МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИМІРЮВАНЬ ПАРАМЕТРІВ РУХУ ЕЛЕКТРОМОТОРІВ У СТАТИЧНОМУ РЕЖИМІ РОБОТИ

Автор(и)

  • О. М. Васілевський Міністерство освіти і науки України; Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

метрологічне забезпечення, єдність вимірювань, точність вимірювань, параметри руху електромоторів, невизначеність вимірювань, міжповірочний інтервал

Анотація

Запропоновано метрологічне забезпечення, що дозволяє з урахуванням міжнародних стандартів оцінювати характеристики точності вимірювань з вираження невизначеностей вимірювань в елек-тротехнічній галузі, визначати міжповірочний інтервал засобів вимірювань та забезпечує міжнародну єдність вимірювань параметрів руху електромоторів.

Біографія автора

О. М. Васілевський, Міністерство освіти і науки України; Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, начальник відділу інформаційно-технічного забезпечення та закупівель Міністерства освіти і науки України, Київ; професор кафедри метрології та промислової автоматики Вінницького національного технічного університету

Посилання

1. ISO/IEC 17025:2005 «General requirements for the competence of testing and calibration laboratories». — Geneva (Switzerland): ISO. — 2005. — 28 p.
2. ISO/IEC Guide 98-1:2009 «Uncertainty of measurement — Part 1 : Introduction to the expression of uncertainty in measurement». — Geneva (Switzerland): ISO. — 2009. — 32 p.
3. IEC GUIDE 115-2007 «Application of uncertainty of measurement to conformity assessment activities in the electrotechnical sector». — Geneva (Switzerland): IEC. — 2007. — 54 p.
4. Васілевський О. М. Актуальні проблеми метрологічного забезпечення : [ навч. посіб. ] / О. М. Васілевський,
В. О. Поджаренко. — Вінниця : ВНТУ, 2010. — 214 с. — ISBN 978-966-641-348-5.
5. Васілевський О. М. Метрологічне забезпечення методів та засобів вимірювань обертаючих параметрів електромо-торів / О. М. Васілевський // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП-13-2014) : XIII Міжнародна науково-технічна конференція : тези доп. — Одеса, 2014. — С. 16.
6. Васілевський О. М. Метрологічне забезпечення засобу вимірювання кутової швидкості та моменту інерції елект-ромоторів / О. М. Васілевський // Вісник інженерної академії України. — Київ. — 2012. — № 1. — С. 211—215.
7. Васілевський О. М. Система вимірювального контролю кутової швидкості п’єзоелектричних електромеханічних перетворювачів / О. М. Васілевський, П. М. Сопрунюк, О. А. Войтов // Автоматика — 2006 : XIII Міжнародна конфере-нція з автоматичного управління : тези доп. — Вінниця. — 2006. — С.156.
8. Сопрунюк П. М. Підвищення точності вимірювання кутових швидкостей силових електромеханічних перетворю-вачів під час їх синхронізації / П. М. Сопрунюк, Ю. А. Чабанюк, О. М. Васілевський, В. Ю. Кучерук // Відбір і обробка інформації. — 2006. — № 25 (101). — С. 72—78.
9. Кучерук В. Ю. Розвиток частотних методів визначення моментних характеристик електричних машин /
В. Ю. Кучерук, О. М. Наталич, О. М. Васілевський // Вісник інженерної академії України. — 2007. — № 3—4. —
С. 149—154.
10. Васілевський О. М. Засіб вимірювання динамічного моменту електромоторів та аналіз його точності /
О. М. Васілевський // Вимірювальна техніка та метрологія. — № 73. — 2012. — С. 52—56.
11. Кухарчук В. В. Елементи теорії контролю динамічних параметрів електричних машин : моногр. / В. В. Кухарчук. — Вінниця : «Універсум-Вінниця», 1998. — 125 с.
12. Кучерук В. Ю. Підвищення точності вимірювання моментних характеристик електричних машин з використанням моделей самогальмування / В. Ю. Кучерук, О. М. Наталич, А. В. Поджаренко, О. М. Васілевський // Вісник Хмель-ницького національного університету. — 2007. — Т. 2, № 2.— С. 137—139.
13. Васілевський О. М. Елементи теорії підвищення точності вимірювання та синхронізації кутових швидкостей ро-торів взаємозв’язаних електромоторів : моногр. / О. М. Васілевський, П. І. Кулаков. — Вінниця : ВНТУ. — 2011. — 176 с. — ISBN 978-966-641-420-8.
14. Васілевський О. М. Удосконалена математична модель засобу вимірювання пускового моменту електродвигунів // Технічна електродинаміка. — 2013. — № 6. — С. 76—81.
