АНАЛІЗ ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ КАР’ЄРУ «ПІВДЕННИЙ» КОСТЯНТИНІВСЬКОГО РАЙОНУ ДЛЯ ЇХНЬОЇ ПОДАЛЬШОЇ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ТА ЦІЛЬОВОГО ОСВОЄННЯ

Автор(и)

  • Я. Ю. Байкалов Донецький національний технічний університет, Покровськ
  • О. І. Кутняшенко Донецький національний технічний університет, Покровськ

DOI:

https://doi.org/10.31649/1997-9266-2022-160-1-11-15

Ключові слова:

розкривні породи, чорнозем, суглинки, рекультивація, гумус, родючість, біологічне освоєння, ерозія

Анотація

Негативним наслідком діяльності кар’єру є порушення природного екологічного балансу в навколишньому природному середовищі, яке проявляється у:

1) скороченні площ земельних угідь за рахунок відведення їх для розробки кар’єру;

2) незначній зміні характеру водного режиму і хімічного складу підземних вод;

3) порушенні ґрунтового покриву і зміні фізичних і хімічних якостей ґрунтів через неминучі переміщення і змішування різних порід;

4) зміні видового складу рослинності;

5) зміні рельєфу місцевості.

Завданням сучасного природокористування є не тільки раціональне використання природних ресурсів, а й поліпшення або збереження історично сформованого навколишнього техногенного середовища. При цьому фонові показники стану техногенного середовища приймаються за гранично допустимі.

Кар’єр «Південний» є важливою ланкою в технологічному циклі Південно-Східного рудника з видобутку вогнетривких глин. Реконструкція кар’єру викликана потребою видобутку корисної копалини в обсязі 200 тис. тонн на рік.

Ведення гірничих робіт відповідно до технології відпрацювання ділянки та надійна робота допоміжних служб забезпечать збереження сталого (фонового) стану техногенного середовища на території площею понад 62 га.

Таким чином, за дотримання технології видобутку корисних копалин і реалізації системи захисних заходів подальше відпрацювання кар’єру не завдасть будь-якої шкоди об’єктам навколишнього техногенного середовища і дозволить коректно вирішити такі основні завдання щодо:

– розробки технологій зняття родючого шару ґрунту, його зберігання, транспортування і нанесення на рекультивовану поверхню;

– складання календарного плану технічного етапу рекультивації та передачі рекультивованих ділянок для біологічної рекультивації;

– розробки технології біологічної рекультивації.

Біографії авторів

Я. Ю. Байкалов, Донецький національний технічний університет, Покровськ

аспірант кафедри природоохоронної діяльності

О. І. Кутняшенко, Донецький національний технічний університет, Покровськ

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри природоохоронної діяльності

Посилання

«Дані обліку земель по Предтечинському старостинському округу,» Відомості Предтечинського старостинського округу, книга 1. Донецьк, Україна, 2006.

«Матеріали наявних інженерних топогеодезичних вишукувань,» Відомості Предтечинського старостинського округу, книга 2. Донецьк, Україна, 2006.

«Стан атмосферного повітря, водних об’єктів та земельних ресурсів,» Відомості контролюючих органів екологічної безпеки на території Предтечинського старостинського округу. Предтечине, Україна, 2021.

О. П. Бондар, Повторна геолого-економічна оцінка Часів-Ярського родовища вогнетривких глин. Донецьк, Україна: ДГРП «Донецькгеологія», 2012.

Верховна Рада України. (1999, жовт. 06). Гірничий Закон України № 1127-XIV. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127-14#Text .

Верховна Рада України. (2003, черв. 19). Закон України № 962-IV, Про охорону земель. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-15#Text .

Національний університет біоресурсів і природокористування. (2016, серп. 01). Державний Стандарт України 7705:2015, Рекультивація земель. Терміни та визначення понять. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=62161 .

Державний інститут «УкрНДІводоканалпроект». (2012, вер. 01). Державні Будівельні Норми В.2.4-5:2012, Хвостосховища і шлаконакопичувачі. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=28017 .

Національний університет біоресурсів і природокористування. (2016, лип. 01). Державний Стандарт України 7906:2015, Захист довкілля. Придатність розкривних та вміщувальних гірських порід для біологічної рекультивації земель. Класифікація. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://budstandart.ua/normativ-document.html?id_doc=62770&minregion=852 .

Національний університет біоресурсів і природокористування. (2016, вер. 01). Державний Стандарт України 7941:2015, Якість ґрунту. Рекультивація земель. Загальні вимоги. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=62855 .

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 30

Опубліковано

2022-03-31

Як цитувати

[1]
Я. Ю. Байкалов і О. І. Кутняшенко, «АНАЛІЗ ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ КАР’ЄРУ ‘ПІВДЕННИЙ’ КОСТЯНТИНІВСЬКОГО РАЙОНУ ДЛЯ ЇХНЬОЇ ПОДАЛЬШОЇ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ТА ЦІЛЬОВОГО ОСВОЄННЯ», Вісник ВПІ, вип. 1, с. 11–15, Берез. 2022.

Номер

Розділ

Екологія, екологічна кібернетика та хімічні технології

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.