ОСОБЛИВОСТІ РОЗПІЗНАВАННЯ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

Автор(и)

  • Г. М. Лисяк Національний університет «Львівська політехніка»
  • І. І. Островка Національний університет «Львівська політехніка»
  • І. О. Сабадаш Національний університет «Львівська політехніка»

Ключові слова:

розпізнавання, ідентифікація, трифазне коротке замикання, накид навантаження, пуск асинхронних двигунів

Анотація

Наведені результати досліджень струмів трифазних коротких замикань та пуску асинхронних двигунів в електричній мережі 10 кВ. Досліджено традиційні способи захисту ліній електропередач мереж 6–35 кВ. Для розпізнавання перехідних режимів трифазних коротких замикань та пусків асинхронних двигунів запропоновано різницево-інтегральний метод, який базується на неперервному формуванні різницево-інтегральних характеристик фаз, як функції ΔНS(t), шляхом обчислення для кожного моменту часу t різниці інтегралів НS(t), НS(t – T) квадратичних функцій миттєвих значень фазних струмів is(t), is(t – T), зсунутих в часі, зазвичай, на період Т коливань змінного струму основної частоти. Обчислено міжфазний коефіцієнт різницево-інтегральних характеристик фаз та здійснено приведення його до еталонних міжфазних коефіцієнтів. Встановлено, що впродовж 3,3 мс з моменту виникнення збурення характери коефіцієнтів розпізнавання є подібними та меншими за 1 як для трифазного короткого замикання, так і для пуску асинхронних двигунів, що не дозволяє розпізнати режим. Впродовж наступних 11...12 мс характер коефіцієнтів розпізнавання змінюється та відрізняється для згаданих режимів між собою. При цьому коефіцієнти розпізнавання за трифазних коротких замикань монотонно зростають і практично стають рівними одиниці впродовж 5...6 мс. А характер зростання коефіцієнтів розпізнавання за пуску асинхронних двигунів залежить від моменту пуску і в усіх випадках їх значення в декілька разів перевищують одиницю через 11...12 мс. Аналіз результатів дослідження показав, що для розглянутої мережі значення запропонованих критеріїв розпізнавання режиму трифазного короткого замикання не залежать від місця замикання, оскільки значення коефіцієнта розпізнавання kр(t) стає близьким до 1 через час розпізнавання Тр 14...15 мс від моменту виникнення збурення. Застосування різницево-інтегрального методу дозволяє чітко відрізнити режим трифазного короткого замикання від режиму пуску асинхронних двигунів через 15 мс з моменту виникнення замикання.

Біографії авторів

Г. М. Лисяк, Національний університет «Львівська політехніка»

канд. техн. наук, доцент кафедри електроенергетики та систем управління

І. І. Островка, Національний університет «Львівська політехніка»

аспирант кафедры электроэнергетики и систем управления

І. О. Сабадаш, Національний університет «Львівська політехніка»

канд. техн. наук, доцент кафедри електроенергетики та систем управління

Посилання

В. П. Кідиба, Релейний захист електроенергетичних систем. Львів, Україна: вид-во НУ «Львівська політехніка», 2015, с. 410-421, ISBN 978-617-607-827-2.

О. С. Кобозєв, та О. Г. Середа, «Спосіб швидкодіючого максимального струмового захисту з високою чутливістю до струмів віддалених коротких замикань,» Патент України № 101084, 25.02.2013, [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://uapatents.com/16-101084-sposib-shvidkodiyuchogo-maksimalnogo-strumovogo-zakhistu-z-visokoyu-chutlivistyu-do-strumiv-viddalenikh-korotkikh-zamikan.html .

О. М. Равлик, Т. М. Гречин, та B. Й. Іваноньків, «Цифровий комплекс для аналізу роботи та проектування пристроїв релейного захисту й автоматики,» Вісник ДУ «Львівська політехніка», Серія: Електроенергетичні та електромеханічні системи, № 340, с. 96-101, 1997.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 172

Опубліковано

2018-04-27

Як цитувати

[1]
Г. М. Лисяк, І. І. Островка, і І. О. Сабадаш, «ОСОБЛИВОСТІ РОЗПІЗНАВАННЯ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ», Вісник ВПІ, вип. 2, с. 38–43, Квіт. 2018.

Номер

Розділ

Енергетика та електротехніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.