15. Васілевський О. М. Методика повірки вимірювальних каналів кутової швидкості / О. М. Васілевський // Інфор-маційні технології та комп’ютерна інженерія. — 2009. — № 3 (16). — С. 126—129.
16. Васілевський О. М. Методика оцінювання невизначеності результатів вимірювань під час перевірки тахометричних перетворювачів / О. М. Васілевський, В. Ю. Кучерук, В. М. Севастьянов, О. А. Войтов // Відбір і обробка інформації. — 2007. — № 26 (102). — С. 88—94.
17. Васілевський О. М. Оцінка невизначеності вихідних сигналів засобів вимірювальної техніки в динамічних режимах роботи / О. М. Васілевський // Системи обробки інформації. — Харків. — 2010. — № 4 (85) . — С. 81—84.
18. Васілевський О. М. Статистичні методи виявлення систематичних похибок вимірювань / О. М. Васілевський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2012. — № 1. — С. 9—12.
19. Васілевський О. М. Математична модель оцінювання та вираження динамічної чутливості засобів вимірювальної техніки / О. М. Васілевський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2013. — № 1. — С. 7—11.
20. Василевский А. Н. Способ выражения динамической неопределенности средств измерений / А. Н. Василевский. — Приборы и методы измерений. — Минск. — 2013. — № 2 (7). — С. 109—113.
21. Васілевський О. М. Дослідження якості результатів вимірювань обертальних параметрів електромоторів на основі концепції невизначеності / О. М. Васілевський, Т. М. Мельник // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2013. — № 2. — С. 11—15.
22. РМГ 74-2004 ГСИ. Методы определения межповерочных и межкалибровочных интервалов средств измерений. — М. : Стандартинформ, 2005.
23. Матвеевский В. Р. Надежность технических средств управления / В. Р. Матвеевский. — М. : МГИЭМ, 1993. — 92 с.
24. Яковлев М. Ю. Забезпечення метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки авіаційних радіотехнічних систем на етапі експлуатації / М. Ю. Яковлев // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. — 2007. — Вип. 3 (15). — С. 136—141.
25. Васілевський О. М. Нормування показників метрологічної надійності / О. М. Васілевський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2011. — № 4. — С. 9—13.
26. Яковлев М. Ю. Оцінка метрологічної нестабільності метрологічних характеристик при визначенні первинного міжповірочного інтервалу засобів вимірювальної техніки авіаційних радіотехнічних систем / М. Ю. Яковлев // Радіоеле-ктронні і комп’ютерні системи. — 2008. — № 2 (29). — С. 40—44.
27. Васілевський О. М. Нормування показників надійності технічних засобів : навч. посіб. / О. М. Васілевський,
О. Г. Ігнатенко. — Вінниця : ВНТУ, 2013. — 160 с. — ISBN 978-966-641-535-9.
28. Dorozhovets M. Evaluation of the uncertainty type A of autocorrelated measurement observations / M. Dorozhovets,
Z. Warsza // Measurement Automation and Monitoring. — 2007. — № 2. — Pp. 20—24.
29. Васілевський О. М. Алгоритм оцінювання невизначеності у вимірюваннях при виконанні метрологічних робіт / О. М. Васілевський // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. — 2006. — № 3 (7).— С. 147—151.
30. Васілевський О. М. Оцінювання невизначеності вимірювання моменту інерції ротора за амплітудою крутильних коливань / О. М. Васілевський, А. В. Поджаренко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2009. — № 4. — С. 5—9.
31. Васілевський О. М. Основи теорії невизначеності вимірювань : навч. посіб. / О. М. Васілевський, В. Ю. Кучерук. — 2-ге вид. — Херсон : Олді-плюс, 2013. — 224 с. — ISBN 978-966-2393-86-6.
32. Васілевський О. М. Повірка вимірювальних каналів кутової швидкості призначених для контролю несинхронності обертання роторів / О. М. Васілевський // Вісник інженерної академії України. — 2011. — № 1. — С. 253—256.
33. Васілевський О. М. Дослідження статичних метрологічних характеристик засобу вимірювання кутової швидкості / О. М. Васілевський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2012. — № 6. — С. 26—30.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 123

Як цитувати

[1]
О. М. Васілевський, «МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИМІРЮВАНЬ ПАРАМЕТРІВ РУХУ ЕЛЕКТРОМОТОРІВ У СТАТИЧНОМУ РЕЖИМІ РОБОТИ», Вісник ВПІ, вип. 5, с. 42–52, Жовт. 2014.

Номер

Розділ

Автоматика та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>