ЕКВІВАЛЕНТУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ МІНІМАЛЬНО-ФАЗОВИХ СИСТЕМ ВИСОКОГО ПОРЯДКУ В КЛАСІ НЕМІНІМАЛЬНО-ФАЗОВИХ

Автор(и)

  • В. Б. Мокін Вінницький національний технічний університет
  • О. Б. Мокін Вінницький національний технічний університет
  • Б. І. Мокін Вінницький національний технічний університет
  • С. О. Довгополюк Вінницький національний технічний університет
  • І. О. Чернова Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

мінімально-фазові системи, вимірювальні системи, математичні моделі, високий порядок, немінімально-фазові системи, еквівалентування

Анотація

Запропоновано метод синтезу еквівалентних математичних моделей мінімально-фазових динамічних систем високого порядку, до яких відносяться і вимірювальні системи зі складною структурою, в класі немінімально-фазових не вище другого порядку з алгоритмом ідентифікації, зануреним в частотну область.

Біографії авторів

В. Б. Мокін, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри системного аналізу, комп’ютерного моніторингу та інженерної графіки

О. Б. Мокін, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри відновлювальної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів

Б. І. Мокін, Вінницький національний технічний університет

академік НАПН України, д-р техн. наук, професор, професор кафедри відновлювальної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів, професор кафедри системного аналізу, комп’ютерного моніторингу та інженерної графіки

С. О. Довгополюк, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри системного аналізу, комп’ютерного моніторингу та інженерної графіки

І. О. Чернова, Вінницький національний технічний університет

аспірантка кафедри відновлювальної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів

Посилання

1. Метод ідентифікації процесів у багатовимірних динамічних об’єктах, що допускають лінеаризацію, математичними моделями не вище третього порядку, еквівалентними за частотою зрізу [Електронний ресурс] / [Б. І. Мокін, В. Б. Мокін, О. Б. Мокін, І. О. Чернова] // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. Англ., рос. та укр. мовами. — 2014. — № 3. — С. 1—10. — Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/article/view/3751.
2. Ідентифікація еквівалентної за критичною частотою математичної моделі мінімального порядку для багатовимірного динамічного об’єкта / [Б. І. Мокін, В. Б. Мокін, О. Б. Мокін, І. О. Чернова] // Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2014. — № 5. — С. 7—15.
3. Determining the Conditions and Designing the Methods for Description of Processes in Complex Dynamic Objects by Equivalent Models not Higher than the Third-Order/ [Borys I. Mokin, Alex. B. Mokin, Vitaliy B. Mokin, Irina A. Chernova] // Journal of Automation and Information Sciences. — 2016. — Issue 3. Vol. 48. — Pp. 83—97.
4. Мокин Б. И. Построение математической модели минимального порядка для линейной динамической системы с обратной связью / Б. И. Мокин, И. А. Чернова // Проблемы управления и информации : Международный научно-технич. журнал. — 2017. — № 2. — С. 59—66.
5. Еквівалентування замкнутої лінійної динамічної системи за наявності похідної у правій частині її математичної моделі / [Б. І. Мокін, О. Б. Мокін, І. О. Чернова, С. О. Довгополюк] // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2017. — № 3. — С. 68—76.
6. Гурецкий Х. Анализ и синтез систем управления с запаздыванием / Х. Гурецкий ; пер. с польского. — М. : Машиностроение. — 1974. — 328 с.
7. Энциклопедия кибернетики (В двух томах). Том первый / [В. М. Глушков, М. Амосов, И. А. Артеменко и др.]. — К. : Главная редакция УСЭ, 1975. — 607 с.
8. Куропаткин П. В. Теория автоматического управления : учеб. пос. / П. В. Куропаткин. — М. : Высшая школа, 1973. — 528 с.
9. Мокін Б. І. Математичні методи ідентифікації динамічних систем : навч. посіб. / Б. І. Мокін, В. Б. Мокін, О. Б. Мокін. — Вінниця : ВНТУ, 2010. — 260 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 413

Опубліковано

2018-02-20

Як цитувати

[1]
В. Б. Мокін, О. Б. Мокін, Б. І. Мокін, С. О. Довгополюк, і І. О. Чернова, «ЕКВІВАЛЕНТУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ МІНІМАЛЬНО-ФАЗОВИХ СИСТЕМ ВИСОКОГО ПОРЯДКУ В КЛАСІ НЕМІНІМАЛЬНО-ФАЗОВИХ», Вісник ВПІ, вип. 6, с. 111–121, Лют. 2018.

Номер

Розділ

Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

<< < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>