РОЗВ’ЯЗОК ЗАДАЧІ ТЕЧІЇ НЬЮТОНІВСЬКОЇ РІДИНИ В КАНАЛАХ ДОВІЛЬНОГО ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ

Автор(и)

  • Л. Г. Воронін Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
  • І. А. Андреєв Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
  • А. В. Копиленко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
  • Д. Ю. Шмельова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Ключові слова:

процес течії, ньютонівська рідина, переріз каналу, фібробетон, віброекструдер

Анотація

Отримано математичний опис течії ньютонівських рідин у різноманітних каналах, який має місце при переробці харчових продуктів, полімерних матеріалів, фібробетонних сумішей тощо. Запропоновано метод розрахунку процесу ізотермічної, ламінарної течії рідини в каналах складних поперечних перерізів. Для області з контуром криволінійної форми рівняння Нав’є–Стокса розв’язано методом скінчених різниць за припущення про нерухомість рідини біля стінок каналу. Система отриманих алгебраїчних рівнянь розв’язана методом блочної ітерації із застосуванням прогонки по рядку. Наведений метод розрахунку використано для визначення розмірів каналу віброекструдера для формування базальтофібробетонних плит покриття замість залізобетонних аналогів. При цьому забезпечена однакова продуктивність різних ділянок роздавального вікна, що припадають на одиницю відповідних площ поперечного перерізу виробів, що формуються.

Біографії авторів

Л. Г. Воронін, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри машин і апаратів хімічних та нафтохімічних виробництв

І. А. Андреєв, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

канд. техн.  наук, доцент, доцент кафедри машин і апаратів хімічних та нафтохімічних виробництв

А. В. Копиленко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри машин і апаратів хімічних та нафтохімічних виробництв

Д. Ю. Шмельова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

студентка

Посилання

1. Воронін Л. Г. Фібробетон. Удосконалення процесу змішування під час віброекструзії / Л. Г. Воронін, І. А. Андреєв,
Г. Ю. Ан // Хімічна промисловість України : наук.-вироб. журнал. — 2013. — № 1 (114). — С. 10—12.
2. Воронін Л. Г. Процес течії цементно-піщаного розчину в каналі з поперечним перерізом у вигляді зрізаного кола /
Л. Г. Воронін, І. А. Андреєв, С. С. Валуйскова // Хімічна промисловість України : наук.-вироб. журнал. — 2012. — № 6
(113). — С. 12—13.
3. Воронін Л. Г. Постановка задачі течії фібробетонної суміші в каналі складного перерізу при віброекструзії / Воро-
нін Л. Г., Андреєв І. А., Гончарова І. С. // Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання : V Міжнар. наук.-практ.
конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (Київ, 20—23 листопада 2013 р.) : тез. доп. — 2013. — С. 44—45.
4. Демидович Б. П. Численные методы анализа / Б. П. Демидович, И. А.Марон, Э. З.Шувалова. — М. : Наука, 1967.
— 368 с.
5. Андреєв І. А. Виготовлення фібробетонних плит покриття / І. А. Андреєв, Д. Ю. Шмельова // Ресурсоенерго-
зберігаючі технології та обладнання : V Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (Київ, 20—23
листопада 2013 р.) : тез. допов. — 2013. — С. 33—34.
6. Андреев И. А. Вискозиметр для виброэкструдируемого фибробетона / И. А. Андреев, П. Н. Магазий // Хим. маши-
ностроение : Респ. межвед. науч.-техн. сб. — 1987. — Вып. 45. — С. 95—99.
7. Пат. 93518 Україна, МПК (2014.01) В28В 13/00. Віброекструдер для формування фібробетонних плит покриття /
Андреєв І. А., Воронін Л. Г., Шмельова Д. Ю.; заявник і патентовласник вони ж. — № u201402784; заявл. 19.03.2014;
опубл. 10.10.2014, Бюл. № 19.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 104

Опубліковано

2015-09-03

Як цитувати

[1]
Л. Г. Воронін, І. А. Андреєв, А. В. Копиленко, і Д. Ю. Шмельова, «РОЗВ’ЯЗОК ЗАДАЧІ ТЕЧІЇ НЬЮТОНІВСЬКОЇ РІДИНИ В КАНАЛАХ ДОВІЛЬНОГО ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ», Вісник ВПІ, вип. 4, с. 99–102, Верес. 2015.

Номер

Розділ

Машинобудування і транспорт

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають