АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ STEM-STEAM-STREAM-ТЕХНОЛОГІЙ В СФЕРІ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • С. В. Подлєсний Донбаська державна машинобудівна академія, Краматорськ
  • О. Ф. Тарасов Донбаська державна машинобудівна академія, Краматорськ

DOI:

https://doi.org/10.31649/1997-9266-2019-143-2-123-131

Ключові слова:

STEM-освіта, STEM-STEAM-STREAM-технології, інженерна освіта, компетентнісний підхід, особистісно-діяльнісний підхід

Анотація

Для виходу України на траєкторію швидкого та стійкого економічного зростання необхідний подальший розвиток інноваційних перетворень, зокрема — в сфері освіти на основі сучасних світових трендів. В статті розглянуто актуальну проблему вдосконалення системи інженерної освіти, а саме нового напряму — STEM-STEAM-STREAM-освіти. Мета дослідження — проаналізувати сутність і зміст STEM-освіти, виявити основні проблеми і протиріччя, позначити основні підходи до його розробки. Теоретико-методологічною основою дослідження стали системний, компетентнісний та особистісно-діяльнісний підходи. Особливо відмічена складність і багатогранність STEM-освіти, в результаті чого для вирішення питань, пов’язаних з відсутністю STEM- грамотності, розробляються найрізноманітніші програми за видом, напрямком і рівнем складності. Дана коротка характеристика основних підходів до розробки цих програм, позначені три ключові чинники реформи освіти в STEM-напрямку. Відзначено, що всі провідні країни світу опублікували національні доповіді, в яких викладено рекомендації щодо реалізації реформи STEM-освіти. Викладачам також необхідно готуватися до нововведень в системі освіти і проходити перепідготовку. Наведені приклади впровадження елементів STEM-технологій в навчальний процес для формування ключових фахових, креативних, соціальних й особистісних компетентностей у студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» Донбаської державної машинобудівної академії. Освоєнню сучасних технологій навчання сприяло також виконання міжнародних освітніх проектів TEMPUS «Розробка курсів по вбудованих системах з реалізацією інноваційних віртуальних підходів до інтеграції науки, освіти і виробництва в Україні, Грузії, Вірменії» та ERASMUS+ «Інноваційна мультидисциплінарна навчальна програма для підготовки бакалаврів та магістрів зі штучних імплантів для біоінженерії» [BIOART], які виконувались із залученням студентів.

Біографії авторів

С. В. Подлєсний, Донбаська державна машинобудівна академія, Краматорськ

канд. техн. наук, доцент, декан факультету автоматизації машинобудування та інформаційних технологій

О. Ф. Тарасов, Донбаська державна машинобудівна академія, Краматорськ

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних інформаційних технологій

Посилання

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії інноваційного розвитку України на період до 2030 року» [Електронний ресурс]. Режим доступу:

https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2018/10/22/innovatsiynogo-rozvitku-ukraini.pdf .

Проект Закон України «Про Стратегію сталого розвитку України до 2030 року» [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH6YF00A.html .

Wikipedia [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/STEM .

Інститут модернізації змісту освіти. STEM-освіта: [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://imzo.gov.ua/stem-osvita/.

Проект концепції STEM-освіти в Україні [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://mk-kor.at.ua/STEM/STEM_2017.pdf .

Лист ІМЗО від 10.10.2018 № 22.1/10-3517.

Daniel Jancarczyk, «STEM as a key to success in the engineering education,» Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспектив: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 8-9 листопада 2018 року, Тернопіль, с. 31-32.

V. Voronkova, O. Kyvliuk, V. Nikitenko, and R. Oleksenko, "STEM-education" as a factor in the development of "SMART-society": forming of "STEM-competence," Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, вип. 72, с. 114-124, 2018.

M. Borrego, and C. Henderson, “Increasing the Use of Evidence‐Based Teaching in STEM Higher Education: A Comparison of Eight Change Strategies,” Journal of Engineering Education, vol. 103, pp. 220-252, 2014.

Н. Р. Балик, та Г. П. Шмигер, «Підходи та особливості сучасної STEM-освіти, Науковий журнал Фізико-математична освіта, вип. 2(12), с. 26-30, 2017.

Б. Беседін, та О. Смоляков, «Навчальні технології XXI століття: STEM-освіта,» Гуманізація навчально-виховного процесу, № 1 (87), с. 76-84, 2018.

С. Бабійчук, «STEM-освіта у США: проблеми та перспективи,» Педагогічний часопис Волині, №1 (8), с. 12-17, 2018.

О. Кузьменко, «Сутність та напрямки STEM-освіти,» Наукові записки, вип. 9, Сер. «Проблеми методики фіз.-мат. і технол. освіти. Час», 111 КДПУ, с. 188-190, 2017.

Н. І. Поліхун, І. А. Сліпухіна, та І. С. Чернецький, «Педагогічна технологія STEM як засіб реформування освітньої системи України,» Освіта та розвиток обдарованої особистості, № 3, с. 5-9, 2017.

О. О. Патрикеєва, «Актуальність запровадження STEM-навчання в Україні,» Інформаційний збірник для директора школи та завідуючого дитячим садочком. К.: Освіта України, № 17–18 (41), с. 53-57, 2015.

О. Є. Стрижак, І. А. Сліпухіна, Н. І. Полісун, та І. С. Чтернецький, «STEM-освіта основні дефініції,» Інформаційні технології і засоби навчання, т. 62, № 6, с. 16-32, 2017.

Report to the European commission of the expert group on science education, Science education for Responsible Citizenship. [Online]. Available: http://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_science_education/ KI-NA-26-893-EN-N.pdf. Accessed on: July, 12, 2017.

Partnership for 21st century learning. [Online]. Available: www.P21.org. Accessed on: July, 12, 2017.

STEM vs. STEAM vs. STREAM: What’s the Difference?: [Electronic resource]. Accessed: https://www.niche.com/blog/stem-vs-steam-vs-stream/ .

From STEM to STEAM to STREAM: Writing as an Essential Component of Science Education [Electronic resource]. Accessed: https://www.psychologytoday.com/us/blog/imagine/201103/stem-steam-stream-writing-essential-component-science-education .

Trends in learning: STEM, STEAM, STREAM… a battle of acronyms? [Electronic resource]. Accessed: http://www.capstan.be/trends-in-learning-stem-steam-stream-a-battle-of-acronyms/ .

21st Century Skills Map, Partnership for 21st century Skills. [Online]. Available: https://www.actfl.org/sites/default/files/CAEP/AppendixCAlignmentFramework21stCentury.pdf. Accessed on: July, 12, 2017.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 1591

Опубліковано

2019-04-26

Як цитувати

[1]
С. В. Подлєсний і О. Ф. Тарасов, «АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ STEM-STEAM-STREAM-ТЕХНОЛОГІЙ В СФЕРІ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ», Вісник ВПІ, вип. 2, с. 123–131, Квіт. 2019.

Номер

Розділ

Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають