МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ КОРОБКИ ПЕРЕМИКАННЯ ПЕРЕДАЧ ТИПУ ЯМЗ-239 ЯК ОБ’ЄКТА ДІАГНОСТУВАННЯ

Автор(и)

  • Д. В. Борисюк Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/1997-9266-2021-156-3-93-104

Ключові слова:

математична модель, діагностування, автомобіль, коробка перемикання передач, матриця діагностування, блок-схема, несправність, ознака несправності, булева функція, diagnosing matrix

Анотація

Особливості експлуатації автомобільного транспорту передбачають часті зупинки і подальші розгони, гальмування, перемикання передач тощо. Це призводить до зростання динамічного навантаження агрегатів автомобілів і, як наслідок, до інтенсифікації процесів зношування фрикційних поверхонь дисків зчеплення, зубчастих і карданних передач тощо. Дефекти складових частин коробки перемикання передач виникають також через порушення правил експлуатації. Вчасне та якісне діагностування коробки передач автомобіля дозволить підвищити термін безвідмовної роботи автомобіля та покращити його техніко-економічні показники.

Значне зростання кількості транспортних засобів, збільшення марок і моделей вимагають розробки сучасних засобів та методів діагностування. Значення загальних принципів функціонування коробок передач дозволяють локалізувати область несправностей, мінімізувати процес спроб і помилок.

Наразі в більшості випадків несправності коробки передач типу ЯМЗ-239 виявляються за зовнішніми ознаками. Підвищити якість процесу діагностування коробок передач можна зокрема і створенням нових математичних моделей їх функціонування.

Аналізуючи літературні джерела, встановлено, що існуючі методи та засоби діагностування коробок передач автомобільного транспорту не повною мірою дозволяють визначати їх поточний технічний стан, що вимагає розробки математичних моделей їх вузлів та деталей як об’єкта діагностування.

Як об’єкт діагностування вибрано коробку перемикання передач типу ЯМЗ-239, яка входить до складу силового агрегату вантажних автомобілів.

В статті подано огляд конструкцій модельного ряду коробок перемикання передач типу ЯМЗ-239, як об’єктів діагностування.

Заміна реальних технічних пристроїв їх ідеалізованими моделями дозволяє широко застосовувати різні математичні методи. В цьому випадку коробка передач, як об’єкт діагностування, представлена у вигляді «чорної скриньки», вхідні і вихідні параметри якої мають кінцеву множину значень. Для представлення об’єкта діагностування у вигляді «чорної скриньки» задаються: кількість всіх вхідних дій Y; кількість всіх вихідних ознак несправності S; кількість всіх несправностей об’єкта діагностування X; оператор А, який перетворює кількості X та Y в кількість S.

В загальному вигляді математична модель є системою функціональних залежностей між кожним діагностичним сигналом і структурними параметрами.

Для коробки передач ЯМЗ-239 складена матриця діагностування, яка включає перелік несправностей та ознак несправностей.

Визначено, що процес постановки діагнозу на основі моделі об’єкта діагностування можливий, якщо зворотне перетворення кількості ознак несправностей у кількість структурних параметрів (несправностей) об’єкта є однозначним.

Запропонована математична модель діагностування коробки перемикання передач типу ЯМЗ-239 дозволить виявити несправності її вузлів та деталей в залежності від їх ознак, що значно підвищить термін безвідмовної роботи як самої коробки передач, так і всього транспортного засобу.

Біографія автора

Д. В. Борисюк, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, асистент кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

Посилання

Е. Л. Савич, Инструментальный контроль автотранспортных средств. Минск, Беларусь: Новое знание, 2008.

Е. С. Кузнецова, Техническая эксплуатация автомобилей. Москва: Транспорт, 1991.

А. Д. Кустиков, Н. А. Кузьмин, и М. Г. Корчажкин, «Проблемы надежности трансмиссий городских автобусов,» Труды Нижегород. гос. техн. ун-та им. Р. Е. Алексеева, № 4 (101), с. 18-26, 2013.

И. А. Биргер, Техническая диагностика. Москва: Машиностроение, 1978.

