Синхронізація відбору пульсової хвилі під час аналізу її морфологічних параметрів

  • М. А. Свередюк Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Ключові слова: виявлення піків, ансамбль пульсових хвиль, синхронізація

Анотація

Досліджено два принципи синхронізації пульсових хвиль для аналізу варіабельності: амплітуди, тиску. Синхронізація реалізована двома алгоритмами: за мінімальним значенням, за мінімальним значенням середньоквадратичного відхилення. Результати дослідження вказують, що під час аналізу морфологічних параметрів фотоплетизмограми краще використовувати алгоритм синхронізації за мінімальним середньоквадратичним відхиленням, при цьому забезпечується когерентність у формуванні ансамблю пульсових хвиль.

Біографія автора

М. А. Свередюк, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
аспірант кафедри біотехнічних систем

Посилання

1. Allen J. Photoplethysmography and its application in clinical physiological measurement / J. Allen // Physiological measurement.
— 2007. — R1–R39.
2. Yavorskyy B. A new approach to preliminary processing of random signals, analysis of biomedical signals and images /
B. Yavorskyy // Brno Press. Technical University, Prague. — 1996. — Pp. 134—136.
3. Allen J. Age-related changes in peripheral pulse timing characteristics at the ears, fingers and toes / J. Allen, A. Murray //
Journal of Human Hypertension — 2002. — № 16. — Рp. 711—717.
4. Yavorskyy B. Application of the principle of symmetry for synchronization of biosignals in their sample / B. Yavorskyy //
TCSET'2014, February 25–March 1, 2014, Lviv–Slavske, Ukraine. — P. 714.
5. Малиновский Е. Л. Учебно-методическое пособие по использованию пальцевой фотоплетизмографии [Електронний ре-
сурс] : Научная библиотека диссертаций и авторефератов — Режим доступу : http://www.tokranmed.ru/metod/fpg.htm.
6. Balda R. A. The HP ECG analysis program. In: van Bemmel JH, Willems JL, editors. Trends in Computer processed Electrocardiograms
/ R. A. Balda, G. Diller, E. Deardorff, J. Doue, P. Hsieh // North Holland, Amsterdam, The Netherlands. — 1977.
— Pp. 197—205.
Переглядів анотації: 42 Завантажень PDF: 9
Опубліковано
2015-03-26
Як цитувати
[1]
М. Свередюк, Синхронізація відбору пульсової хвилі під час аналізу її морфологічних параметрів, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 112-115, Бер 2015.
Номер
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.