Регіональна оцінка рівня техногенного навантаження в Україні

  • С. П. Іванюта Національний інститут стратегічних досліджень
  • Є. О. Яковлєв Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України
Ключові слова: безпека, загрози, регіони, техногенне навантаження, потенційно небезпечні об’єкти, надзвичайні ситуації

Анотація

Проаналізовано основні чинники погіршення безпеки експлуатації важливих потенційно небезпечних об’єктів в умовах загострення політичної та соціально-економічної обстановки в державі. На цій основі проведено регіональну оцінку техногенного навантаження та здійснено ранжирування регіонів України за його рівнем. Окреслено напрями підвищення безпеки об’єктів критичної інфраструктури в умовах зростаючих техногенних загроз.

Біографії авторів

С. П. Іванюта, Національний інститут стратегічних досліджень
канд. техн. наук, старший науковий співробітник, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень
Є. О. Яковлєв, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України
д-р техн. наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України

Посилання

1. Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2011 р. — К., 2012. — 359 с.
[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://mns.gov.ua/content/nasdopovid2011.html
2. Укрзалізниця. Загальна інформація [Електронний ресурс] / Міністерство інфраструктури України. — Режим дос-
тупу : https://www.uz.gov.ua/about/general_information.
3. Сайт Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. [Електронний
ресурс] / Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. — Режим досту-
пу : http://minregion.gov.ua/zhkh/Blahoustri-terytoriy/analiz-stanu-sferi-dorozhno-mostovogo-gospodarstva-za-2013-rik--209444/.
4. Офіційний сайт НЕК «Укренерго» [Електронний ресурс] / Міністерство енергетики та вугільної промисловості
України. — Режим доступу : http://www.ukrenergo.energy.gov.ua/ukrenergo/control/uk/publish/category?cat_id=33493.
5. Химинець В. В. Інституційні основи сталого розвитку Карпатського регіону в контексті синьої економіки /
В. В. Химинець // Сталий розвиток економіки. — К., 2013. — № 3. — С. 161—165.
6. Іванюта С. П. Про оцінку регіональних загроз від сукупного впливу екзогенних геологічних процесів для систем
транспортування / С. П. Іванюта, Є. О. Яковлєв // Мінеральні ресурси України. — 2008. — № 2. — С. 42—47.
7. Биченок М. М. Ризики життєдіяльності у природно-техногенному середовищі / М. М. Биченок, С. П. Іванюта,
Є. О. Яковлєв ; Ін–т пробл. нац. безпеки Ради нац. безпеки і оборони України. — К. : ІПНБ, 2008. — 160 с.
8. Инженерная геодинамика Украины и Молдовы (оползневые геосистемы) : в 2 т. / под ред. Г. И. Рудько, В. А. Осиюка.
— Черновцы : Букрек, 2012. — Т. 1. — 592 с.
Переглядів анотації: 57 Завантажень PDF: 72
Як цитувати
[1]
С. Іванюта і Є. Яковлєв, Регіональна оцінка рівня техногенного навантаження в Україні, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 38-45, 1.
Номер
Розділ
Екологія, екологічна кібернетика та хімічні технології

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.