ВПЛИВ ВМІСТУ ВОЛОГИ В ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНОМУ МАТЕРІАЛІ НА ТЕПЛОВИЙ СТАН ПЕЧІ КАСТНЕРА

  • А. Я. Карвацький Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
  • С. В. Лелека Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
  • А. Ю. Педченко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
  • Т. В. Лазарєв Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Ключові слова: піч графітування Кастнера, графітові електроди, сипкий вуглецевий матеріал, вологовміст

Анотація

На підставі числового аналізу виконано дослідження впливу вологовмісту теплоізоляційної шихти на тепловий стан печі Кастнера у процесі графітування великогабаритних електродних заготовок. Встановлено, що суттєве збільшення вологості теплоізоляційного матеріалу печі за високих температур нагрівання може призвести до утворення тріщин у заготовках через інтенсивне виділення з них оксидів сірки.

Біографії авторів

А. Я. Карвацький, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

д-р техн. наук, професор, професор кафедри хімічного полімерного та силікатного машинобудування

С. В. Лелека, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

канд. техн. наук, науковий співробітник НДЦ «Ресурсозберігаючі технології»

А. Ю. Педченко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

канд. техн. наук, молодший науковий співробітник НДЦ «Ресурсозберігаючі технології»

Т. В. Лазарєв, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

канд. техн. наук, науковий співробітник НДЦ «Ресурсозберігаючі технології»

Посилання

[1] Ye. Panov and A. Pedchenko, "Reasonable application analysis of Casnter graphitization furnaces according to the demands of modern market", Technology audit and production reserves, vol. 4, no. 118, pp. 57, 2014.
[2] Д. Маслов, Разработка алгоритмов и систем управления дуговыми сталеплавильными печами, снижающих поломки электродов", НИУ: МЭИ, 2014.
[3] J. Borlée, Monitoring system for controlling and reducing the electrode consumption in DC EAF plants. Luxembourg: Office for Official Publ. of the European Communities, 2009.
[4] V. Vedin and V. Pirogov, "Improving thermal insulation for graphitization furnaces", Refractories and Industrial Ceramics, vol. 49, no. 6, pp. 416-417, 2008.
[5] R. Arutjunjan, "Integral Equations of the Stefan Problem and Their Application in Modeling of Thawing Soil", Science and Education of the Bauman MSTU, vol. 15, no. 10, 2014.
[6] C. Higman and M. Van der Burgt, Gasification. Burlington: Elsevier Science, 2011.
[7] А. Карвацкий, И. Шилович, и С. Кутузов, "Расчетное обоснование внедрения технологического процесса прямоточной графитации на ОАО «Укрграфит»", Вісник НТУУ “KПІ”. Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, Т. 1, № 1, С. 42-46, 2008.
[8] О. Зенкевич, Метод конечных элементов в технике. Москва, Россия: Мир, 1975, 543 с.
[9] Н. Калиткин, Численные методы, 2-е изд. Санкт-Петербург, Россия: БХВ-Петербург, 2011, 586 с.
[10] А. Карвацький, та А. Педченко, "Розв’язання нелінійної нестаціонарної задачі тепло-електропровідності методом скінченних елементів", Вісник ПДТУ. Серія: Технічні науки, Вип. 32, С. 205-214, 2016.
[11] O. Urazlina, V. Churilin, E. Panov, G. Vasilchenko and A. Karvatskii, "Efficiency Analysis of the Use of Highly Graphitized Bottom Blocks in 156–160 kA Aluminum Electrolyzers", Refractories and Industrial Ceramics, vol. 46, no. 2, pp. 93-97, 2005.
[12] D. Kuznetsov, "Shrinkage phenomena in graphitization of preforms in Сastner furnaces", Refractories and Industrial Ceramics, vol. 41, no. 8, pp. 279-282, 2000.
Переглядів анотації: 72 Завантажень PDF: 38
Опубліковано
2018-02-28
Як цитувати
[1]
А. Карвацький, С. Лелека, А. Педченко, і Т. Лазарєв, ВПЛИВ ВМІСТУ ВОЛОГИ В ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНОМУ МАТЕРІАЛІ НА ТЕПЛОВИЙ СТАН ПЕЧІ КАСТНЕРА, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 24-29, Лют 2018.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.