21 .
4. Бадаєв Ю. І. Можливості локальної модифікації гладкої NURBS-кривої // Ю. І. Бадаєв, А. О. Блиндарук // Совре-менные информационные и электронные технологии : XV Международная научно-практическая конференция : труды. Одеса, 2014. — Т. 1. — С. 26 — 27.
5. Бадаєв Ю. І. Комп’ютерна реалізація проектування криволінійних обводів проектування криволінійних обводів методом NURBS-технологій вищих порядків // Ю. І. Бадаєв, А. О. Блиндарук // Сучасні проблеми моделювання :
зб. наук. праць / МДПУ. — Мелітополь, 2014. — С. З — 6.
6. Бадаєв Ю. І. Полярні векторно-параметричні полі тканинні перетворення кривих / Ю. І. Бадаєв, Л. П. Лагодіна,
Л. Ю. Клімова // Прикладна геометрія та інженерна графіка. — К. : КНУБА, 2010. — Вип. 83. — С.131 — 136.
7. Черняк В. І. Модифікація методу ідентифікації та згладжуючої апроксимації осцилюючих точок просторових
дискретно-представлених кривих / В. І. Черняк // Прикладна геометрія та інженерна графіка. — К. : КНУБА, 2010. —
Вип. 83. — С 182 — 187.
8. Аушева Н. В. Визначення параметричних кривих на основі кватерніанів з колінеарною векторною частиною / Н. В. Аушева // Прикладна геометрія та інженерна графіка. — Мелітополь : ТДАТУ, 2009. — Т. 43, вип. 4. — С. 67 — 72.
9. Бадаєв Ю. І. Сплайни п’ятого степеня із сегментів поліному за чотирма точками і двома похідними в них / Ю. І. Бадаєв, О. М. Ковтун // Прикладна геометрія і інженерна графіка. — К. : КНУБА, 2009. — Вип. 81. — С.78 — 82.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 133

Опубліковано

2016-09-05

Як цитувати

[1]
Ю. І. Бадаєв і І. М. Ганношина, «ПРОЕКТУВАННЯ ПРОСТОРОВОЇ КРИВОЇ З УРАХУВАННЯМ КРИВИНИ ТА СКРУТУ У ВУЗЛАХ ІНТЕРПОЛЯЦІЇ», Вісник ВПІ, вип. 4, с. 80–83, Верес. 2016.

Номер

Розділ

Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.