Відхилення від круглої форми поперечного перерізу при формуванні косинусоподібних фітингів осьовим стисканням труби

Автор(и)

  • О. В. Грушко Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Ключові слова:

відхилення від круглої форми, втрата стійкості, показник деформаційного зміцнення, косинусоподібний фітинг

Анотація

Розроблено метод оцінки відхилення від круглої форми перерізу при формоутворенні косинусоподібних фітингів, зігнутих осаджуванням трубної заготовки. У основі методу лежить енергетичний критерій стійкості і експериментально-розрахункові залежності напружено-деформованого стану. Початковими даними для розрахунку є геометричні параметри виробу і властивості матеріалу у вигляді показника деформаційного зміцнення.

Біографія автора

О. В. Грушко, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Д-р техн. наук, доцент, професор кафедри опору матеріалів і при-кладної механіки

Посилання

1. Кухарь В. В. Определение геометрических характеристик осевого сечения продольно изгибаемой трубной заготовки при
переходе в пластическую область / В. В. Кухарь, О. А. Лаврентик, В. Н. Возненко // Ресурсозберігаючі технології виробництва та
обробки тиском матеріалів у машинобудуванні : зб. наук. пр. / СНУ ім. В. Даля. — Луганськ, 2005. — С. 73—79.
2. Кухарь В. В. Формоизменение при профилировании продольным изгибом заготовок с различной формой попереч-
ного сечения / В. В. Кухарь // Вісник Національного технічного університету України «КПІ». Серія «Машинобудування».
— К. : НТУУ «КПІ», 2010. — № 60. — С. 169—173. — ISSN 2305-9001.
3. Грушко О. В. Феноменологічні аспекти створення карт матеріалів для процесів холодного пластичного деформу-
вання / О. В. Грушко // Обработка материалов давлением : сб. науч. тр. — Краматорск : ДГМА, 2013. — № 1 (34). —
С. 85—95. – ISSN 2076-2151.
4. Алексеев Ю. Н. Вопросы пластического течения металлов / Ю. Н. Алексеев. — Харьков, 1968. — 188 с.
5. Грушко А. В. Устойчивость пластического деформирования крутоизогнутых отводов / А. В. Грушко // Удоскона-
лення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні : зб. наук. пр. — Краматорськ : ДДМА,
2003. — С. 384—387. — ISBN 966-7851-10-9.
6. Анализ пластического формоизменения в частных задачах ковки и штамповки : моногр. / В. А. Гринкевич,
В. В. Кухарь, М. В. Краев, В. А. Бурко. — Мариуполь : Газета «Приазовский рабочий», 2011. — 336 с.
7. Малинин Н. Н. Прикладная теория пластичности и ползучести / Н. Н. Малинин. — М. : Машиностроение, 1968. — 400 с.
8. Грушко А. В. Механика формообразования обводных патрубков продольным изгибом / А. В. Грушко, В. В. Ку-
харь, В. Н. Возненко // Наукові Вісті. Сучасні проблеми металургії. — Дніпропетровськ, 2005. — Т. IIX : Пластична
деформація металів. — С. 499—502. — ISBN 966-8421-07-8.
9. Корн Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров : определения, теоремы, формулы /
Г. Корн, Т. Корн. — М. : Наука, 1973. — 831 с.
10. Грушко А. В. Определение параметров кривой течения материала по его твердости / А. В. Грушко // Обработка
материалов давлением : сб. научн. трудов. — Краматорск : ДГМА, 2010. — № 2 (23). — С. 83—87. — ISSN 2076–2115.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 61

Опубліковано

2015-03-24

Як цитувати

[1]
О. В. Грушко, «Відхилення від круглої форми поперечного перерізу при формуванні косинусоподібних фітингів осьовим стисканням труби», Вісник ВПІ, вип. 1, с. 141–148, Берез. 2015.

Номер

Розділ

Машинобудування і транспорт

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають