ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМИ «VALVETRONIC» ДВИГУНІВ «N-СЕРІЇ» АВТОМОБІЛІВ «BMW»

Автор(и)

  • Д. В. Борисюк Вінницький національний технічний університет
  • В. Й. Зелінський Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/1997-9266-2023-166-1-72-81

Ключові слова:

функціонально-вартісний аналіз, система «VALVETRONIC», функціональна модель, класифікація функцій, коефіцієнт корисності, матриця пріоритетів, коефіцієнт витрат, діаграма корисності функцій, діаграма ранжування функцій, функціонально-вартісна діаграма, діаграма витрат функцій

Анотація

Функціонально-вартісний аналіз є евристичним методом виявлення можливостей зниження вартості та поліпшення якості об’єкта, що аналізується, як функціонально орієнтована система на всіх стадіях його життєвого циклу.

Предметом функціонально-вартісного аналізу є сукупність функцій досліджуваного об’єкта і витрати на їхнє забезпечення. Об’єктом функціонально-вартісного аналізу можуть бути: виріб, технологічний процес, організаційна структура, метод управління, тобто будь-яке інженерно-економічне рішення, яке потребує витрат ресурсів і передбачає багатоваріантність здійснення. Різні об’єкти функціонально-вартісного аналізу мають свої особливості стосовно проведення аналітичної роботи, і водночас між ними є багато спільного в проведенні функціонально-вартісного аналізу, зокрема правила функціонального моделювання, методів пошуку рішень, оцінки якості виконання функцій і визначення витрат на їхнє здійснення.

Проведено функціонально-вартісний аналіз системи «Valvetronic» двигунів «N-серії» автомобілів «BMW». Розроблено функціональну модель системи «Valvetronic» двигунів «N-серії» автомобілів «BMW» та класифікацію функцій її функціональної моделі. Подано класифікацію функцій функціональної моделі системи «Valvetronic» двигунів «N-серії» автомобілів «BMW». Визначено коефіцієнт корисності системи «Valvetronic» двигунів «N-серії» автомобілів «BMW» шляхом побудови матриці пріоритетів за відомою методикою розрахунку.

Узагальнювальний критерій витрат в проектуванні технічних чи виробничих систем враховує витрати на всіх етапах життєвого циклу системи, для оцінки яких побудовано матрицю витрат системи «Valvetronic» двигунів «N-серії» автомобілів «BMW», з якої визначають коефіцієнт витрат.

Побудовано діаграму корисності функцій системи «Valvetronic» двигунів «N-серії» автомобілів «BMW», діаграму ранжування функцій системи відносно коефіцієнта корисності, функціонально-вартісну діаграму системи, діаграму витрат функцій системи, діаграму ранжування функцій системи відносно коефіцієнта витрат, діаграму значень показника функціональної вартості функцій системи, діаграму ранжування функцій системи відносно показника функціональної вартості. За цими діаграмами визначено функції системи «Valvetronic» двигунів «N-серії» автомобілів «BMW», що мають позитивний функціонально-вартісний показник та найбільший рейтинг із розглянутих функцій. Операції або функції, що мають найбільший функціонально-вартісний показник і ранг є тими операціями, вдосконалення яких веде до подальшого розвитку системи або досягнення мети аналізу.

Біографії авторів

Д. В. Борисюк, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, старший викладач кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

В. Й. Зелінський, Вінницький національний технічний університет

асистент кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

Посилання

Ю. П. Нагірний, Аналіз технологічних систем і обґрунтування рішень. Кам’янець-Подільський, Україна: ФОП Сисин О. В., 2013.

М. І. Іванов, І. В. Гунько, І. М. Ковальова, і О. І. Худолій, Аналіз технологічних систем. Вінниця, Україна: РВВ ВНАУ, 2013.

Н. Р. Веселовська, і О. І. Худолій, Надійність технологічних систем та обґрунтування інженерних рішень. Вінниця, Україна: РВВ ВНАУ, 2014.

З. Б. Литвин, Функціонально-вартісний аналіз. Тернопіль, Україна: Економічна думка, 2007.

L. D. Miles, Techniques of Value Analysis and Engineering. New York, USA: McGraw-Hill, 1961.

Ю. М. Соболев, Конструктор выбирает решение. Пермь: Пермское книжное изд-во, 1979.

І. І. Цигилик, та ін., Економіка й організація інноваційної діяльності. Київ, Україна: Центр навчальної літератури, 2004.

І. Ф. Прокопенко, В. І. Ганін, і З. Ф Петряєва, Курс економічного аналізу. Харків, Україна: Легас, 2004.

В. Кисликов, і В. Лущик, Будова й експлуатація автомобілів. Київ, Україна: Либідь, 2018.

Д. В. Борисюк, «Функціонально-вартісний аналіз системи діагностування керованих мостів колісних сільсько-господарських тракторів,» Вісник машинобудування та транспорту, вип. 2 (6), с. 15-27, 2017.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 32

Опубліковано

2023-02-28

Як цитувати

[1]
Д. В. Борисюк і В. Й. Зелінський, «ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМИ «VALVETRONIC» ДВИГУНІВ «N-СЕРІЇ» АВТОМОБІЛІВ ‘BMW’», Вісник ВПІ, вип. 1, с. 72–81, Лют. 2023.

Номер

Розділ

Машинобудування і транспорт

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.