Утворення антифрикційних мінеральних сірковмісних біопокриттів на конструкційних матеріалах

Автор(и)

  • В. М. Шмаров Національний авіаційний університет, Київ
  • В. Ф. Лабунець Національний авіаційний університет, Київ
  • Р. Я. Бєлєвцев Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України», Київ
  • І. О. Козлова Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного Національної академії наук України, Київ
  • В. В. Присяжнюк Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

біоплівка, сульфіди, молібденіт, триботехнічні характеристики

Анотація

Наведені результати досліджень складу, структури та триботехнічних характеристик біоплівок на конструкційних матеріалах.

Біографії авторів

В. М. Шмаров, Національний авіаційний університет, Київ

Д-р техн. наук, професор, директор Аерокосмічного інституту

В. Ф. Лабунець, Національний авіаційний університет, Київ

Канд. техн. наук, професор кафедри машинознавства Аерокосмічного інституту

Р. Я. Бєлєвцев, Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України», Київ

Д-р геолого-мінерал. наук, чл. кор. НАНУ, завідувач відділом Інституту гео-хімії землі навколишнього середовища

І. О. Козлова, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного Національної академії наук України, Київ

Д-р біол. наук, старший наук співробітник Інституту мікробіології і вірусо-логії ім. Д. К. Заболотного

В. В. Присяжнюк, Вінницький національний технічний університет

Старший викладач кафедри метрології та промислової автоматики

Посилання

1. Поверхностная прочность материалов при трении / [Б. И. Костецкий, И. Г. Носовский, А. К. Караулов и др.]. — К. :
Техніка, 1976. — 296 с.
2. Трибологія: підруч / [М. В. Кіндрачук, В. Ф. Лабунець, М. І. Пашечко, Е. В. Корбут]. — К. : вид-во НАУ «НАУ —
друк», 2009. — 392 с.
3. Билай В. И. Микробная коррозия и ее возбудители / В. И. Билай, Э. З. Коваль, И. А. Козлова. — К. : Наукова дум-
ка, 1980. — 288 с.
4. Лабунец В. Ф. Проблемные вопросы трения и изнашивания и перспективы их решений / В. Ф. Лабунец // Пробле-
ми тертя та зношування. — К. : НАУ, 2006. — Вип. 46. — С. 5—28.
5. Лабунець В. Ф. Формування вторинних структур тертя в умовах мікробної корозії / [В. Ф. Лабунець, В. Г. Лазарєв,
І. П. Козлова, Р. Я. Бєлєвцев] // Проблеми тертя та зношування. — К. : НАУ, 2010. — Вип. 53. — С. 116—119.
6. Белевцев Р. Я. О новых технологиях модификации трибосистем с уменьшением трения на поверхности авиацион-
ных сплавов при биоминералообразовании / [Р. Я. Белевцев, С. Д. Спивак, В. Ф. Лабунец и др.] // Екологічна безпека:
проблема і шляхи вирішення. : наук. техн. зб. — Харків : УкрНДІЕП, 2012. — С. 212—216.
7. Мікробна корозія підземних споруд / [К. І. Андреюк, І. П. Козлова, Ж. П. Коптєва та ін.] — Київ : Наук. думка. —
2005. — 259 с.
8. Jeffrey R. Bacteriological influence in the development on iron sulphide species in marine immersion environment /
R. Jeffrey, R. Melchers // Corros.Management. — 2012, No. 5. — P. 3—11.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 79

Опубліковано

2015-03-24

Як цитувати

[1]
В. М. Шмаров, В. Ф. Лабунець, Р. Я. Бєлєвцев, І. О. Козлова, і В. В. Присяжнюк, «Утворення антифрикційних мінеральних сірковмісних біопокриттів на конструкційних матеріалах», Вісник ВПІ, вип. 1, с. 162–167, Берез. 2015.

Номер

Розділ

Машинобудування і транспорт

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають