Прогнозування доцільної кількості повторень циклічного технологічного процесу

Автор(и)

  • В. М. Дубовой Вінницький національний технічний університет, Вінниця
  • І. В. Пилипенко Вінницький національний технічний університет, Вінниця
  • Р. С. Стець Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Ключові слова:

циклічний технологічний процес, ризик, втрати, прийнятний ризик, вірогідність

Анотація

Виконано прогнозування щодо доцільної кількості повторень розгалуженого циклічного технологічного процесу, визначено оптимальний ризик та оцінено витрати на виконання операції. Показано залежність сумарного ризику, бажаного та небажаного стану операції від кількості циклів виконання. Описано застосування марковської моделі для процесу тестування програмного забезпечення.

Біографії авторів

В. М. Дубовой, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Д-р. техн. наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних систем управління

І. В. Пилипенко, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Аспірантка кафедри комп’ютерних систем управління

Р. С. Стець, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Студент Інституту автоматики та комп’ютерних систем управління

Посилання

1. Васильков В. Г. Організація виробництва : навч. посіб. / В. Г. Васильков. — К. : КНЕУ, 2003. — 524 с.
2. Кальченко А. Г. Логістика / А. Г. Кальченко. — К. : КНЕУ, 2003. — 284 с.
3. Волоха М. П. Принципи моделювання технологічних процесів виробництва цукрових буряків [Електронний ресурс] /
М. П. Волоха. — Режим доступу до ресурсу : http://ecobio.nau.edu.ua/index.php/ecobiotech/article/download/5503/6215.
4. Горкуненко А. Б. Математичне моделювання економічних циклічних процесів для їх автоматизованого аналізу та
прогнозу / А. Б. Горкуненко, С. А. Лупенко, А. М. Луцків // Вісник Хмельницького національного університету. Техніч-
ні науки. — Хмельницький, 2010. — № 3. — С. 269—275.
5. Слуцкий Е. Е. Сложение случайных причин как источник циклических процессов / Е. Е. Слуцкий // Вопросы
конъюнктуры. — 1997. — Т. 3, вып. 1. — С. 34—64.
6. Дубовой В. М. Моделі прийняття рішень в управлінні розподіленими динамічними системами : моногр. /
В. М. Дубовой, О. О. Ковалюк. — Вінииця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. — 190 с.
7. Прийняття рішень в управлінні розгалуженими технологічними процесами : моногр. / В. М. Дубовой, Г. Ю. Дерман,
І. В. Пилипенко, М. М. Байас. — Вінниця : ВНТУ, 2014 — 216 с.
8. Технологія навантажувального тестування клієнт-серверних систем [Електронний ресурс]. — Режим доступу до
ресурсу : http://www.rusnauka.com/11_EISN_2008/Informatica/29792.doc.htm.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 132

Опубліковано

2015-03-24

Як цитувати

[1]
В. М. Дубовой, І. В. Пилипенко, і Р. С. Стець, «Прогнозування доцільної кількості повторень циклічного технологічного процесу», Вісник ВПІ, вип. 1, с. 86–91, Берез. 2015.

Номер

Розділ

Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>