НАПРЯМКИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗЕРНОПРОДУКТОВОМУ ПІДКОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Ю. В. Гуменюк Вінницький національний аграрний університет
  • С. А. Бурлака Вінницький національний аграрний університет
  • Д. О. Галущак Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/1997-9266-2020-153-6-25-37

Ключові слова:

зернопродуктовий підкомплекс, інновації, модернізація, інноваційні процеси, відтворювальний ланцюжок, напрями активізації інноваційної діяльності

Анотація

Розглянуто проблему активізації інноваційної діяльності в зернопродуктовому підкомплексі України, пораналізовано основні показники, що відображають ефективність модернізації в сільському господарстві, описано інновації, які прискорюють процес переходу зернопродуктового підкомплексу на інноваційний тип розвитку, запропоновано напрямки підвищення його інноваційної активності. В ході дослідження встановлено, що інноваційний потенціал українських агровиробників реалізується в середньому втричі менш ефективно, ніж у розвинених країнах, низька питома вага організацій, що здійснюють технологічні інновації, низька ефективність використання аграрного потенціалу країни. Разом з тим, на тлі складнощів в економіці країни проблема здійснення технологічного прориву в зернопродуктовому підкомплексі виражається все гостріше. Низький рівень інвестування в модернізацію засобів виробництва і основного капіталу, повільне впровадження інновацій на всіх етапах відтворювального ланцюжка зернопродуктового під комплексу пов’язано з відсутністю чітких механізмів реалізації переходу галузей економіки на інноваційний тип розвитку. Все це свідчить про необхідність розробки напрямків активізації інноваційної діяльності в зернопродуктовому підкомплексі. У роботі зазначено, що до активізації інноваційної діяльності в зернопродуктовому підкомплексі варто підходити комплексно на кожній ланці відтворювального ланцюжка. Наведено інновації, впровадження яких на етапах відтворювального ланцюжка, дозволить за системного підходу прискорити перехід цієї важливої галузі АПК на інноваційний шлях розвитку, що сприятливо позначиться на просуванні інновацій в інші напрямки сільськогосподарського виробництва країни. Підкреслено важливість державних заходів підтримки розвитку інноваційної діяльності, які повинні носити не тільки загальний характер але і активно розширюватися у бік диверсифікації конкретних напрямів підтримки на окремих етапах відтворювального ланцюжка. Особливу увагу приділено напрямкам активізації інноваційної діяльності, які стосуються впровадження інноваційних технологій у виробничий процес, логістику і переробку, а також розвитку кадрового потенціалу, що відповідає вимогам інноваційної економічної системи.

Біографії авторів

Ю. В. Гуменюк, Вінницький національний аграрний університет

аспірант кафедри аграрного менеджменту

С. А. Бурлака, Вінницький національний аграрний університет

асистент кафедри загальнотехнічних дисциплін та охорони праці

Д. О. Галущак, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, старший викладач кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

Посилання

Д. М. Васильківський, «Процес аналізу та оцінки ризиків підприємств зернопродуктового підкомплексу,» Вісник ХНАУ. Серія Економічні науки, № 2, с. 37-46, 2018. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2018_2_7 .

Ю. В. Гуменюк, «Організаційно-економічний механізм функціонування зернопродуктового підкомплексу,» Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, № 3, с. 71-77, 2019.

О. В. Грідін, «Зернопродуктовий підкомплекс України: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку,» Актуальні проблеми інноваційної економіки, № 1, с. 21-27, 2017. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apie_2017_1_6 .

Н. В. Дацій, «Економічний зміст інноваційної діяльності в сільському господарстві,» Агросвіт, № 18, с. 10, вересень 2008 р.

В. А. Колодійчук, «Концептуальна модель оптимізації логістичної системи у зернопродуктовому підкомплексі АПК України,» Економіка АПК, № 5, с. 60-65, 2016. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2016_5_10

О. І. Кондратюк, «Проблеми та напрями розвитку зернопродуктового підкомплексу в сучасних умовах,» Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка, т. 20, вип. 1(2). с. 64-68, 2015.

І. В. Новицький, «Аналітична оцінка потенційних можливостей зростання конкурентоспроможності та інтеграційної активності підприємств зернопродуктового підкомплексу,» Агросвіт, № 9, с. 45-51, 2018.

В. А. Пехов, «Спеціалізація аграрних підприємств в зернопродуктовому підкомплексі,» Економіка АПК, № 3, с. 87-92, 2017. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2017_3_15 .

В. А. Пехов, «Концепція сутності і змістовні характеристики дефініції "зернопродуктовий підкомплекс" в теорії агроекономічних відносин,» Продовольчі ресурси, № 5, с. 211-214, 2015. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pr_2015_5_31 .

Б. В. Погріщук, «Інноваційна модель розвитку зернопродуктового підкомплексу України,» Агросвіт, № 16, с. 11-15, 2009. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2009_16_4 .

П. Т. Саблук, «Стан і напрями розвитку аграрної реформи,» Економіка АПК, № 2, с. 10-17, 2015.

О. М. Світовий, «Шляхи оптимізації виробництва у зернопродуктовому підкомплексі для збільшення доданої вартості,» Економіка АПК, № 2, с. 52-58, 2016. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2016_2_9 .

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 161

Опубліковано

2020-12-25

Як цитувати

[1]
Ю. В. . Гуменюк, С. А. Бурлака, і Д. О. . Галущак, «НАПРЯМКИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗЕРНОПРОДУКТОВОМУ ПІДКОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ», Вісник ВПІ, вип. 6, с. 25–37, Груд. 2020.

Номер

Розділ

Економіка та менеджмент

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають