ФОРМУВАННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ ГУМІНОВИХ СУБСТАНЦІЙ

Автор(и)

  • Л. Г. Воронін Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
  • А. Р. Степанюк Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
  • А. В. Копиленко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
  • Ю. А. Тишко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Ключові слова:

гумінові кислоти, екстрагування, лігнін, мікроорганізми, амінопоєднання

Анотація

Досліджено гуміновмісні речовини, їх формування. Проведено експериментальні дослідження з метою визначення їхніх властивостей. Їх формування описується декількома теоріями. Теорія 1 (теорія лігніну) — лігнін ще не повністю використаний мікроорганізмами, його залишок стає частиною ґрунтового гумусу. Теорія 2 і 3 (теорія поліфенолу) — фенольні альдегіди і кислоти, що вивільняються з лігніну в процесі мікробіологічного розпаду, проходять ферментивне перетворення в хінони, які в свою чергу полімеризуються в присутності або за відсутності аміносполук, щоб сформувати гумінові макромолекули. Теорія 4 (згущення аміноцукорів) — редукуючі цукри і амінокислоти, утворені в якості побічних продуктів мікробного метаболізму, піддаються неферментативній полімеризації з утворенням коричневих азотистих полімерів аналогічних виробленим під час дегідратації певним харчовим продуктам за помірних температур. Ґрунтуючись на властивостях гумінових речовин, проведених експериментальних дослідженнях визначено залежності для визначення концентрації гуматів при їх екстрагуванні та оптимальний час екстрагування.

Біографії авторів

Л. Г. Воронін, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

канд. техн. наук, доцент кафедри машин і апаратів хімічних та нафтохімічних виробництв

А. Р. Степанюк, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

канд. техн. наук, доцент кафедри машин і апаратів хімічних та нафтохімічних виробництв

А. В. Копиленко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

канд. техн. наук, доцент кафедри машин і апаратів хімічних та нафтохімічних виробництв

Ю. А. Тишко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

студентка

Посилання

1. Selman A. Waksman. Humus origin, chemical composition and importance in nature / Selman A. Waksman. — Baltimore,
The Williams and Wilkins Company, 1936. — 498 р.
2. Soil Humic Substances. «JerseyWeber» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://karnet.up.wroc.pl/~weber
/humic.htm#start.
3. Ісаченко А. Г. Екологічні проблеми / А. Г. Ісаченко. — М., 1996. — 278 с.
4. Чухарева Н. В. Исследование гуминовых кислот и термообработанных торфов Томской области / Н. В. Чухарева,
Л. В. Шишмина, А. А. Новиков. — Томск : изд-во Томского политех. ин-та, 2010 г. — 192 с. — ISBN 978-5-98298-693-1.
5. Wiley E. J. Stevenson. Humus Chemistry: Genesis, Composition, Reactions, Second Edition / E. J. Stevenson Wiley —
New York. NY, 1994 — 496 p.;
6. Тишко Ю. А. Метод екстракції органічних речовин з ґрунту / Ю. А. Тишко, А. Р. Степанюк // Ресурсоенергозбері-
гаючі технології : зб. тез. доп. V Міжнар. наук.-пр. конф. студ., аспірантів та молодих вчених. 20—23 листопада 2013 р.
— К. : Вид-во УВОЇ «Допомога» УСІ» 2013. — С. 14.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 97

Опубліковано

2015-06-25

Як цитувати

[1]
Л. Г. Воронін, А. Р. Степанюк, А. В. Копиленко, і Ю. А. Тишко, «ФОРМУВАННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ ГУМІНОВИХ СУБСТАНЦІЙ», Вісник ВПІ, вип. 3, с. 61–66, Черв. 2015.

Номер

Розділ

Екологія, екологічна кібернетика та хімічні технології

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.