ПРО ОЦІНКУ МОЖЛИВОСТІ ТА НЕОБХІДНОСТІ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Автор(и)

  • В. А. Макаров Вінницький національний технічний університет
  • Т. В. Макарова Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/1997-9266-2020-149-2-89-98

Ключові слова:

автомобільна техніка, техніка планети, методологічна підтримка, модель, природа, наука, необхідність, можливість, суспільство, культура

Анотація

Визнано, що за висновками провідних вчених необхідно розглядати важливі питання подальшого розвитку сучасної техніки на філософському рівні. Означене сприятиме дослідженню глобальних протиріч планетарної системи «людина—навколишній світ—техніка». Остання містить в собі дуже важливу складову — автомобільну техніку (АТ), рівень впливу якої на планетарну систему (ПС) стрімко зростає і відрізняється таким: широкою розповсюдженістю серед населення усієї планети; найбільшими обсягами перевезень вантажів та населення, що зумовлює розвиток економіки та сприяє суспільному і культурному вихованню населення ПС; найбільшим споживанням нафтопродуктів; широким майбутнім використанням штучного інтелекту, системи якого стрімко розвиваються для функціонування безпілотних автомобілів, що будуть динамічно рухатися в інтелектуальних транспортних потоках. Обґрунтованої наукової інформації обмаль.

Сформована модель ПС Землі, що дозволило обґрунтувати оцінку необхідності та можливості філософської підтримки напрямів та горизонтів для розвитку АТ. Вибрані важливі компоненти струк­турної моделі планетарної системи: техніка сумісно з АТ, наука з виокремленою для аналізу філософією, природа, суспільство і культура. Дуже важливими складовими означеної моделі є лінії взаємодії окремих сфер. Всі наведені структурні складові розміщені між двома полями, що діють в протилежних напрямах: «поле» потреб людства та «поле» духовності людства. Визначено, що вони сумісно створюють умови для існування ПС тільки тоді, коли підтримується рівновага між означеними протилежностями.

Виконано загальний аналіз особливостей функціонування структурної моделі. Зауважено на складності уявлення і відображення таких компонентів структури ПС як суспільство та культура, що пов’язані з емоціями та характерами такого шару людства, що має «освіту душі». На деяких етапах життєвого циклу Землі означені компоненти домінували серед сфер моделі. Описано підхід до вибору розподільчої межі між двома протилежними полями тяжіння моделі планетарної системи.

Досліджено можливі напрями розвитку АТ, які сприяють прогресу або деградації планетарної системи. Автомобільна техніка є необхідністю для існування планетарної системи Землі. Тому, теперішні якісні зміни розвитку АТ для функціонування в інтелектуальних транспортних системах на інтелектуальному етапі життєвого циклу планети потребують філософської підтримки і визначення правильних напрямів та горизонтів розвитку автомобільної техніки. Можливість методологічної підтримки розвитку автомобільної техніки слід забезпечити створенням інформаційного потоку та достатнім електронно-комп’ютерним обладнанням транспортних систем.

Біографії авторів

В. А. Макаров, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, доцент, професор кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

Т. В. Макарова, Вінницький національний технічний університет

канд. екон. наук, доцент кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

Посилання

Философия техники в ФРГ, сб. стат., пер. с нем. и англ., Ц. Г. Арзаканян, В. Г. Горохов, сост. Москва: Прогресс, 1989.

И. В. Гете, Поэзия и правда (Wahrheit und Dichtung). Москва, Россия: «Захаров», 2003.

Saber Fallah. We are not ready for driverless cars. [Electronic resource]. Available: https://www.weforum.org/agenda/2018/04/driverless-cars-are-forcing-cities-to-become-smart .

Ф. Ницше, Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого = Also sprach Zarathustra. Ein Buch für alle und Keinen. Харьков, Україна: Фолио, 2017.

Т. В. Макарова, «Сучасний підхід до розвитку автомобільної техніки,» на Міжнародній науково-практичній конф. «Сучасні методики, інновації та досвід практичного застосування у сфері технічних наук,» Люблін, 2017, с. 204-206.

Оруэлл Джордж, 1984. Москва: Прогресс, 1989.

Ф. М. Достоевский, Братья Карамазовы. Минск: Белорусская советская энциклопедия имени Петруся Бровки, 1981.

Иван Ефремов, Час быка. Челябинск: Южно-Уральское книжное издательство, 1990.

Ярослав Шимов, Австро-Венгерская империя. Москва, РФ: Алгоритм, 2014.

А. И. Толстой, Хождение по мукам. Киев: изд-во худ. литер. «Дніпро», 1988, т. 2 «Хмурое утро», 470 c.

Я. Парандовский, Алхимия слова. Петрарка. Король жизни. Москва: Правда, 1990.

Норберт Винер, Я — математик. Ижевск, Россия: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2001.

Оноре де Бальзак, Утраченные иллюзии. Харьков: Прапор, 1989.

И. А. Ефремов, Лезвите бритвы. Россия: изд-во АСТ, 2015.

Лион Фейхтвангер, Гойя, или тяжкий путь познания. Москва: Правда, 1982.

Н. Н. Лебедева, «Гуманистическое оформление дороги,» на одиннадцатой Международной научно-технической конференции, Минск, Беларусь, 2013, с. 132.

А. М. Ситкевич «Совершенствование системы обеспечения безопасности дорожного движения в Республике Беларусь на основе планирования и реализации комплекса профилактических мер,» на 2-й Междунар. заоч. науч.- практ. конф. Перспективы развития транспортного комплекса, Минск, Беларусь, 2016, с. 169-173.

Fahrsicherheitssysteme / Bosch. 2. Aktualisierte und erneuerte Auflage. 1998, 248 s.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 53

Опубліковано

2020-04-30

Як цитувати

[1]
В. А. Макаров і Т. В. Макарова, «ПРО ОЦІНКУ МОЖЛИВОСТІ ТА НЕОБХІДНОСТІ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ», Вісник ВПІ, вип. 2, с. 89–98, Квіт 2020.

Номер

Розділ

Машинобудування і транспорт

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.