ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ МАСОВИХ ЧАСТОК КОМПОНЕНТІВ СКРАПЛЕНОГО НАФТОВОГО ГАЗУ

  • Й. Й. Білинський Вінницький національний технічний університет
  • Б. П. Книш Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: скраплений нафтовий газ, масова частка, пропан, бутан, ненасичені вуглеводні

Анотація

Розв’язано задачу підвищення точності вимірювального контролю масових часток компонентів скрапленого нафтового газу шляхом удосконалення математичної моделі оптико-електронного вимірювального перетворювача, досліджено його основні параметри та отримано функцію перетворення.

Біографії авторів

Й. Й. Білинський, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри електроніки та наносистем

Б. П. Книш, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, асистент кафедри електроніки та наносистем

Посилання

1. Рачевский Б. С. Сжиженные углеводородные газы / Б. С. Рачевский. — М. : Нефть и газ, 2009. — 640 с.
2. Білинський Й. Й. Порівняльна характеристика методів експертно-аналітичного контролю якості скрапленого наф-тового газу / Й. Й. Білинський, Б. П. Книш // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2014. — № 5. —
С. 142—147.
3. Методы измерения плотности жидкости [Электронный ресурс] / LEMIS: эксперты измерения плотности . — Режим доступа : http://www.lemis-baltic.ru/?mid=60.
4. Визначення якості хроматографічними методами [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/pharma_2/classes_stud/uk/pharm/prov_pharm/ptn.
5. Иоффе Б. В. Рефрактометрические методы химии / Б. В. Иоффе. — Л. : Химия, 1983. — 352 с.
6. Білинський Й. Й. Визначення кількісного вмісту компонентів скрапленого нафтового газу / Й. Й. Білинський,
Б. П. Книш, М. В. Гладишевський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2014. — № 1. — С. 112—119.
7. Чепурний М. М. Застосування теорії подібності для розв’язання задач тепломасообміну / М. М. Чепурний,
С. Й. Ткаченко, В. В. Бужинський. — Вінниця : ВДТУ, 2001. — 110 с.
8. Преображенский Н. И. Сжиженные углеводородные газы / Н. И. Преображенский. — Л. : Недра, 1975. — 279 с.
9. Иванов В. И. Полупроводниковые оптоэлектронные приборы : справочник / В. И. Иванов, А. И. Аксенов,
А. М. Юшин. — М. : Энергоатомиздат, 1989. — 448 с.
10. Совлуков А. С. Сравнительный анализ существующих методов измерений массы светлых нефтепродуктов в ре-зервуарах / А. С. Совлуков, В. И. Терешин // Актуальные вопросы метрологического обеспечения измерений расхода и количества жидкостей и газов : 3-я Международная метрологическая конференция : тезисы докл. — Казань, 2015. —
С. 72—78.
Переглядів анотації: 250 Завантажень PDF: 41
Опубліковано
2017-06-01
Як цитувати
[1]
Й. Білинський і Б. Книш, ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ МАСОВИХ ЧАСТОК КОМПОНЕНТІВ СКРАПЛЕНОГО НАФТОВОГО ГАЗУ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 97-102, Чер 2017.
Номер
Розділ
Радіоелектроніка та радіоелектронне апаратобудування

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

1 2 > >>