Б. В. Павлов, Акустическая диагностика механизмов. Москва: Машиностроение, 1971.

В. В. Лянденбурский, А. А. Карташов, и А. С. Иванов, Техническая эксплуатация автомобилей. Диагностирование автомобилей. Пенза, Россия: ПГУАС, 2011.

А. Ю. Гладцын, «Определение технического состояния коробок переключения передач грузовых автомобилей,» Вестник НГИЭИ, № 10 (41), с. 50-53, 2014.

А. А. Долотов, А. В. Победин, Н. С. Соколов-Добрев, и К. О. Долгов, «Математическая модель расчета звукоизлучения коробки переключения передач автомобилей семейства ГАЗ-3110, -31105,» Известия ВолгГТУ, № 3, с. 29-33, 2010.

К. Лелиовский, «Разработка методики виброакустической оценки нагруженности и дефектов коробки передач колесных машин.»: дис. канд. техн. наук., фак-т информ., Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева, Нижний Новгород, РФ, 2008.

В. А. Малинин, Н. Н. Оплюшкин, Р. М. Корольков, Н. П. Волков, и Д. В. Кольцов, Справочное пособие по ТО и ремонту коробок передач типа ЯМЗ-239. Ярославль, Россия: ОАО «Автодизель» (ЯМЗ), 2007.

А. Д. Ананьин, В. М. Михлин, и И. И. Габитов, Диагностика и техническое обслуживание машин. Москва, Россия: Издательский центр «Академия», 2008.

А. П. Сырбаков, и М. А. Корчуганова, Диагностика и техническое обслуживание. Томск, Россия: изд-во Томского политехнического университета, 2009.

Н. Я. Яхьяев, и А. В. Кораблин, Основы теории надежности и диагностика. Москва, Россия: Издательский центр «Академия», 2009.

В. И. Бельских, Диагностика технического состояния и регулировка тракторов. Москва: «Колос», 1973.

Л. В. Мирошников, А. П. Болдин, и В. И. Пал, Диагностирование технического состояния автомобилей на автотранспортных предприятиях. Москва: Транспорт, 1977.

В. С. Малкин, Техническая диагностика. Санкт-Петербург, Россия: Издательство «Лань», 2013.

D. Borysiuk, A. Spirin, O. Trukhanska, L. Shvets, and V. Zelinskyy, «Mathematical model of a wheeled tractor steering axle as an object of diagnostics,» ТЕKA. Commission of motorization and energetics in agriculture, vol. 17, no.1, pр. 41-47, 2017.

В. М. Барановський, А. В. Спірін, В. Й. Зелінський, і В. С. Наляжний, «Математична модель діагностування системи уприскування палива «Mono-Jetronic»,» Вісник машинобудування та транспорту, вип. 1 (7), с. 10-17, 2018.

Д. В. Борисюк, В. В. Біліченко, і В. Й. Зелінський, «Математична модель ударно-спускового механізму автомата Калашникова як об’єкта діагностування,» Вісник машинобудування та транспорту, вип. 2 (8), с. 4-14, 2018.

Д. В. Борисюк, В. В. Біліченко, і В. Й. Зелінський, «Математична модель ударно-спускового механізму пістолета Макарова як об’єкта діагностування,» Вісник машинобудування та транспорту, вип. 1 (9), с. 15-26, 2019.

Д. Борисюк, «Вибір та обґрунтування параметрів вібродіагностування керованих мостів колісних тракторів.» дис. канд. техн. наук., фак-т інформ., Державний університет «Житомирська політехніка», Житомир, 2020.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 110

Опубліковано

2021-06-29

Як цитувати

[1]
Д. В. . Борисюк, «МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ КОРОБКИ ПЕРЕМИКАННЯ ПЕРЕДАЧ ТИПУ ЯМЗ-239 ЯК ОБ’ЄКТА ДІАГНОСТУВАННЯ», Вісник ВПІ, вип. 3, с. 93–104, Черв. 2021.

Номер

Розділ

Машинобудування і транспорт

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.