ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛООБМІНУ В КРУГЛОМУ КАНАЛІ

Автор(и)

  • Л. А. Боднар Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

водогрійний котел, конвективний теплообмін, коефіцієнт тепловіддачі, поправковий коефіцієнт, перехідний рух

Анотація

Проаналізовано залежності для розрахунку конвективного теплообміну в перехідному режимі руху газів. Проведено експериментальні дослідження теплообміну в круглому каналі газоводяного теплообмінника. Проаналізовано результати досліджень.

Біографія автора

Л. А. Боднар, Вінницький національний технічний університет

аспірантка кафедри теплоенергетики

Посилання

1. Кутателадзе С. С. Справочник по теплопередаче / С. С. Кутателадзе, В. М. Боришанский. — Л.–М. : Госэнергоиздат, 1958. — 414 с.
2. Исаченко В. П. Теплопередача : учеб. для вузов.. — 3-е изд, перераб. и доп. / В. П. Исаченко, В. А. Осипова, А. С. Сукомел — М. : Энергия, 1975. — 488 с.
3. Беляев Н. М. Основы теплопередачи / Н. М. Беляев. — К. : Выща школа., 1989. — 343с.— ISBN 5-11-000186-3 (в пер)
4. Михеев М. А. Основы теплопередачи / М. А. Михеев, И. М. Михеева. — М. : Энергия, 1977. — 343 с.
5. Yrjola J. Modelling and experimental studies on heat transfer in the convection section of a biomass boiler / J. Yrjola.,
J. Paavilainen // Int. J. Energy Research. — 2006. — Vol 30 (12). — P. 939—953.
6. J. Yrjola. Modelling and experimental study on wood chips boiler system with fuel drying and with different heat ex-changers. Doctoral Dissertation // Helsinki University of Technology. Department of Mechanical Engineering. Laboratory of Applied Thermodynamics. — Режим доступу : http: //lib.tkk.fi/Diss/2006/isbn9512284391/ isbn9512284391.pdf.
7. Степанов Д. В. Експериментальні дослідження теплообміну в жаротрубному водогрійному котлі / Д. В. Степанов, С. Й. Ткаченко, Л. А. Боднар // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2008. — № 1. — С. 43—46. —
ISSN 1997 92-66.
8. Степанов Д. В. Залежності для теплових розрахунків в жаротрубних пучків котлів малої потужності / Д. В. Степа-нов., С. Й. Ткаченко, Л. А. Боднар, Т. Ю. Загаєцька // Вісник Вінницького політехнічного інституту — 2006. — № 2. — С. 31—40. — ISSN 1997 92-66.
9. Сукомел А. С. Теплообмен и трение при турбулентном течении газа в коротких каналах / А. С. Сукомел, В. И. Ве-личко, Ю. Г. Абросимов — М. : Энергия, 1979. — 216 с.
10. Касаткин А. Г. Основные процессы и аппараты химической технологии : учебник для вузов / А. Г. Касаткин. — 9-е изд., испр. — М. : Химия, 1973. — 752 с.
11. Справочник по теплообменникам в 2 томах : пер. с англ. / под ред. Б. С. Петухова, В. К. Шикова. — М. : Энергоа-томиздат, 1987. — 560 с.
12. Степанов Д. В. Інтенсифікація теплообміну в круглому каналі газоводяного теплообмінника / Д. В. Степанов, А. С. Іванюта, Т. Ю. Загаєцька // Вісник Хмельницького національного університету. — 2007. — Том 2, № 3. —
С. 84—88.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 128

Опубліковано

2010-11-12

Як цитувати

[1]
Л. А. Боднар, «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛООБМІНУ В КРУГЛОМУ КАНАЛІ», Вісник ВПІ, вип. 3, с. 17–21, Листоп. 2010.

Номер

Розділ

Будівництво

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають