МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАЛЕЙ G3SI1 ТА СВ-08Г2

Автор(и)

  • О. В. Грушко Вінницький національний технічний університет
  • Ю. О. Слободянюк ПАТ «ПлазмаТек», Вінниця

Ключові слова:

технологічний паспорт, діаграма пластичності, криві течії, показник напруженого стану, твердість, волочіння

Анотація

Сформовано технологічний паспорт сталей G3Si1 і Св-08Г2С в стані поставки, який дає достатню для технолога уяву про поведінку матеріалу в пластичній області, що дозволить спроектувати безвідмовний процес волочіння дроту та виготовити якісну продукцію. Під час розробки технологічного паспорту сталей G3Si1 та Св-08Г2С досліджено зразки, які виготовлялись з одного мотка відповідної бухти катанки, що дозволило мінімізувати вплив випадкових факторів на складові карти матеріалу.

Криві течії є необхідними для розрахунку енергосилових параметрів, визначення напруження волочіння, а також моделювання процесу волочіння методом скінчених елементів (МСЕ) та суттєво залежать від партій поставки і виробника. Діаграми пластичності є надзвичайно важливою функцією для оцінювання можливості формозмінювання без руйнування за феноменологічними критеріями деформовності, причому пластичність сталі G3Si1 значно вища, ніж Св-08Г2С (це підтверджується виробничим досвідом), тому її можна рекомендувати до використання без проміжних відпалів. Так як процес волочіння має ознаки немонотонного (матеріал в осередку деформації із зони стиску переходить в зону розтягу) в результаті цього спостерігається ефект Баушингера. Коефіцієнт Баушингера в зоні розвинених деформацій досліджених матеріалів склав 0,14...0,16, що вказує на високу чутливість досліджених сталей до формаційної анізотропії. Цей факт треба враховувати, зокрема під час моделювання волочіння МСЕ. Оцінювання технологічної спадковості для процесу волочіння може бути здійснене за твердістю дроту після технологічної переробки. Побудований у роботі градуювальний графік «твердість (HV)–напруження (sі)–деформації (eі)» дає змогу оцінити твердість дроту після його волочіння, що є важливим для прогнозування якості продукції.

Біографії авторів

О. В. Грушко, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, професор, професор кафедри опору матеріалів і прикладної механіки

Ю. О. Слободянюк, ПАТ «ПлазмаТек», Вінниця

інженер-технолог

Посилання

О. В. Грушко, «Феноменологічні аспекти створення карт матеріалів для процесів холодного пластичного деформування», Обработка материалов давлением : сб. науч. тр., № 1 (34), с. 85-95, 2013.

А. В. Грушко, Карты материалов в холодной обработке давлением. Винница, Украина: ВНТУ, 2015.

В. А. Огородников, Деформируемость и разрушение металлов при пластическом формоизменении. Киев: УМК ВО, 1989.

О. В. Грушко, Ю. О. Слободянюк, «Криві течії катанки марок G3Si1 та Св-08Г2С», Обработка материалов давлением : сб. науч. тр., № 1 (42), с. 207-213, 2016.

П. Людвиг, «Основы технологической механики», Расчеты на прочность: сборник научных трудов, вып. 15, с. 130-166, 1970.

Г. Д. Дель, Технологическая механика. М.: Машиностроение, 1978.

П. Бриджмен, Исследование больших пластических деформаций и разрыва. М.: Наука, 1955.

Д. В. Хван, Повышение эффективности в обработке металлов давлением. Воронеж: изд-во Воронеж. ун-та, 1995.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 144

Опубліковано

2018-08-31

Як цитувати

[1]
О. В. Грушко і Ю. О. Слободянюк, «МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАЛЕЙ G3SI1 ТА СВ-08Г2», Вісник ВПІ, вип. 4, с. 103–109, Серп. 2018.

Номер

Розділ

Машинобудування і транспорт

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають