МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРИСТРОЮ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЮ ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНОЮ УСТАНОВКОЮ З ВЕРТИКАЛЬНОЮ ВІССЮ ОБЕРТАННЯ

Автор(и)

  • Б. І. Мокін Вінницький національний технічний університет
  • О. Б. Мокін Вінницький національний технічний університет
  • О. А. Жуков Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

система керування, вітрова енергетична установка, математична модель, нечітка логіка

Анотація

Запропоновано математичну модель пристрою керування вітровою енергетичною установкою з вертикальною віссю обертання з використанням елементів нечітких множин. Модель дозволяє підвищити якість регулювання, шляхом зменшення похибок в сталих і перехідних режимах. Запропоновано відповідну структурну схему пристрою керування струмом збудження вітрової енергетичної установки.

Біографії авторів

Б. І. Мокін, Вінницький національний технічний університет

професор кафедри відновлювальної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів

О. Б. Мокін, Вінницький національний технічний університет

завідувач кафедри відновлювальної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів

О. А. Жуков, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри відновлювальної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів

Посилання

1. Манусов В. З. Применение нечеткой логики для согласования режимов работы ветроэнергетической установки с графиком электрической нагрузки / В. З. Манусов, А. В. Седельников // Известия Томского политехнического универси-тета. — Томск, 2005. — Вып. 5. — С. 161—164.
2. Щур І. З. Багатофункціональне керування активним випрямлячем в локальній вітроенергетичній системі з верти-кальною віссю обертання / І. З.Щур, О. Р. Турленко // Вестн. Нац. Ун-та «Харьк. политехн. ин-т»: Проблемы автомати-зированного электропривода. Теория и практика. — 2008. — Вып. 30. — С. 418—420.
3. Симанков В. С. Методология нечеткого управления автономной фотоветроєнергетической системой / В. С. Сима-нков, А. В. Шопин, П. Ю. Бучацкий // Труды ФОРА — 1999. — Вып. 4. — C. 71—77.
4. Гостев В. И. Синтез нечетких регуляторов систем автоматического управления / В. И. Гостев. — К. : Радіоаматор, 2005. — 708 с.
5. Кір’янов Д. В. Модель системи автоматичного керування підйомом антенної щогли в умовах дії вітрових наван-тажень / Д. В. Кір’янов // Системи озброєння і військова техніка. — Харків, 2009. — Вип 4(20). — С. 115—119.
6. Кирьянов Д. В. Методика параметрического синтеза цифрового нечеткого регулятора САУ нестационарными объ-ектами управления / Д. В. Кір’янов // Системи обробки інформації. — 2006. — Вип. 5(54). — С. 53—57.
7. Система автоматичного керування електричною вітроенергетичною установкою з вертикальною віссю обертання / Б. І. Мокін, О. Б. Мокін, О. А. Жуков // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. — 2010 — № 3. — С. 20—24.
8. Fabiano Daher Adegas Maximum power point tracker for small wind turbines including harmonic mitigation / D. A. Fabiano, A. V. Jorge, S. R. Fernando, C. S. Gabriel, R. T. Simioni // 2006 European Wind Energy Conference & Exhibition, 2006.
9. Тутубалин Валерий Николаевич. Теория вероятностей и случайных процессов : учеб. пособ. / В. И. Тутубалин. — М. : Изд-во МГУ, 1992. — 400 с. — ISBN 5-211-02264-5.
10. Буяльская Т. Б. Нечеткие математические модели в задачах экспертизы художественных призведений / Т. Б. Буя-льская, Б. И. Мокин, А. Б. Мокин // Автоматика–2000 : пр. міжнародної конференції, 11—15 вересня 2000, Львів, Україна, — Том 2. — С. 43—48.
11. Штовба Сергей Дмитриевич. Проектирование нечетких систем средствами MATLAB / С. Д. Штовба. — М. : Горячая линия — Телеком, 2007. — 288 с. — ISBN 5-93517-329-X.
12. M68HC11Е Familg. Technical Data. — Motorola Inc., 2002. — 336 p. — M68HC11E/D — Rev. 4.7/2002.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 435

Опубліковано

2010-11-12

Як цитувати

[1]
Б. І. Мокін, О. Б. Мокін, і О. А. Жуков, «МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРИСТРОЮ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЮ ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНОЮ УСТАНОВКОЮ З ВЕРТИКАЛЬНОЮ ВІССЮ ОБЕРТАННЯ», Вісник ВПІ, вип. 3, с. 48–54, Листоп. 2010.

Номер

Розділ

Енергетика та електротехніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>