ОПЕРАЦІЙНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • О. В. Заяц Національний транспортний університет

Ключові слова:

контролінг, операційна діяльність, інвестиційна діяльність, бюджет, пасажирські перевезення

Анотація

Під час вдосконалення системи контролінгу на автотранспортному підприємстві необхідно дослідити фінансові, організаційні та операційні аспекти. Фінансові аспекти передбачають запровадження контролінгу методів та процедур у сфері бухгалтерського обліку, бюджетування, управління робочим капіталом і фінансами, а також у маркетинговій політиці. Аспекти, пов’язані з організацією діяльності підприємства передбачають впровадження ефективних методів і процедур у формуванні та удосконаленні організаційної структури, вирішені правових питань, а також в управлінні людськими ресурсами. Аспекти операційної діяльності охоплюють питання планування поточної діяльності підприємства, управління експлуатаційною діяльністю, технічним обслу­говуванням і ремонтами, логістикою автотранспортного підприємства, інформаційними системами.

В рамках операційної діяльності автотранспортного підприємства модернізація інфраструктури та рухомого складу є важливою мірою зменшення експлуатаційних витрат. Ефективна концепція технічного обслуговування та експлуатації транспортних засобів дозволяє ефективно обслуговувати запасні частини та навчати персонал. Крім того, система керування рухомим складом, яка має бути створена в рамках кожного АТП, може бути використана як ефективний інструмент для задоволення потреб споживачів, спілкування та інформування пасажирів.

Важливо аналізувати основні показники ефективності та перевіряти їх для різних підрозділів АТП (наприклад, продуктивність працівників, автомобілі, частка ринку, витрати на пасажира, пасажиро-км, т-км та ін.).

Перш за все, для створення контрольної системи в операційній діяльності основним рішенням має бути здатність ефективно використовувати існуючі активи та підтримувати активи в статусі «перш за все ремонт». Необхідно проаналізувати варіанти рішень недорогого технічного вдосконалення, підвищення продуктивності наявних активів, що може покращити фінансову та операційну діяльність АТП. Значну увагу слід приділяти виявленню високоефективних, високорентабельних, простих капітальних проектів з коротким терміном окупності.

Біографія автора

О. В. Заяц, Національний транспортний університет

асистент кафедри менеджменту

Посилання

З. В. Валіулліна, «Забезпечення технологічного оновлення пасажирських автотранспортних підприємств в умовах інноваційного розвитку,» автореф. дис. канд. екон. наук, Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне, Україна, 2014.

З. В. Валіулліна, «Теоретико-методичні підходи до забезпечення технологічного оновлення підприємств пасажирського автомобільного транспорту,» Вісник економіки транспорту і промисловості, № 42, с. 271-275, 2013.

Н. М. Гаврилюк, «Логістичний контролінг в управлінні автотранспортними підприємствами,» дис. канд. екон. наук, Національний транспортний університет, Київ, Україна, 2016.

В. В. Гордієнко, «Формування інвестиційного потенціалу транспортного підприємства та механізм його реалізації,» автореф. дис. канд. екон. наук, Національний транспортний університет, Київ, Україна, 2015.

О. А. Князєва, «Модель функціонального зв’язку між фінансовим контролінгом та інвестуванням у системі управління підприємством,» Економічний часопис-ХХІ, № 3-4(1), с. 47-50, 2014.

І. В. Кривов’язюк, «Місце конторолінгу і моніторингу в процесах прийняття та реалізації інвестиційних рішень на підприємстві,» Економічні науки. Сер.: Економічна теорія та економічна історія, № 10, с. 151-160, 2013.

Н. А. Согомонова, «Економічний механізм підвищення ефективності роботи автотранспортного підприємства,» автореф. дис. канд. екон. наук, Українська державна академія залізничного транспорту, Харків, Україна, 2006.

В. В. Червякова, «Оцінювання ефективності контролінгу на підприємствах автосервісу на основі моделі зрілості» Управління проектами, системний аналіз і логістика. Технічна серія, № 12, с. 343-353, 2013.

В. В. Червякова, «Науково-методичні основи формування системи контролінгу на підприємствах автосервісу,» автореф. дис. канд. екон. наук, Національний транспортний університет, Київ, Україна, 2014.

О. В. Заяц, «Контролювання, моніторинг і діагностика як передумови контролінгу,» Економіка та управління на транспорті, № 3, с. 134-140, 2016.

О. В. Заяц, «Окремі предметні області контролінгу в автотранспортних підприємствах,» Ефективна економіка, № 5, 2017. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5604.

О. В. Заяц, «Наукові передумови підвищення економічної ефективності автотранспортних підприємства,» Стратегія економічного розвитку України, № 40, с. 139-148, 2017.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 309

Опубліковано

2018-08-31

Як цитувати

[1]
О. В. Заяц, «ОПЕРАЦІЙНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ», Вісник ВПІ, вип. 4, с. 81–87, Серп. 2018.

Номер

Розділ

Машинобудування і транспорт

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.