АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ КОРИГУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ

Автор(и)

  • О. М. Сінчук Криворізький національний університет
  • С. М. Бойко Криворізький національний університет
  • О. А. Жуков Вінницький національний технічний університет
  • А. Б. Сьомочкін Криворізький національний університет
  • Г. Ю. Риков Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

DOI:

https://doi.org/10.31649/1997-9266-2021-157-4-56-61

Ключові слова:

розосереджене генерування, відновлювані джерела енергії, енергоощадність, енергетичний баланс підприємств, власна генерація електроенергії

Анотація

Проаналізовано наявний стан енергетичного балансу підприємств гірничодобувної галузі та запропоновано послідовність подальшого впровадження джерел розосередженої генерації електроенергії, визначено пріоритетні напрямки зміни енергетичного балансу підприємств гірничодобувної галузі та факторів, що на них впливають, що дає можливість в подальшому зменшувати енергоємність виробленої продукції завдяки впровадженню потенціалу власних енергоресурсів підприємств на базі відновлюваних джерел енергії. Детально проаналізовано структуру енергоспоживання гірничодобувної галузі промисловості України, щоб визначити частку електричної енергії, яка споживається в галузі, відносно загального обсягу спожитої енергії. Звертаючи увагу на тенденції щодо декарбонізації світової енергетики, тобто поступову відмову від традиційних джерел енергії (викопних вуглеводнів: нафти, кам’яного вугілля, природного газу, торфу тощо) і активніше використання відновлюваних джерел енергії та впровадження сучасних інтелектуальних технологій у системи електроенергопостачання промислових підприємств, разом з підприємствами гірничодобувної галузі, енергетичний баланс зазначених підприємств має перспективу до змін як у відсотковому співвідношенні спожитих видів паливно-енергетичних ресурсів, так і в кількісному значенні, враховуючи нарощування власної генерації. Рекомендовано, вважати одними з перспективних напрямів розвитку енергетичного балансу підприємств гірничодобувної галузі використання гідроенергетики, вітрової та сонячної енергетики.

Біографії авторів

О. М. Сінчук , Криворізький національний університет

С. М. Бойко, Криворізький національний університет

О. А. Жуков, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент кафедри електромеханічних систем автоматизації в промисловості і на транспорті

А. Б. Сьомочкін, Криворізький національний університет

Г. Ю. Риков, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

старший викладач кафедри електричних машин та апаратів

Посилання

S. Teske, The IEA World Energy Outlook: A critical review 2000-2020, 2020. [Electronic resource]. Available: https://www.uts.edu.au/sites/default/files/article/downloads/teske-2020-IEA-world-energy-outlook-a-critical-review-final.pdf .

Кабінет міністрів України, (18 серпня 2017 р.) Розпорядження № 605-р Енергетична стратегія України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність». [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/publish/article?art_id=245234085 .

O. M. Sinchuk, S. M. Boiko, F. I. Karamanyts, I. A. Kozakevych, M. L. Baranovska, and A. M. Yalova, Aspects of the problem of applying distributed energy in iron ore enterprises electricity supple systems. Warsaw, Poland: IsIENCT, 2018.

В. Д. Білолід, і К. В. Таранець, «Мала енергетика та її значення в регіональних системах майбутнього,» Проблеми загальної енергетики, № 18, с. 40-47, 2008.

Кабінет міністрів України, (08.11.2017) Розпорядження 796-р «Про Національний план скорочення викидів від великих спалювальних установок». [Електронний ресурс]: Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-2017-%D1%80#Text .

Державна служба статистики України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. Дата звернення: 19.08.2021.

ЗВІТ «Економічно-обґрунтований підхід до запровадження Національного плану скорочення викидів в Україні на підставі досвіду скорочення викидів у повітря шкідливих забруднюючих речовин великими спалювальними установками в Європі,» Громадська спілка «Всеукраїнська Енергетична Асамблея», 2020, 203 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://vse.energy/publication/1142-emissionsreduction-plan . Дата звернення: 19.08, 2021.

Кабінету Міністрів України, «Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність,» Урядовий кур’єр, 08.09, № 167, 2017.

Secretariat’s Policy Guidelines [Online]. Available: https://www.energy-community.org/legal/policy-guidelines.html .

О. Ф. Буткевич, «Запаси статичної стійкості та пропускна спроможність контрольованих перетинів енергосистем – деякі ретроспекції та сьогодення,» Праці Ін-ту електродинаміки НАН України, зб. наук. пр. К.: ІЕД НАНУ, № 18, с. 3-12, 2007.

С. П. Денисюк, Д. Г. Дерев’янко, і П. С. Колесник, «Оптимізація режимів електропостачання в локальних системах з розосередженою генерацією,» Збірник праць Ін-ту електродинаміки НАН України, спец. вип., с. 30-37, 2011.

П. Д. Лежнюк, В. О. Комар, і Д. С. Собчук, «Оцінювання впливу джерел відновлюваної енергії на забезпечення балансової надійності в електричній мережі,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 45-47, 2013.

М. Н. Кулик, В. П. Горбулін, і О. В. Кириленко, «Концептуальні підходи до розвитку енергетики України,» аналітичні матеріали, Instytut zahalʹnoï enerhetyky NAN Ukraïny, 2017.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 173

Опубліковано

2021-08-31

Як цитувати

[1]
О. М. Сінчук, С. М. Бойко, О. А. Жуков, А. Б. Сьомочкін, і Г. Ю. Риков, «АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ КОРИГУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ», Вісник ВПІ, вип. 4, с. 56–61, Серп. 2021.

Номер

Розділ

Енергетика, електротехніка та електромеханіка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають