РОЗРОБКА ОБ’ЄКТИВІВ З ВИПРАВЛЕНОЮ ДИСТОРСІЄЮ

  • В. М. Сокуренко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • О. Є. Стріха Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Ключові слова: дисторсія, об’єктив, оптична система, автоматизований розрахунок, глобальна оптимізація

Анотація

Запропоновано здійснювати автоматизований розрахунок оптичних систем об’єктивів зі зменшеною дисторсією за допомогою одного із сучасних алгоритмів глобальної оптимізації, а саме адаптивного методу диференційної еволюції Коші. Завдяки використанню спеціального програмного забезпечення в автоматизованому режимі виконано експериментальну перевірку дієздатності такого підходу на прикладах розрахунку об’єктивів, аналогічних тим, що вже запатентовані. Інтервал часу, витрачений на розробку оптичної системи з кількістю пошукових параметрів від 20 до 30, не перевищує декількох годин. Результати проведених досліджень свідчать про те, що вищезазначений алгоритм є ефективним інструментом, який дозволяє виконати автоматизований параметричний синтез та визначити конструктивні параметри оптичної системи з виправленою дистор­сією та високою якістю зображення.

Біографії авторів

В. М. Сокуренко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

канд. техн. наук, доцент кафедри оптичних та оптико-електронних приладів

О. Є. Стріха, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

студентка приладобудівного факультету

Посилання

1. Fischer Robert E. Optical system design. — 2-nd edition / R. E. Fischer, B. Tadic-Galeb, P. Yoder. — SPIE Press. The McGraw-Hill Companies, Inc., 2008. — 809 p. — ISBN-10 0071472487; ISBN-13 978-0071472487.
2. Mack Chris A. Field guide to optical lithography / Ch. A. Mack. — SPIE field guides ; FG 06 [Series Editor John E. Gleivenkamp]. — Bellingham, WA 98227-0010, 1978. — 543 p. — ISBN-10 0819462071; ISBN-13 9780819462077.
3. Пат. 6822805 США, G02B 21/02. Objective lens / K. Kurata (США) ; заявитель и патентообладатель Olympus Corpo-ration ; заявл. 18.11.02 ; опубл. 23.11.04. — 28 p.
4. Handbook of Optical Systems: Vol. 3. Aberration Theory and Correction of Optical Systems. / H. Gross, H. Zugge,
M. Peschka, F. Blechinger ; Edited by Herbert Gross. — WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2007. — ISBN 978-3-527-40379-0.
5. Заказнов Н. П. Теория оптических систем : учеб. для студ. приборостроит. спец. вузов. — 3-е изд., перераб. и доп. /
Н. П. Заказнов, С. И. Кирюшин, В. И. Кузичев. — М. : Машиностроение, 1992. — 447 с. : ил. — ISBN 5-217-01995-6.
6. Пискунов Д. Е. Аналитико-оптимизационный метод аберрационного синтеза оптических систем / Д. Е. Пискунов, А. М. Хорохоров // Наука и образование : научное изд. МГТУ им. Н. Э. Баумана. — 2012. — № 7. — С. 153—162. — DOI 10.7463/0712.0442505.
7. Русинов М. М. Композиция оптических систем / М. М. Русинов. — Л. : Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1989. — 383 с. : ил. — ISBN 5-217-00546-7.
8. Ежова К. В. Математическое моделирование фотограмметрической дисторсии // Научно-технический вестник Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики. — 2006. — Вып. 26. — С. 235—239.
9. CODE V software. [Electronic resource] / CODE V optical design software. — Дата публікації: 2016. — Дата перегляду: 03.01.2017. — Access mode: https://optics.synopsys.com/codev/ .
10. Zemax software. [Electronic resource] / OpticStudio software. — Дата публікації: 2016. — Дата перегляду: 3.01.2017. — Access mode : http://www.zemax.com/os/opticstudio .
11. OSLO software. [Electronic resource] / OSLO optical design software. — Дата публікації: 2016. — Дата перегляду: 03.01.2017. — Access mode : http://www.lambdares.com/oslo.
12. OpTaliX software [Electronic resource] / OpTaliX software for optical design, thin-films and illumination. — Дата публікації: 2016. — Дата перегляду: 03.01.2017. — Access mode: http://www.optenso.de/ .
13. Rangaiah Gade Pandu. Stochastic global optimization. Techniques and applications in chemical engineering. Advances in Process Systems Engineering / G. P. Rangaiah // World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.. — 2010. — Vol. 2. — 724 p. —
ISBN 978-981-4299-20-6.
14. Talbi El-Ghazali. Metaheuristics: from design to implementation / El-Gh. Talbi. — John Wiley & Sons, Inc., 2009. — 593 p. — ISBN 978-0-470-27858-1.
15. Choi Tae Jong. An adaptive Cauchy differential evolution algorithm for global numerical optimization / T. J. Choi,
C. W. Ahn, J. An. // The Scientific World Journal. — 2013. — Vol. 2013. — Article ID 969734, 12 pages. —
DOI 10.1155/2013/969734.
16. Choi Tae Jong. An adaptive Cauchy differential evolution algorithm with bias strategy adaptation mechanism for global numerical optimization / T. J. Choi, C. W. Ahn. // Journal of Computers. — 2014. — Vol. 9, No 9. — Pp. 2139—2145. —
DOI 10.4304/cp.9.9.2139-2145.
17. Haupt Randi L. Practical genetic algorithms. 2-nd edition / R. L. Haupt, S. E. Haupt. — John Wiley & Sons, Inc., 2004. — 253 p. — ISBN 0-471-45565-2.
18. Пат. 5621575 США, G02B 13/04. Wide-angle lens system / N. Тoyama (США) ; заявитель и патентообладатель Fuji Photo Optical Co., Ltd. ; заявл. 06.03.96 ; опубл. 15.04.97. — 17 p.
19. Пат. 4441792 США, G02B 13/22. Telecentric projection lenses / M. Тateoka (США) ; заявитель и патентообладатель Canon Cabushoko Kaisha ; заявл. 26.02.81 ; опубл. 10.04.84. — 33 p.
Опубліковано
2017-03-24
Як цитувати
[1]
В. Сокуренко і О. Стріха, РОЗРОБКА ОБ’ЄКТИВІВ З ВИПРАВЛЕНОЮ ДИСТОРСІЄЮ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 99-105, Бер 2017.
Номер
Розділ
Радіоелектроніка та радіоелектронне апаратобудування